Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Nederland vergrijst. Ontspoorde jongeren en licht verstandelijk gehandicapten hebben vaker zorg nodig. Hoe reageren bestuurders in de zorgsector op deze uitdagingen? Leidinggeven levert aanzien op. Maar het betekent ook afzien. Daarover praten twintig topbeslissers met interviewer Willem Wansink. Wat drijft de stille krachten van de zorg? Waar heeft hun wieg gestaan? En waren zij zelf ooit ziek?Uiteraard bestaat dé zorgbestuurder niet. De een is atheïst, even ongelovig als de meeste Nederlanders. De ander wordt geïnspireerd door de Bijbel of de Heilige Geest. Een derde citeert de Duitse filosoof Kant. Winti wordt evenmin geschuwd. Wat hen bindt, is de betrokkenheid bij hun werk, dus bij de zwaksten in onze samenleving. Samen vormen zij de verborgen elite van Nederland. Soms onbekend. Wel verantwoordelijk, vaak bescheiden. En vooral dienend ingesteld. Wat hen bindt, is de betrokkenheid bij hun werk, dus bij de zwaksten in onze samenleving. Samen vormen zij de verborgen elite van Nederland. Soms onbekend. Wel verantwoordelijk, vaak bescheiden. En vooral dienend ingesteld.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding: Smeerolie in het systeem

Abstract
Wie leiding geeft, kan aanzien vergaren, vooral als er opvallende resultaten worden geboekt. De vertoonde stuurmanskunst levert al gauw applaus op. En succes genereert succes. Iedereen luistert graag naar een communicatief sterke leider met gezag die vooroploopt, zijn verantwoordelijkheid neemt, knopen doorhakt en mensen aan zich weet te binden.
Willem Wansink

Frits Verschoor: ‘Ik denk in termen van betalende gasten’

Abstract
Hij streeft naar de hoogste kwaliteit in de psychiatrie. Frits Verschoor is de motor achter zes fusies in de Zuidhollandse geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het interview is hij bestuursvoorzitter van de Parnassia Bavo Groep.
Willem Wansink

Geert Blijham: ‘Betrouwbaarheid, volstrekte betrouwbaarheid’

Abstract
Op 1 januari 2009 vertrok Geert Blijham als voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij kan terugkijken op een succesvolle loopbaan. ‘Alles wat ik in mijn leven heb willen doen en verbeteren, heb ik prima binnen mijn vak kunnen verwezenlijken.’
Willem Wansink

Eelco Damen: ‘Kleinschalig heeft de toekomst’

Abstract
Eelco Damen, bestuursvoorzitter van Cordaan, redde de Amsterdamse thuiszorg van de ondergang. Meer groeien hoeft niet voor hem. ‘Geen grote instituten, maar samenwerken met woningbouwcorporaties’.
Willem Wansink

Jopie Nooren: ‘Af en toe geen antwoord’

Abstract
Wie in de gezondheidszorg werkt, moet aanvaarden dat hij af en toe geen antwoord heeft. Jopie Nooren: bestuurder van Lunet zorg in Eindhoven: ‘Ook ons personeel moet leren accepteren dat er grenzen zijn.’.
Willem Wansink

Ed Cools: ‘Hoe meer regels, hoe meer vreugde’

Abstract
Vernieuwen door vele kleine stapjes te zetten. Dat doet Ed Cools, een Vlaamse Belg die de Nederlandse ouderenzorg de menselijke maat teruggaf. Alles draait om attente dienstverlening: ‘Van zorg tot service, voor sjiek en sjofel.’.
Willem Wansink

Emile Lohman: ‘Samen trek je door de woestijn’

Abstract
Verandermanager Emile Lohman laat zich inspireren door de profeet Mozes: ‘Je moet leren met andere ogen te kijken. En een besluit durven nemen.’.
Willem Wansink

Mike Leers: ‘Ik verlaat deze tent met trots’

Abstract
Per 1 september 2009 was de missie van Mike Leers bij CZ volbracht. Skipr sprak hem vlak voor zijn vertrek.
Willem Wansink

Marjanne Sint: ‘Ik ga nog altijd voor een tien’

