De therapeutische alliantie als voorspeller van vooruitgang in relatietherapie | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022

16-11-2022

De therapeutische alliantie als voorspeller van vooruitgang in relatietherapie

Auteurs: Terje Tilden, Sverre Urnes Johnson, Asle Hoffart, Rune Zahl-Olsen, Bruce E. Wampold, Pål Ulvenes, Ådhild Tellefsen Håland

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De therapeutische alliantie of werkrelatie heeft in de psychotherapie de status ‘gemeenschappelijke factor’ gekregen, vanwege het robuuste verband met de uitkomst van behandelingen. De opdracht voor ons werkveld is nu om een genuanceerder beeld te krijgen van de invloed van de alliantie op de mate waarin tijdens de therapie vooruitgang wordt geboekt. In dit onderzoek is de alliantie gemeten op drie dimensies: (a) de perceptie van partners individueel en het koppel gezamenlijk van hun alliantie met de therapeut (dimensie ‘zelf/groep-therapeut’), (b) de perceptie van cliënten van de alliantie tussen hun partner en de therapeut (‘ander-therapeut’), en (c) de beoordeling van het paar van hun onderlinge alliantie (‘binnen-systeem’). Aan de hand van zelfrapportagedata van 165 volwassen cliënten hebben we geanalyseerd of de scores op deze alliantiedimensies aan het begin van de therapie voorspellers waren voor de, tijdens de behandeling frequent gemeten uitkomsten voor individuele symptomen en relatieproblemen. We vonden dat twee van de alliantiedimensies, namelijk ‘zelf-groep-therapeut’ en ‘ander-therapeut’, aan het begin van de behandeling de helling van de scores op de uitkomstmaten voorspelden. Deze bevindingen bevestigen de uitkomsten van eerdere studies die suggereren dat het vroegtijdig opbouwen van een therapeutische alliantie een belangrijke voorspeller is voor de vooruitgang die tijdens een behandeling wordt geboekt. De verschillen in resultaten tussen de drie alliantiedimensies suggereren dat therapeuten er verstandig aan doen om de verschillende aspecten van de werkrelatie in relatietherapie apart te beoordelen.
Voetnoten
1
Oorspronkelijk bestond ‘zelf/groep-therapeut’ uit twee dimensies: ‘zelf-therapeut’, over de alliantiedyade tussen de therapeut en beide partners afzonderlijk, en ‘groep-therapeut’, over hoe beide partners de alliantie tussen hen beiden als koppel en de therapeut beoordelen. Het afzonderlijk bekijken van ‘zelf-therapeut’ en ‘groep-therapeut’ werd echter niet ondersteund door de uitkomst van een bevestigende factoranalyse over die afzonderlijke dimensies, zodat ze werden gecombineerd in de dimensie ‘zelf/groep-therapeut’ (Pinsof et al. 2008).
 
2
In Noorwegen is het niet gebruikelijk om onderzoeksdeelnemers naar hun etniciteit te vragen, en ook in dit onderzoek is dat niet gebeurd. We gaan ervan uit dat bijna alle therapeuten wit waren.
 
3
Alle deelnemers verleenden hun geïnformeerde toestemming voor het verzamelen van de projectdata. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ombudsman voor databescherming van behandelcentrum Modum Bad en door de regionale ethische commissie (REK-2009/927). Het onderzoek is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov, met als ID: NCT01873742.
 
4
In Noorwegen is het niet gebruikelijk om onderzoeksdeelnemers te vragen naar hun etniciteit, en ook in dit onderzoek is dat niet gebeurd. Onze indruk is dat ongeveer 95% van de deelnemers wit was.
 
5
Vanwege een daling na het eerste meetmoment in de respons over de alliantie is alleen deze aanvankelijke registratie als voorspeller opgenomen in onze analyses.
 
6
Zoals al eerder gezegd, zijn de subdimensies ‘zelf-therapeut’ en ‘groep-therapeut’ gecombineerd in deze ene subdimensie.
 
