De toename van ‘verwarde personen’-meldingen: kwantitatieve analyse van een openbare orde en public health-probleem | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2017

25-10-2017 | Wetenschappelijk artikel

De toename van ‘verwarde personen’-meldingen: kwantitatieve analyse van een openbare orde en public health-probleem

Auteur: Dr. Bauke Koekkoek

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds 2011 stijgt het aantal meldingen van ‘verwarde personen’ bij de Nederlandse politie sterk. In combinatie met een aantal ernstige incidenten is de aandacht voor deze stijging en vooral het openbare orde-aspect ervan snel toegenomen. In 2015 werd een Aanjaagteam ingesteld dat een aantal bouwstenen heeft omschreven voor de verbetering van veiligheid en zorg rond mensen met verward gedrag. Sindsdien wordt er veel geïnnoveerd en ontwikkeld, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Een kwantitatieve analyse van de gesignaleerde toename ontbreekt echter. Aan de hand van een aantal meer gedetailleerde politiecijfers, landelijke trends en vergelijkingen wordt duidelijk dat de meldingen bestaan uit subgroepen van mensen die eenmalig (40 %), enkele keren (35 %) en (zeer) veelvuldig (25 %) in beeld komen. De gevonden problematiek valt uiteen in psychische stoornissen, verslaving, ‘lastig gedrag’, dementie en verstandelijke beperking. Behalve voor dementie is er geen toename van de prevalentie in deze problematiek. Hoewel het hulpaanbod niet sterk is afgenomen, zijn er wel kwalitatieve veranderingen en lijkt een aanzienlijke groep mensen – in slechte sociaal-economische omstandigheden – de weg naar hulp minder goed te vinden en eerder met de politie in aanraking te komen. De aangebrachte differentiatie in aantallen, groepen en verklaringen biedt aanknopingspunten voor verder beleid in de publieke zorg.
Literatuur
3.
go back to reference Hekkert A, Jong M de. De eenheid in verwarden. Verwarden in de Eenheid Rotterdam. Rotterdam: Eenheid Rotterdam; 2015. Hekkert A, Jong M de. De eenheid in verwarden. Verwarden in de Eenheid Rotterdam. Rotterdam: Eenheid Rotterdam; 2015.
5.
go back to reference Hoff J van ’t, Zeegers A. Een verward persoon of verward gedrag? Een zoektocht naar de verhalen achter overlastmeldingen. Zwolle: Politie Oost-Nederland; 2016. Hoff J van ’t, Zeegers A. Een verward persoon of verward gedrag? Een zoektocht naar de verhalen achter overlastmeldingen. Zwolle: Politie Oost-Nederland; 2016.
6.
go back to reference Barth MAM, Rookhuijzen B. Convenant Politie-GGZ 2012. Amersfoort: Uitgever; 2011. Barth MAM, Rookhuijzen B. Convenant Politie-GGZ 2012. Amersfoort: Uitgever; 2011.
7.
go back to reference Peeters P‑H. Verwarde personen zijn het probleem niet. Over de echte vragen in de ambulante GGZ. Eindhoven: Uitgeverij Pepijn; 2015. Peeters P‑H. Verwarde personen zijn het probleem niet. Over de echte vragen in de ambulante GGZ. Eindhoven: Uitgeverij Pepijn; 2015.
8.
go back to reference Kuppens J, Appelman T, Ham T van, et al. Met fluwelen handschoenen? Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam. Arnhem: Bureau Beke; 2015. Kuppens J, Appelman T, Ham T van, et al. Met fluwelen handschoenen? Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam. Arnhem: Bureau Beke; 2015.
9.
go back to reference Boers M. Verwarde personen in Twente. Komen tot een betekenisvolle afdoening. Apeldoorn: Politieacademie; 2016. Boers M. Verwarde personen in Twente. Komen tot een betekenisvolle afdoening. Apeldoorn: Politieacademie; 2016.
10.
go back to reference Barkhof J, Weijden J van der, Es R van, et al. Analyse E33-meldingen Leiden 2014. Interne publicatie. Leiden; 2015. Barkhof J, Weijden J van der, Es R van, et al. Analyse E33-meldingen Leiden 2014. Interne publicatie. Leiden; 2015.
11.
go back to reference Abraham M, Nauta O. Politie en ‘verwarde personen. Amsterdam: DSP-groep; 2014. Abraham M, Nauta O. Politie en ‘verwarde personen. Amsterdam: DSP-groep; 2014.
12.
go back to reference Graaf R de, Tuithof M, Dorsselaer S van. Incidentie van psychische aandoeningen (NEMESIS-II). Utrecht: Trimbos-instituut; 2012. Graaf R de, Tuithof M, Dorsselaer S van. Incidentie van psychische aandoeningen (NEMESIS-II). Utrecht: Trimbos-instituut; 2012.
