Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2013 | Onderzoek | Uitgave 12/2013

Huisarts en wetenschap 12/2013

De Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2013
Auteurs:
Paula Koekkoek, Guy Rutten, Esther van den Berg, Jaap Kappelle, Geert Jan Biessels
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht: P.S. Koekkoek, arts-in-opleiding tot huisarts-en-onderzoeker (aiotho); prof.dr. G.E.H.M. Rutten, hoogleraar Diabetologie in de huisartsgeneeskunde. UMC Utrecht, afdeling Neurologie: dr. E. van den Berg, klinisch neuropsycholoog; prof. dr. L.J. Kappelle, hoogleraar Neurologie; prof.dr. G.J. Biessels, hoogleraar Neurologie • Correspondentie: p.s.koekkoek-3@umcutrecht.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Koekkoek PS, Rutten GE, van den Berg E, van Sonsbeek S, Gorter KJ, Kappelle LJ, Biessels GJ. The ‘Test Your Memory’ test performs better than the MMSE in a population without known cognitive dysfunction. J Neurol Sci 2013;328(1-2):92-7. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Koekkoek PS, Rutten GEHM, Van den Berg E, Kappelle LJ, Biessels GJ. Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE. Huisarts Wet 2014;57(1):618-21.

Achtergrond

De Mini-Mental State Examination (MMSE) is de meest gebruikte screeningstest om een indruk over het cognitieve functioneren te krijgen. Deze test kost relatief veel tijd en kan niet door patiënt zelfstandig uitgevoerd worden. De Test Your Memory-test (TYM) is een potentieel alternatief. In dit onderzoek worden uitkomsten van de TYM en de MMSE vergeleken met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) in een populatie die niet met klinisch relevante cognitieve stoornissen bekend was.

Methode

Mensen zonder bekende cognitieve stoornissen, ondergingen een NPO inclusief MMSE en een TYM. De relatie tussen de TYM, de MMSE en een NPO werd onderzocht met correlatieanalyses, ROC-curves voor discriminatie tussen ‘normale’ cognitie en ‘lichte cognitieve tekorten’ (≥ 1 SD onder het gemiddelde), en bland-altmanplots.

Resultaten

86 mensen vulden de TYM in (gemiddelde leeftijd 69 jaar; 59% man). De correlatie met een volledig NPO was significant sterker voor de TYM dan de MMSE (r = 0,78 versus r = 0,55; Steiger’s Z = 2,66, p < 0,01). De oppervlakte onder de ROC-curve was 0,88 (TYM) versus 0,71 (MMSE). Bland-altmanplots laten zien dat de TYM beter overeenkomt met het NPO dan de MMSE.

Conclusie

De TYM komt beter overeen met een NPO dan de MMSE en maakt een beter onderscheid tussen ‘lichte cognitieve tekorten’ en normaal cognitief functioneren. Hiermee is de TYM een veelbelovende test voor gebruik in de huisartsenpraktijk.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2013

Huisarts en wetenschap 12/2013 Naar de uitgave

(ver)stand van zaken

Een vaccin tegen roken?

Huisartsenzorg in cijfers

Secundaire preventie na een beroerte

Column

Ballen

Intermezzo

Samen pijn