Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De voedingsanamnese

Methoden voor voedselconsumptieonderzoek van bevolkingsgroepen en individuen (augustus 2007)

Auteurs: J.H.M. de Vries, E.J. de Boer, K.F.A.M. Hulshof

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Voedingsanamnese is een verzamelnaam voor verschillende technieken om de voedselconsumptie van een persoon te schatten. Alle beschikbare technieken hebben voor- en nadelen. De keuze hangt af van het doel, de doelgroep en de beschikbare middelen. Onderzoek naar de validiteit en reproduceerbaarheid van een techniek geeft inzicht in de kwaliteit. Om deze kwaliteit te verbeteren moet men de bronnen van fouten en variatie in de meting kennen. Belangrijke bronnen van variatie zijn de tussenpersoonsvariatie en de binnenpersoons- of dag-tot-dagvariatie in de voeding. Door het aantal personen en/of het aantal dagen per persoon te vergroten kan men de reproduceerbaarheid van een groepsgemiddelde verbeteren, maar niet de validiteit. Het verkrijgen van valide en reproduceerbare resultaten vereist een duidelijk onderzoeksprotocol en draaiboek voor het veldwerk.
De voedingsanamnese wordt in de gezondheidszorg voor andere doelen gebruikt dan in het wetenschappelijk onderzoek. De kwaliteitseisen zijn daarom anders, maar voor een evaluatieonderzoek van het diëtistisch handelen worden kwaliteitseisen gesteld, vergelijkbare met die voor wetenschappelijk onderzoek.
Literatuur
go back to reference Beaton G. Approaches to analysis of dietary data: relationships between planned analyses and choice of methodology. Am J Clin Nutr 1994; 59 (suppl): 253S-261S. Beaton G. Approaches to analysis of dietary data: relationships between planned analyses and choice of methodology. Am J Clin Nutr 1994; 59 (suppl): 253S-261S.
go back to reference Biro G, Hulshof KFAM, Ovesen L, Amorim Cruz JA. Selection of methodology to assess food intake. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (Suppl. 2): S25-S32. Biro G, Hulshof KFAM, Ovesen L, Amorim Cruz JA. Selection of methodology to assess food intake. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (Suppl. 2): S25-S32.
go back to reference Black AE, Coward WA, Cole TJ, Prentice AM. Human energy expenditure in affluent societies: an analyses of 547 doubly labelled water measurements. Eur J Clin Nutr 1996; 50: 72-92. Black AE, Coward WA, Cole TJ, Prentice AM. Human energy expenditure in affluent societies: an analyses of 547 doubly labelled water measurements. Eur J Clin Nutr 1996; 50: 72-92.
go back to reference Bland JH, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The Lancet 1986; 1: 307-310. Bland JH, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The Lancet 1986; 1: 307-310.
go back to reference Boer EJ de, Westenbrink S, Hulshof KFAM. Dietary assessment in children. Rapport 6655. Zeist: TNO KvL, 2005. Boer EJ de, Westenbrink S, Hulshof KFAM. Dietary assessment in children. Rapport 6655. Zeist: TNO KvL, 2005.
go back to reference Brants H, Stafleu A, Doest D ter, Hulshof K. Ontwikkeling van een voedselfrequentievragenlijst: energie-inneming van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Voeding Nu 2006; 8 (2): 25-28. Brants H, Stafleu A, Doest D ter, Hulshof K. Ontwikkeling van een voedselfrequentievragenlijst: energie-inneming van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Voeding Nu 2006; 8 (2): 25-28.
go back to reference Brussaard JH, Löwik MRH, Steingrimsdóttir L, e.a. A European food consumption survey method – conclusions and recommendations. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (Suppl. 2): S89-S94. Brussaard JH, Löwik MRH, Steingrimsdóttir L, e.a. A European food consumption survey method – conclusions and recommendations. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (Suppl. 2): S89-S94.
go back to reference Cameron ME, Staveren WA van. Manual on methodology for food consumption studies. Oxford University Press, 1988. Cameron ME, Staveren WA van. Manual on methodology for food consumption studies. Oxford University Press, 1988.
go back to reference Donders-Engelen M, Heijden L van der, Hulshof K. Maten, Gewichten en Codenummers 2003. Cd-rom WUR en TNO Voeding. Wageningen: WUR, 2003. Donders-Engelen M, Heijden L van der, Hulshof K. Maten, Gewichten en Codenummers 2003. Cd-rom WUR en TNO Voeding. Wageningen: WUR, 2003.