Abstract
Een rechte rug, verantwoordelijkheidsgevoel, bestuurlijk en zakelijk inzicht, Marjanne Sint heeft het allemaal. Zelfkennis is haar evenmin vreemd: ‘Ik ben niet wars van risico's, maar ik mijd driestheid.’.
Willem Wansink

Loek Winter: ‘Ik maak van zand cement’

Abstract
Zorgondernemer Loek Winter is een innovator, geen trendvolger. ‘Niet slopen, maar bouwen’, luidt zijn motto. ‘Ik wil vooroplopen, ik ben een pionier. Ik zoek nieuwe wegen. En ik durf risico's te nemen.’.
Willem Wansink

Cathy van Beek: ‘Hard op de zaak, zacht op de mensen’

Abstract
Ze maakte zich los van haar calvinistische achtergrond, maar Cathy van Beek snijdt haar wortels niet door. ‘Geloof, hoop en liefde blijven belangrijke drijfveren.’.
Willem Wansink

Elmer Mulder: ‘Als het mis gaat, moet je vooraan staan’

Abstract
De manier waarop Elmer Mulder omging met de brand die in 2007 acht operatiekamers verwoestte, tekent zijn bestuursstijl. ‘Ik wilde de toekomst van het VUmc veiligstellen. En heb zichtbaar leiding gegeven.’.
Willem Wansink

Elisa Carter: ‘Als de cijfers niet kloppen, ga ik moeilijk doen’

Abstract
Ze was illegaal en sliep op straat. Elisa Carter maakte een bliksemcarrière in de Nederlandse zorg. Tijdens het gesprek met Skipr is ze bestuurder van GGzE Eindhoven en de Kempen.
Willem Wansink

Tineke Hirschler-Schulte: ‘Disfunctioneren hoor je aan te pakken’

Abstract
Ze houdt van duidelijkheid. De raad van bestuur kan elke specialist die niet functioneert naar huis sturen. ‘Wie niet kan of wil veranderen, moet vertrekken.’
Willem Wansink

Paul Smits: ‘Als je iets ziet wat niet klopt, moet je ingrijpen’

Abstract
Hij deed destijds aangifte tegen Lucia de B. En staat nog steeds achter zijn besluit. ‘Ik heb gedaan wat ik moest doen.’
Willem Wansink

Greet Prins: ‘Klantdenken zit in mijn genen’

Abstract
Als een van de weinige topbestuurders in de care is Greet Prins niet afkomstig uit de zorgsector. Ze laat bij Philadelphia Zorg een frisse wind waaien. Als je veel vragen stelt, leer je snel.’
Willem Wansink

Jos Poelmann: ‘We laten niemand bungelen’

Abstract
Jos Poelmann komt op voor tbs'ers: ontspoorde mensen die ter beschikking zijn gesteld: ‘In onze poliklinieken zijn het praatje en het pilletje belangrijk om recidives te voorkomen.’
Willem Wansink

Maarten Rook: ‘De rommel van Klink opruimen’

Abstract
Meer dan hem lief is, moet hij in Den Haag aan de bel trekken. Maarten Rook ziet zijn werk steeds politieker worden. ‘Je wordt afhankelijk van dat ene Kamerlid dat gevoelig is voor je argumenten.’
Willem Wansink

Louise Gunning: ‘Wij maken de samenleving’

Abstract
Ze werd getipt als minister van Volksgezondheid. Begrijpelijk, want Louise Gunning maakt zich sterk voor de publieke zaak. Tijdens het gesprek was ze nog bestuursvoorzitter van het AMC.
Willem Wansink

Wander Blaauw: ‘Hoe hoger de zee, hoe rustiger ik word’

Abstract
Bestuursvoorzitter Wander Blaauw is al 31 jaar verbonden aan wat nu het Medisch Centrum Leeuwarden heet. Leidinggeven betekent voor hem vooral delegeren. ‘Ik ben zeker niet het slimste jongetje van de klas.’
Willem Wansink

Pierre Quaedvlieg: ‘Meer loods dan kapitein’

Abstract
Delen is de essentie van zijn werk. Pierre Quaedvlieg van Esdégé-Reigersdaal: ‘Ik teken dit bedrijf nooit als een pyramide’
Willem Wansink
Meer informatie