Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2008 | Onderzoek | Uitgave 11/2008

Huisarts en wetenschap 11/2008

De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2008
Auteurs:
Marlous Kastelein, Harry Wagemakers, Pim Luijsterburg, Marjolein Berger, Bart Koes, Sita Bierma-Zeinstra
Belangrijke opmerkingen
Afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam: M. Kastelein, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker; H.P.A. Wagemakers, fysiotherapeut, onderzoeker; dr. P.A.J. Luijsterburg, projectleider onderzoek; dr. M.Y. Berger, huisarts, senior projectleider onderzoek, universitair hoofddocent; prof.dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek; dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, senior projectleider onderzoek, universitair hoofddocent.
Belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Financiering
Het onderzoeksnetwerk HONEUR werd financieel gesteund door de zorgverzekeraars TRIAS, Zilveren Kruis Achmea en OZ.

Samenvatting

Kastelein M, Wagemakers HPA, Luijsterburg PAJ, Berger MY, Koes BW, Bierma-Zeinstra SMA. De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel. Huisarts Wet 2008;51(11):528-35.
Doel Bepalen wat de waarde is van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van patiënten met knieletsel, in het bijzonder intra-articulair knieletsel.
Methode We includeerden patiënten tussen 18 en 65 jaar die hun huisarts bezochten met een trauma van de knie. Aan de hand van logistische regressieanalyse bepaalden we associaties (p < 0,15) van anamnese/lichamelijk onderzoek met enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten en met intra-articulair knieletsel afzonderlijk. De resultaten van een MRI-scan golden als referentiestandaard. Als we een associatie vonden, berekenden we de sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde.
Resultaten Van de 134 deelnemende patiënten hadden er 82 enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten, dat in 64 gevallen intra-articulair was. De items ‘leeftijd > 40 jaar’, ‘rotatietrauma’, ‘voortzetten activiteit onmogelijk’, ‘genu flexum’ en ‘pijn bij palpatie MCL (mediaal collateraal bandletsel)’ vertoonden een multivariate associatie met enig letsel van de knie. De items ‘leeftijd > 40 jaar’, ‘trauma tijdens sport’, ‘rotatietrauma’, ‘voortzetten activiteit onmogelijk’ en ‘laxiteit voorsteschuifladetest’ waren geassocieerd met intra-articulair knieletsel. Geïsoleerd hadden de genoemde items enige diagnostische waarde. Combinaties van items gaven een stijging van de diagnostische waarde, maar die was onvoldoende voor klinisch gebruik.
Conclusie Voor zowel enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten als voor intra-articulair letsel bestaan er onafhankelijk geassocieerde bevindingen en testresultaten uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Het lijkt echter niet langer zinvol om op basis van anamnese en/of lichamelijk onderzoek een verdeling te maken in intra- en extra-articulair letsel.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2008

Huisarts en wetenschap 11/2008 Naar de uitgave

Commentaar

Cansloos