go back to reference FAO/WHO/UNU. Report of a joint expert consultation. Energy and protein requirements. WHO Techn. Rep. Series no. 724. Genèva, 1985. FAO/WHO/UNU. Report of a joint expert consultation. Energy and protein requirements. WHO Techn. Rep. Series no. 724. Genèva, 1985.
go back to reference Feunekes GIJ, Staveren WA van, Vries JHM de, Burema J, Hautvast JGAJ. Relative and biomarker-based validity of a food frequency questionnaire estimating the intake of fats and cholesterol. Am J Clin Nutr 1993; 58: 489-496. Feunekes GIJ, Staveren WA van, Vries JHM de, Burema J, Hautvast JGAJ. Relative and biomarker-based validity of a food frequency questionnaire estimating the intake of fats and cholesterol. Am J Clin Nutr 1993; 58: 489-496.
go back to reference Gezondheidsraad. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002. Gezondheidsraad. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.
go back to reference Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ, Murgatroyd PR, Coward WA, Prentice AM. Critical evaluation of energy intake data using principles of energy physiology. Eur J Clin Nutr 1991; 45: 569-581. Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ, Murgatroyd PR, Coward WA, Prentice AM. Critical evaluation of energy intake data using principles of energy physiology. Eur J Clin Nutr 1991; 45: 569-581.
go back to reference Hiemstra GK, Roos NM, Vries JHM de, e.a. Anamnesemethode: snel en doelmatig? Ned Tijdschr v Dietisten 2005: 88-96. Hiemstra GK, Roos NM, Vries JHM de, e.a. Anamnesemethode: snel en doelmatig? Ned Tijdschr v Dietisten 2005: 88-96.
go back to reference Hulshof K, Jansen M. Zo eten jonge peuters in Nederland. Voeding Nu 2003; 6: 9-13. Hulshof K, Jansen M. Zo eten jonge peuters in Nederland. Voeding Nu 2003; 6: 9-13.
go back to reference Hulshof KFAM, Ocké MC, Rossum CTM van, e.a. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. RIVM rapport 350030002/2004. Bilthoven, 2004. Hulshof KFAM, Ocké MC, Rossum CTM van, e.a. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. RIVM rapport 350030002/2004. Bilthoven, 2004.
go back to reference Livingstone MBE, Black AE. Markers of the validity of reported energy intake. J Nutr 2003; 133: 895S-920S. Livingstone MBE, Black AE. Markers of the validity of reported energy intake. J Nutr 2003; 133: 895S-920S.
go back to reference Nelson M, Bingham SA. Assessment of food consumption and nutrient intake. In: Margetts BM, Nelson M, editors. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. 2nd ed. Oxford University Press, 1996. Nelson M, Bingham SA. Assessment of food consumption and nutrient intake. In: Margetts BM, Nelson M, editors. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. 2nd ed. Oxford University Press, 1996.
go back to reference Ocké MC, Kaaks RJ. Biochemical markers as additional measurements in dietary validity studies: application of the methods of triads with examples from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr 1997; 65 (Suppl): 1240S-1245S. Ocké MC, Kaaks RJ. Biochemical markers as additional measurements in dietary validity studies: application of the methods of triads with examples from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr 1997; 65 (Suppl): 1240S-1245S.
go back to reference Ocké MC, Hulshof KFAM. Naar een nieuw Nederlands Voedingspeilingsysteem. Voeding Nu 2005; 8 (12): 26-28. Ocké MC, Hulshof KFAM. Naar een nieuw Nederlands Voedingspeilingsysteem. Voeding Nu 2005; 8 (12): 26-28.
go back to reference Palaniappan U, Cue RI, Payette H, e.a. Implications of day-to-day variability on measurements of usual food and nutrient intakes. J Nutr 2003; 133: 232-235. Palaniappan U, Cue RI, Payette H, e.a. Implications of day-to-day variability on measurements of usual food and nutrient intakes. J Nutr 2003; 133: 232-235.
go back to reference Schofield WN, Schofield C, James WPT. Basal metabolic rate. Hum Nutr Clin Nutr 1985; 39C (suppl.): 1-96. Schofield WN, Schofield C, James WPT. Basal metabolic rate. Hum Nutr Clin Nutr 1985; 39C (suppl.): 1-96.