Literatuur
go back to reference Beck, A. T., Steer, R., & Brown, G. (1995a). Beck depression inventory-II manual. Psychological Corporation. Beck, A. T., Steer, R., & Brown, G. (1995a). Beck depression inventory-II manual. Psychological Corporation.
go back to reference Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., & Ware, J. H. (2004). Applied longitudinal analysis. Wiley. Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., & Ware, J. H. (2004). Applied longitudinal analysis. Wiley.
go back to reference Flückiger, C., Rubel, J., Del Re, A. C., Horvath, A. O., Wampold, B. E., Crits-Christoph, P., Atzil-Slonim, D., Compare, A., Falkenström, F., Ekeblad, A., Errázuriz, P., Fisher, H., Hoffart, A., Huppert, J. D., Kivity, Y., Kumar, M., Lutz, W., Muran, J. C., Strunk, D. R., & Barber, J. P. (2020). The reciprocal relationship between alliance and early treatment symptoms: A two-stage individual participant data meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(9), 829–843. https://​doi.​org/​10.​1037/​ccp0000594. CrossRefPubMed Flückiger, C., Rubel, J., Del Re, A. C., Horvath, A. O., Wampold, B. E., Crits-Christoph, P., Atzil-Slonim, D., Compare, A., Falkenström, F., Ekeblad, A., Errázuriz, P., Fisher, H., Hoffart, A., Huppert, J. D., Kivity, Y., Kumar, M., Lutz, W., Muran, J. C., Strunk, D. R., & Barber, J. P. (2020). The reciprocal relationship between alliance and early treatment symptoms: A two-stage individual participant data meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(9), 829–843. https://​doi.​org/​10.​1037/​ccp0000594. CrossRefPubMed
go back to reference Friedlander, M. L., Heatherington, L., & Escudero, V. (2016). Research-based change mechanisms. Advances in process research. In T. L. Sexton & J. Lebow (red.), Handbook of family therapy (pag. 454–467). Routledge. Friedlander, M. L., Heatherington, L., & Escudero, V. (2016). Research-based change mechanisms. Advances in process research. In T. L. Sexton & J. Lebow (red.), Handbook of family therapy (pag. 454–467). Routledge.
go back to reference Oanes, C. J., Borg, M., & Karlsson, B. (2015). Significant conversations or reduced relational capacity? Exploring couple and family therapists’ expectations for including a client feedback procedure. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 36(3), 342–355. https://​doi.​org/​10.​1002/​anzf.​1110. CrossRef Oanes, C. J., Borg, M., & Karlsson, B. (2015). Significant conversations or reduced relational capacity? Exploring couple and family therapists’ expectations for including a client feedback procedure. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 36(3), 342–355. https://​doi.​org/​10.​1002/​anzf.​1110. CrossRef
go back to reference Pinsof, W. M. (1995). Integrative problem-centered therapy: A synthesis of family, individual, and biological therapies. Basic Books. Pinsof, W. M. (1995). Integrative problem-centered therapy: A synthesis of family, individual, and biological therapies. Basic Books.
go back to reference Pinsof, W. M., Zinbarg, R. E., Shimokawa, K., Latta, T., Goldsmith, J. Z., Knobloch-Fedders, L. M., Chambers, A. L., & Lebow, J. L. (2015). Confirming, validating and norming the factor structure of systemic therapy inventory of change initial and intersession. Family Process, 54(3), 464–484. https://​doi.​org/​10.​1111/​famp.​12159. CrossRefPubMed Pinsof, W. M., Zinbarg, R. E., Shimokawa, K., Latta, T., Goldsmith, J. Z., Knobloch-Fedders, L. M., Chambers, A. L., & Lebow, J. L. (2015). Confirming, validating and norming the factor structure of systemic therapy inventory of change initial and intersession. Family Process, 54(3), 464–484. https://​doi.​org/​10.​1111/​famp.​12159. CrossRefPubMed
go back to reference Tilden, T., Håland, Å. T., Hunnes, K., Lærum, K., Finset, A., & Gude, T. (2010). Internett-basert tilbakemelding i par- og familieterapi: Erfaringer med empiriinformert terapi [Internet-based feedback in couple- and family therapy: Experiences with empirically informed therapy]. Journal for the Norwegian Psychological Association, 47(12), 1115–1118. Tilden, T., Håland, Å. T., Hunnes, K., Lærum, K., Finset, A., & Gude, T. (2010). Internett-basert tilbakemelding i par- og familieterapi: Erfaringer med empiriinformert terapi [Internet-based feedback in couple- and family therapy: Experiences with empirically informed therapy]. Journal for the Norwegian Psychological Association, 47(12), 1115–1118.
go back to reference Tilden, T., Håland, Å. T., Hunnes, K., Fossli, G., & Oanes, C. J. (2015). Utprøving av systematisk tilbakemelding i par- og familieterapi: Barrierer og utfordringer [Exploration of systematic feedback in couple- and family therapy: Obstacles and challenges]. Focus on the Family, 43(4), 292–312. Tilden, T., Håland, Å. T., Hunnes, K., Fossli, G., & Oanes, C. J. (2015). Utprøving av systematisk tilbakemelding i par- og familieterapi: Barrierer og utfordringer [Exploration of systematic feedback in couple- and family therapy: Obstacles and challenges]. Focus on the Family, 43(4), 292–312.
go back to reference Zahl-Olsen, R., Gausel, N., Håland, Å. T., & Tilden, T. Monitoring therapeutic change through diversity or simplicity? A conservative, critical confirmatory factor analysis test of a routine outcome monitoring system. Frontiers in Psychology. in press. Zahl-Olsen, R., Gausel, N., Håland, Å. T., & Tilden, T. Monitoring therapeutic change through diversity or simplicity? A conservative, critical confirmatory factor analysis test of a routine outcome monitoring system. Frontiers in Psychology. in press.
Metagegevens
Titel
De therapeutische alliantie als voorspeller van vooruitgang in relatietherapie
Auteurs
Terje Tilden
Sverre Urnes Johnson
Asle Hoffart
Rune Zahl-Olsen
Bruce E. Wampold
Pål Ulvenes
Ådhild Tellefsen Håland
Publicatiedatum
16-11-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2022
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-022-00184-y

Andere artikelen Uitgave 4/2022

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide