Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016

01-04-2016 | Wetenschappelijke artikelen

De rol van studieloopbaanbegeleiders bij de ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Auteurs: Simone de Poot, Yvonne T.M. Vanneste, Angelique de Rijk, Frans J.M. Feron

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Introductie

Omvangrijk schoolverzuim kan leiden tot uitstroom naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten. Beiden hangen sterk samen met gezondheidsproblemen en hogere sterftecijfers. In het huidige onderzoek werd nagegaan hoe studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) de begeleiding bij ziekteverzuim van mbo’ers inhoud en vorm geven en waarom ze dat zo doen.

Methode

Kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews, afgenomen bij elf slb’ers werkzaam op drie MBO-scholen in West-Brabant.

Resultaten

Volgens slb’ers zijn er drie vormen van ziekteverzuim: verzuim vanwege ziekte, vanwege psychosociale problemen en vanwege ‘niet naar school willen komen’. In de verzuimbegeleiding hanteren slb’ers drie soorten rollen: een controlerende, een structurerende en een empathische rol. Omdat er volgens de slb’ers vaak sprake is van ziekteverzuim vanwege ‘niet naar school willen komen’, wat ze niet legitiem verzuim vinden, hanteren ze vooral een controlerende rol, terwijl ze met deze rol weinig affiniteit hebben. De slb’ers benoemen de randvoorwaarden die volgens hen nodig zijn om de rollen bij ziekteverzuimbegeleiding goed in te kunnen vullen. Deze randvoorwaarden zijn niet specifiek voor bepaalde rollen.

