Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De wondere wereld van dementie geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) vermindert probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs beter functioneren en blijkt tot meer in staat dan wij dachten!
Duidelijk wordt hoe dementerenden omgaan met verschillende prikkels uit de omgeving en waarom het doseren van prikkels zo belangrijk is. Hoe we het faalgevoel van dementerenden kunnen verminderen, waardoor zij minder angstig worden. Hoe we doelgerichte bewegingen kunnen bevorderen, waardoor de verzorging en de begeleiding gemakkelijker verlopen. En hoe we de omgeving van dementerenden dienen in te richten waardoor een dementerende zich veilig en prettig voelt.
Het boek is een welkome aanvulling op alles wat al bekend is over de psychosociale begeleiding van dementerenden, waarbij veel gebruikgemaakt wordt van praktijkvoorbeelden. Het is geschreven voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Hersenen en geheugen

Samenvatting
De hersenen zijn een heel belangrijk en mysterieus orgaan. Ze maken ons tot mens en tot uniek individu. Onze hersenen nemen waar, ze sturen ons gedrag en onze bewegingen aan, en ze controleren onze ademhaling, onze bloeddruk en onze lichaamstemperatuur. Ze verwerken alle informatie die we binnenkrijgen. Ze bepalen ons geheugen, ons bewustzijn en onze emoties. Er hoeft echter maar iets te gebeuren in onze hersenen – zoals het springen van een adertje of het verloren gaan van hersenweefsel – en een of meer van deze functies gaan in meer of mindere mate verloren.
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats

2 Contact maken en contact hoüden

Samenvatting
Het begeleiden van dementerenden begint met contact maken en contact houden. Als we geen contact hebben, zal de dementerende ons niet begrijpen. Tijdens de omgang zullen dementerenden luisteren naar allerlei signalen die wij, vaak onbewust, afgeven. Zij krijgen steeds meer moeite met het begrijpen van vragen die wij stellen. Ook vinden dementerenden het steeds lastiger zich een voorstelling te maken van wat we bedoelen. Het lukt steeds minder om hier plaatjes bij te krijgen.
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats

3 Zorgen voor een veilige omgeving

Samenvatting
Dementerenden zijn volledig afhankelijk van hun omgeving. Wanneer een dementerende zijn omgeving als onveilig ervaart, zal hij veel meer probleemgedrag vertonen dan wanneer zijn omgeving veilig aanvoelt. Omdat bij dementerenden de hersenen beschadigd zijn, zullen zij de omgeving anders ervaren dan wij dat doen. Zij vinden het moeilijk verschillende prikkels uit de omgeving te verwerken. Sommige dementerenden willen graag rust en kalmte, anderen voelen zich juist beter wanneer er in de omgeving van alles gebeurt.
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats

4 Belevingen van dementerenden

Samenvatting
Dementerenden hebben geheugen- en gedragsproblemen. Zij zijn steeds minder in staat uit te leggen hoe zij zichzelf en hun omgeving ervaren, wat zij denken, voelen en willen. Door de aantasting van de hersenen gaan dementerenden ook anders om met hun emoties en stemmingen. Het is dus moeilijk achter hun beleving te komen. Wel geeft het gedrag aanknopingspunten om aan te sluiten bij deze belevingen.
Onder een beleving wordt verstaan: de gedachten en gevoelens die iemand op een bepaald moment van zichzelf en/of van zijn omgeving heeft.
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats

5 Invloed van de materiële omgeving op gedrag van dementerenden

Samenvatting
Personeel heeft een enorme invloed op het gedrag van dementerenden. Maar niet alleen het personeel, ook de manier waarop de afdeling is ingericht en aangekleed heeft hier invloed op. Door de hersenbeschadigingen zien en ervaren dementerenden hun omgeving vaak anders dan dat wij die zien. Voor dementerenden is het belangrijk dat alles in hun omgeving vertrouwd en veilig aanvoelt. Ze zijn erg gevoelig voor sfeer.
Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats

Nawerk

Meer informatie

Extras