Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In de verschillende sociaal-agogische opleidingen verdiepen studenten zich in kennis en inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden en praktijkervaringen. Langzamerhand bouwen zij een kennisbasis op die de grondslag vormt voor hun handelen. Niet alle studenten vinden het leren van kennis vanzelfsprekend, gemakkelijk of leuk om te doen. Dit boek geeft handreikingen om beter te begrijpen wat de relevantie is van een kennisbasis in het sociaalagogisch werk en hoe je deze kennisbasis opbouwt en onderhoudt.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Part I. De zin en onzin van de kennisbasis

Abstract
In de sociaal-agogische beroepen zijn de houding en de communicatieve vaardigheden van de professional van groot belang. Sommigen lijken te menen dat het alleen daar om gaat en dat theoretische kennis hieraan ondergeschikt is.
Andreas Huber, Arthur H. C. von Hochstetter, Martin Allgöwer

1. Kennis en de kennisbasis van sociaalagogische beroepen

Samenvatting
In de sociaal-agogische beroepen zijn de houding en de communicatieve vaardigheden van de professional van groot belang. Sommigen lijken te menen dat het alleen daar om gaat en dat theoretische kennis hieraan ondergeschikt is.
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

2. Hoe bouw je een kennisbasis op?

Samenvatting
Kennis is een woord dat vaak gebruikt wordt zonder stil te staan bij wat het precies is. Kennis kan verschillende dingen betekenen.
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

3. Begeleiding bij het opbouwen en onderhouden van de kennisbasis tijdens de opleiding

Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we kijken hoe je je kennisbasis het beste opbouwt. We leggen de nadruk op het leren van theoretische kennis, iets wat voor veel studenten niet het makkelijkste en het meest motiverende is om te doen.
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

4. Opbouwen van de kennisbasis binnen competentiegericht onderwijs

Samenvatting
Een kennisbasis opbouwen en onderhouden doe je zelf, maar niet alleen. Op verschillende manieren krijg je hierbij begeleiding en ondersteuning: vanuit de opleiding, je praktijkbegeleider, de mediatheek en medestudenten. Welke vormen van begeleiding en ondersteuning jou op welke manier verder kunnen helpen, is een vraag die je uiteindelijk zelf moet beantwoorden. Studenten hebben verschillende talenten en leerstijlen. De ene student kan kennis het beste tot zich nemen door voorbeelden vanuit de praktijk te horen, de ander door de theorie te lezen en weer een ander heeft er beelden bij nodig. Door je bewust te zijn van jouw leerstijl, kun je effectiever en efficiënter je kennisbasis opbouwen. Je zorgt er dan zelf voor dat je gebruikmaakt van de mogelijkheden die je worden aangeboden. Een studente die bijvoorbeeld weet dat kennis bij haar beter beklijft als zij de inzichten kan koppelen aan de praktijk, probeert bij een hoorcollege in gedachten voortdurend een link te leggen tussen wat ze hoort en wat dit kan betekenen voor het werken in de praktijk. Als het haar niet lukt, vraagt ze de docent om hulp hierbij. In dit hoofdstuk gaan we in op de vormen van begeleiding en ondersteuning die je van anderen mag verwachten. Als je dit aanbod leert herkennen, kun je er ook bewuster van profiteren.
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

5. Het onderhouden van je kennisbasis

Samenvatting
In dit boekje ligt de focus op het leren van kennis. In je opleiding leer je echter meer dan kennis alleen. Als je competent wilt worden, moet je je kennis verbinden aan je vaardigheden en houding. Je gaat ermee aan de slag in opdrachten en praktijk. Je herkent misschien wel dat je soms pas bij de voorbereiding op de toetsen het totaalplaatje van een onderwijsprogramma overziet. Pas op dat moment snap je wat de bedoeling was van die ene werkgroep of dat ene hoorcollege. Misschien neem je jezelf op zo'n moment voor om dat de volgende keer anders aan te pakken. Maar het onderwijs zit complex in elkaar en dat bemoeilijkt het verkrijgen van overzicht. Hoe geef je het opbouwen van je kennisbasis een plek in het grotere geheel van je hele opleiding? En welke hulp kun je daarbij krijgen?
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

6. Het onderhouden van je kennisbasis

Zusammenfassung
Luuk werkt al zeven jaar als opbouwwerker in een achterstandswijk in een middelgrote stad. Sinds twee weken begeleidt hij een nieuwe stagiaire, Mehmet. Hij vertelt Mehmet over de onrusten die zich in de wijk voordoen. Er zijn steeds vaker hoogoplopende irritaties tussen bewoners. Luuk springt regelmatig tussenbeide en roept daarbij soms de hulp van de wijkagent in. Tot dusver lijken zijn interventies weinig effectief: als hij de bewoners erop aanspreekt, is het daarna vaak wel even rustig in de wijk, maar hij kan wachten op het volgende incident. Bovendien kost het hem veel tijd, waardoor ander werk blijft liggen. Mehmet vraagt waarom ze in de wijk nog niet werken met de methode Buurtbemiddeling, waarover hij gelezen heeft op de databank effectieve sociale interventies van Movisie (www.​movisie.​nl). Hij legt uit wat de methode inhoudt en wat de effecten lijken. Luuk kijkt verrast. Hij heeft niet eerder van de methode gehoord.
Marijke van Bommel, Lisbeth Verharen, Marjoleine Vosselman

Nawerk

Meer informatie