Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2016 | Beschouwing | Uitgave 2/2016

Huisarts en wetenschap 2/2016

De spoedposten en de SEH, werkt het samen?

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 2/2016
Auteur:
dr. Wendy Thijssen
Belangrijke opmerkingen
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5602 ZA Eindhoven: dr. W.A.M.H. Thijssen, SEH-arts (tevens Radboud UMC, IQ Healthcare, Nijmegen) • Correspondentie: wendy.thijssen@catharinaziekenhuis.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: de auteur van het proefschrift is werkzaam op een van de SEH’s die hebben meegewerkt aan de dataverzameling.
Deze beschouwing is gebaseerd op Thijssen WAMH. Emergency departments in the Netherlands: The influence of integrated general practitioner cooperatives [proefschrift]. Nijmegen: Radboud Universiteit, 2015.

Samenvatting

Thijssen WA. De spoedposten en de SEH, werkt het samen? Huisarts Wet 2016;59(2):54-6.
In het afgelopen decennium hebben veel huisartsenposten zich ontwikkeld tot geïntegreerde spoedposten bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van die ontwikkeling op de in- en uitstroom van patiënten, en op het soort patiënten dat zijn weg vindt naar de SEH. Duidelijk is wel dat het aantal niet-urgente zelfverwijzers op de SEH sterk is afgenomen en dat de meerderheid wordt terugverwezen naar de huisarts. Een onverwacht gevolg is echter dat de SEH meer verwezen patiënten ziet, en dat leidt tot meer diagnostiek, meer SEH-opnames en meer polikliniekbezoeken. Om de wachttijden op de SEH te verkorten en onnodige verwijzingen, onderzoeken en ziekenhuisopnames te voorkomen, moet de samenwerking tussen huisarts en SEH versterkt worden. De huisartsen op een spoedpost zouden permanente toegang moeten krijgen tot de diagnostische faciliteiten van het ziekenhuis, en de mogelijkheid moeten krijgen de (SEH-)specialist te consulteren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Huisarts en wetenschap 2/2016 Naar de uitgave