Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2014 | Opmerkelijk

De tirannie van transitie en transformatie van de jeugdzorg

Auteurs: Prof. dr. Geert Jan Stams, Dr. Jessica Asscher, Prof. dr. Jan Hendriks

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Clarijs (2013) promoveerde onlangs op het proefschrift Tirannie in de jeugdzorg, een historische beleidsanalyse van 60 jaar transitie (decentralisatie) en transformatie van de jeugdzorg.
Literatuur
go back to reference Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy and Law, 16, 39-55.CrossRef Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy and Law, 16, 39-55.CrossRef
go back to reference Bexkens, A., Graas, D., & Huizinga, M. (2014). Als dat maar goed gaat: Kinderen met een LVB in het passend onderwijs. De psycholoog, 49 (3), 24-29. Bexkens, A., Graas, D., & Huizinga, M. (2014). Als dat maar goed gaat: Kinderen met een LVB in het passend onderwijs. De psycholoog, 49 (3), 24-29.
go back to reference Boogers, M., Schaap, L., Van den Munckhof, E. D., & Karsten, N. (2008). Decentralisatie als opgave: Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008. Universiteit van Tilburg: Tilburgse school voor politiek en bestuur. Boogers, M., Schaap, L., Van den Munckhof, E. D., & Karsten, N. (2008). Decentralisatie als opgave: Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, 1993-2008. Universiteit van Tilburg: Tilburgse school voor politiek en bestuur.
go back to reference Broeders, R. (2012). Kerend tij: Een Fries praktijkonderzoek naar jongeren in de gesloten jeugdzorg. Hogeschool Leiden. Broeders, R. (2012). Kerend tij: Een Fries praktijkonderzoek naar jongeren in de gesloten jeugdzorg. Hogeschool Leiden.
go back to reference Clarijs, R. (2012). De dreigende beleidsklucht van de transitie jeugdzorg. Jeugdbeleid, 3, 145-167.CrossRef Clarijs, R. (2012). De dreigende beleidsklucht van de transitie jeugdzorg. Jeugdbeleid, 3, 145-167.CrossRef
go back to reference Clarijs, R. (2013). Tirannie in de jeugdzorg. Amsterdam; swp. Clarijs, R. (2013). Tirannie in de jeugdzorg. Amsterdam; swp.
go back to reference Hollander, M., Van Klaveren, S., Faun, H., & Spijkerman, M. (2013). Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg. Zoetermeer: Panteia. Hollander, M., Van Klaveren, S., Faun, H., & Spijkerman, M. (2013). Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg. Zoetermeer: Panteia.
go back to reference Mikton, C., & Butchart, A. (2009). Child Maltreatment prevention: A systematic review of reviews. Bulletin of the World Health Organization, 87, 353-361.PubMedCentralPubMedCrossRef Mikton, C., & Butchart, A. (2009). Child Maltreatment prevention: A systematic review of reviews. Bulletin of the World Health Organization, 87, 353-361.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Souverein, F. A., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M., (2013). Nothing works in secure residential youth care? Children and Youth Services Review, 35, 1941-1945.CrossRef Souverein, F. A., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M., (2013). Nothing works in secure residential youth care? Children and Youth Services Review, 35, 1941-1945.CrossRef
go back to reference Stith, S. M., Liu, T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M., & Dees, J. E. M. E. G (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, 13-29.CrossRef Stith, S. M., Liu, T., Davies, L. C., Boykin, E. L., Alder, M. C., Harris, J. M., & Dees, J. E. M. E. G (2009). Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, 13-29.CrossRef
go back to reference Van Yperen, T., Van der Steege, M. (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Jeugd en Co Kennis, 2, 28-37.CrossRef Van Yperen, T., Van der Steege, M. (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Jeugd en Co Kennis, 2, 28-37.CrossRef
Metagegevens
Titel
De tirannie van transitie en transformatie van de jeugdzorg
Auteurs
Prof. dr. Geert Jan Stams
Dr. Jessica Asscher
Prof. dr. Jan Hendriks
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-014-0015-6

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Kind en adolescent 2/2014 Naar de uitgave