go back to reference Staveren WA van, Groot CPGM de, Blauw YH, Wielen RPJ. Assessing diets of elderly people: problems and approaches. Am J Clin Nutr 1994; 59: 221S-223S. Staveren WA van, Groot CPGM de, Blauw YH, Wielen RPJ. Assessing diets of elderly people: problems and approaches. Am J Clin Nutr 1994; 59: 221S-223S.
go back to reference Staveren WA van, Ocké MC. Estimation of Dietary Intake. Present Knowledge in Nutrition (p. 605-616). Washington D.C.: ILSI, 2006. Staveren WA van, Ocké MC. Estimation of Dietary Intake. Present Knowledge in Nutrition (p. 605-616). Washington D.C.: ILSI, 2006.
go back to reference Subar AF, Dodd KV, Guenther PM, e.a. The food propensity questionnaire: concept, development and validation for use as a covariate in a model to estimate usual food intake. J Am Diet Assoc 2006; 106: 1556-1563. Subar AF, Dodd KV, Guenther PM, e.a. The food propensity questionnaire: concept, development and validation for use as a covariate in a model to estimate usual food intake. J Am Diet Assoc 2006; 106: 1556-1563.
go back to reference Trabulski J, Schoeller DA. Evaluation of dietary assessment instruments against doubly labeled water, a biomarker of habitual energy intake. Am J Physiol Endocrinol Metab 2001; 281: E891-E899. Trabulski J, Schoeller DA. Evaluation of dietary assessment instruments against doubly labeled water, a biomarker of habitual energy intake. Am J Physiol Endocrinol Metab 2001; 281: E891-E899.
go back to reference Verkleij-Hagoort AC, Vries JHM de, Stegers MPG, Lindemans J, Ursem NTC, Steegers-Theunissen RPM. Validation of the assessment of folate and vitamin B12 intake in women of reproductive age: the method of triads. Eur J Clin Nutr 2007; 61: 610-615. Verkleij-Hagoort AC, Vries JHM de, Stegers MPG, Lindemans J, Ursem NTC, Steegers-Theunissen RPM. Validation of the assessment of folate and vitamin B12 intake in women of reproductive age: the method of triads. Eur J Clin Nutr 2007; 61: 610-615.
go back to reference Vries JHM de, Zock PL, Mensink RP, Katan MB. Underestimation of energy intake by 3d-records compared with energy intake to maintain body weight in 269 non-obese adults. Am J Clin Nutr 1994; 60: 855-860. Vries JHM de, Zock PL, Mensink RP, Katan MB. Underestimation of energy intake by 3d-records compared with energy intake to maintain body weight in 269 non-obese adults. Am J Clin Nutr 1994; 60: 855-860.
go back to reference Vries JHM de, de Groot SDW, Runia S, Remijnse TAW, Staveren WA van. Het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor diëtistisch handelen. Ned Tijdschr Diëtisten 2003; 2:33-39. Vries JHM de, de Groot SDW, Runia S, Remijnse TAW, Staveren WA van. Het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor diëtistisch handelen. Ned Tijdschr Diëtisten 2003; 2:33-39.
go back to reference Westerterp KR, Goris AHC. Validity of the assessment of dietary intake: problems of misreporting. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2002; 5: 489-493. Westerterp KR, Goris AHC. Validity of the assessment of dietary intake: problems of misreporting. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2002; 5: 489-493.
go back to reference Willet WC. Nutritional Epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1998. Willet WC. Nutritional Epidemiology. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1998.
go back to reference Young LR, Nestle M. Expanding portion size in the US marketplace: implications for nutrition counselling. J Am Diet Assoc 2003; 103: 231-234. Young LR, Nestle M. Expanding portion size in the US marketplace: implications for nutrition counselling. J Am Diet Assoc 2003; 103: 231-234.
go back to reference Een uitgebreide literatuurlijst is op te vragen bij de eerste auteur via e-mail: jeanne.devries@wur.nl. Een uitgebreide literatuurlijst is op te vragen bij de eerste auteur via e-mail: jeanne.devries@wur.nl.
Metagegevens
Titel
De voedingsanamnese
Auteurs
J.H.M. de Vries
E.J. de Boer
K.F.A.M. Hulshof
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_28