13.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek. Veiligheidsmonitor 2015. Den Haag: CBS; 2016. Centraal Bureau voor de Statistiek. Veiligheidsmonitor 2015. Den Haag: CBS; 2016.
15.
go back to reference Vermunt L, Visser PJ, Muller M. Nemen de prevalentie en incidentie van dementie af? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D442. PubMed Vermunt L, Visser PJ, Muller M. Nemen de prevalentie en incidentie van dementie af? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D442. PubMed
17.
go back to reference Schipper K. Mensen met een verstandelijke beperking. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;160:B1105. Schipper K. Mensen met een verstandelijke beperking. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;160:B1105.
20.
go back to reference Hoof F van, Knispel A, Hulsbosch L, et al. Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015. Hoof F van, Knispel A, Hulsbosch L, et al. Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut; 2015.
21.
go back to reference Wolf JRLM. Oude bekenden van de psychiatrie. Utrecht: SWP; 1990. Wolf JRLM. Oude bekenden van de psychiatrie. Utrecht: SWP; 1990.
22.
go back to reference Akkermans C. Aanspoelen aan de Achtergracht: maatschappelijke ontwikkelingen, clientèlevorming en de psychiatrische patiënten van de Amsterdamse GG&GD. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2006. Akkermans C. Aanspoelen aan de Achtergracht: maatschappelijke ontwikkelingen, clientèlevorming en de psychiatrische patiënten van de Amsterdamse GG&GD. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2006.
23.
go back to reference Viergever RF. Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? Tijdschr Gezondheidswet. 2013;91:347. CrossRef Viergever RF. Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg? Tijdschr Gezondheidswet. 2013;91:347. CrossRef
24.
go back to reference Lohuis G. Signaleren van psychische kwetsbaarheid: OGGZ. In: van der Padt I, Boom S, Derks J, redactie. Psychische kwetsbaarheid. Interprofessioneel werken vanuit een sociaal-psychiatrische visie. Amsterdam: Boom; 2017. Lohuis G. Signaleren van psychische kwetsbaarheid: OGGZ. In: van der Padt I, Boom S, Derks J, redactie. Psychische kwetsbaarheid. Interprofessioneel werken vanuit een sociaal-psychiatrische visie. Amsterdam: Boom; 2017.
25.
go back to reference GGD GHOR Nederland. Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD’en. Utrecht: GGD GHOR Nederland; 2016. GGD GHOR Nederland. Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD’en. Utrecht: GGD GHOR Nederland; 2016.
26.
go back to reference Maiju J, Raaijmakers L. Groeiende bezorgdheid om verwarde personen. De problematiek, de uitdagingen en veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant. Breda: GGD West-Brabant; 2016. Maiju J, Raaijmakers L. Groeiende bezorgdheid om verwarde personen. De problematiek, de uitdagingen en veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant. Breda: GGD West-Brabant; 2016.
27.
go back to reference Centraal Plan Bureau. Decentralisaties in het sociaal domein. Den Haag: CPB; 2013. Centraal Plan Bureau. Decentralisaties in het sociaal domein. Den Haag: CPB; 2013.
28.
29.
go back to reference Koekkoek B. Verward in Nederland. Hoe we omgaan met mensen met een psychische stoornis. Houten: LannooCampus; 2017. Koekkoek B. Verward in Nederland. Hoe we omgaan met mensen met een psychische stoornis. Houten: LannooCampus; 2017.
30.
go back to reference Laere I van, Lohuis G. Signalen toename verwarde personen. Partic Herstel. 2015;24(2):4–10. Laere I van, Lohuis G. Signalen toename verwarde personen. Partic Herstel. 2015;24(2):4–10.
31.
go back to reference Lauriks S, Wit MAS de, Buster MCA, et al. Composing a core set of performance indicators for public mental health care: a modified Delphi procedure. Adm Policy Ment Health. 2014;41(5):625–35. PubMed Lauriks S, Wit MAS de, Buster MCA, et al. Composing a core set of performance indicators for public mental health care: a modified Delphi procedure. Adm Policy Ment Health. 2014;41(5):625–35. PubMed
Metagegevens
Titel
De toename van ‘verwarde personen’-meldingen: kwantitatieve analyse van een openbare orde en public health-probleem
Auteur
Dr. Bauke Koekkoek
Publicatiedatum
25-10-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0072-3

Andere artikelen Uitgave 6/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2017 Naar de uitgave