Conclusies

Hoewel slb’ers in hun visie op ziekteverzuim onderscheid maken in drie vormen van ziekteverzuim, blijken ze in hun werkwijze vooral onderscheid te maken tussen legitiem en niet legitiem verzuim. Door deze focus op legitimiteit hanteren ze vooral een controlerende rol. Ze voelen zich echter niet prettig bij deze rol en nemen liever een structurerende of een empathische rol op zich. Hierdoor ervaren slb’ers ziekteverzuimbegeleiding als een ambigue taak.
Literatuur
1.
go back to reference Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. Clin Psychol Rev 2008;28:451-471.CrossRefPubMed Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. Clin Psychol Rev 2008;28:451-471.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Christenson SL, Thurlow ML. School Dropouts: Prevention Considerations, Interventions, and Challenges. Am Psychol Soc 2004;13:36-9. Christenson SL, Thurlow ML. School Dropouts: Prevention Considerations, Interventions, and Challenges. Am Psychol Soc 2004;13:36-9.
3.
go back to reference Eckstein Z, Wolpin KI. Why Youths Drop Out of High School: The Impact of Preferences, Opportunities, and Abilities. Econometrica 1999;67:1295-339.CrossRef Eckstein Z, Wolpin KI. Why Youths Drop Out of High School: The Impact of Preferences, Opportunities, and Abilities. Econometrica 1999;67:1295-339.CrossRef
5.
go back to reference Havas J, Bosma H, Spreeuwenberg C, Feron FJ. Mental health problems of Dutch adolescents: the association with adolescents’ and their parents’ educational level. Eur J Pub Health 2010;20:258-64.CrossRef Havas J, Bosma H, Spreeuwenberg C, Feron FJ. Mental health problems of Dutch adolescents: the association with adolescents’ and their parents’ educational level. Eur J Pub Health 2010;20:258-64.CrossRef
8.
go back to reference Thrane C. Explaining educational-related inequalities in health: Mediation and moderator models. Sol Sci Med 2006;62:467-78.CrossRef Thrane C. Explaining educational-related inequalities in health: Mediation and moderator models. Sol Sci Med 2006;62:467-78.CrossRef
9.
go back to reference Bosma H, Mheen D van de, Borsboom GJJM, Mackenbach JP. Neighborhood Socioeconomic Status and All-Cause Mortality. Am J Epidemiol 2001;153:363-71.CrossRefPubMed Bosma H, Mheen D van de, Borsboom GJJM, Mackenbach JP. Neighborhood Socioeconomic Status and All-Cause Mortality. Am J Epidemiol 2001;153:363-71.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Huisman M, Kunst AE, Bopp M et al. Educational inequalities in cause-specific mortality in middle-aged and older men and women in eight western European populations. Lancet 2005;365(9458):5-11.CrossRef Huisman M, Kunst AE, Bopp M et al. Educational inequalities in cause-specific mortality in middle-aged and older men and women in eight western European populations. Lancet 2005;365(9458):5-11.CrossRef
11.
go back to reference Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJR et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. N Eng J Med 2008;358:2468-81.CrossRef Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJR et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. N Eng J Med 2008;358:2468-81.CrossRef
12.
13.
go back to reference Gathmann C, Jürges H, Reinhold S. Compulsory schooling reforms, education and mortality in twentieth century Europe. Soc Sci Med 2015;127:74-82.CrossRefPubMed Gathmann C, Jürges H, Reinhold S. Compulsory schooling reforms, education and mortality in twentieth century Europe. Soc Sci Med 2015;127:74-82.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Kulhánová I, Hoffmann R, Eikemo TA, Menvielle G, Mackenbach JP. Educational inequalities in mortality by cause of death: first national data for the Netherlands. Int J Public Health 2014;59:687-96.CrossRefPubMed Kulhánová I, Hoffmann R, Eikemo TA, Menvielle G, Mackenbach JP. Educational inequalities in mortality by cause of death: first national data for the Netherlands. Int J Public Health 2014;59:687-96.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Ross CE, Wu C-L. The Links between Education and Health. Am Sociol Rev 1995;60:719.CrossRef Ross CE, Wu C-L. The Links between Education and Health. Am Sociol Rev 1995;60:719.CrossRef
19.
go back to reference Galobardes B, Lynch J, Smith GD. Measuring socioeconomic position in health research. Br Med Bull 2007;81-82:21-37.CrossRefPubMed Galobardes B, Lynch J, Smith GD. Measuring socioeconomic position in health research. Br Med Bull 2007;81-82:21-37.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerncijfers 2006-2010. Den Haag: Ministerie van OCW, 2011. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerncijfers 2006-2010. Den Haag: Ministerie van OCW, 2011.
22.
go back to reference Eaton DK, Brener N, Kann LK. Associations of health risk behaviors with school absenteeism. Does having permission for the absence make a difference? J Sch Health 2008;78:223-9.CrossRefPubMed Eaton DK, Brener N, Kann LK. Associations of health risk behaviors with school absenteeism. Does having permission for the absence make a difference? J Sch Health 2008;78:223-9.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Baxter SD, Royer JA, Hardin JW, Guinn CH, Devlin CM. The relationship of school absenteeism with body mass index, academic achievement, and socioeconomic status among fourth-grade children. J School Health 2011;81:417-23.CrossRefPubMedPubMedCentral Baxter SD, Royer JA, Hardin JW, Guinn CH, Devlin CM. The relationship of school absenteeism with body mass index, academic achievement, and socioeconomic status among fourth-grade children. J School Health 2011;81:417-23.CrossRefPubMedPubMedCentral
24.
go back to reference Vaughn MG, Maynard BR, Salas-Wright CP, Perron BE, Abdon A. Prevalence and correlates of truancy in the US: results from a national sample. J Adolesc 2013;36:767-76.CrossRefPubMedPubMedCentral Vaughn MG, Maynard BR, Salas-Wright CP, Perron BE, Abdon A. Prevalence and correlates of truancy in the US: results from a national sample. J Adolesc 2013;36:767-76.CrossRefPubMedPubMedCentral
25.
go back to reference Jones R, Hoare P, Elton R, Dunhill Z, Sharpe M. Frequent medical absences in secondary school students: survey and case-control study. Arch Dis Child 2009;94:763-7.CrossRefPubMed Jones R, Hoare P, Elton R, Dunhill Z, Sharpe M. Frequent medical absences in secondary school students: survey and case-control study. Arch Dis Child 2009;94:763-7.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Pan LP, Sherry B, Park S, Blanck HM. The Association of Obesity and School Absenteeism Attributed to Illness or Injury Among Adolescents in the United States, 2009. J Adolesc Health 2013;52:64-9.CrossRefPubMedPubMedCentral Pan LP, Sherry B, Park S, Blanck HM. The Association of Obesity and School Absenteeism Attributed to Illness or Injury Among Adolescents in the United States, 2009. J Adolesc Health 2013;52:64-9.CrossRefPubMedPubMedCentral
27.
go back to reference Vanneste YTM, Rots-de vries MC, Goor LAM van de, Feron FJM. Medische Advisering Ziekgemelde Leerling door de jeugdarts (M@ZL); ontwikkeling van een interventie. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:412-9.CrossRef Vanneste YTM, Rots-de vries MC, Goor LAM van de, Feron FJM. Medische Advisering Ziekgemelde Leerling door de jeugdarts (M@ZL); ontwikkeling van een interventie. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:412-9.CrossRef
28.
go back to reference Rappaport EB, Daskalakis C, Andrel J. Obesity and other predictors of absenteeism in Philadelphia school children. J School Health 2011;81:341-4.CrossRefPubMed Rappaport EB, Daskalakis C, Andrel J. Obesity and other predictors of absenteeism in Philadelphia school children. J School Health 2011;81:341-4.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Duckett P, Kagan C, Sixsmith J. Consultation and Participation with Children in Healthy Schools: Choice, Conflict and Context. Am J Community Psychol 2010;46:167-78.CrossRefPubMed Duckett P, Kagan C, Sixsmith J. Consultation and Participation with Children in Healthy Schools: Choice, Conflict and Context. Am J Community Psychol 2010;46:167-78.CrossRefPubMed
30.
go back to reference Shute VJ, Hansen EG, Underwood JS, Razzouk R. A Review of the Relationship between Parental Involvement and Secondary School Students’ Academic Achievement. Educ Res Int 2011. doi:10.1155/2011/915326. Shute VJ, Hansen EG, Underwood JS, Razzouk R. A Review of the Relationship between Parental Involvement and Secondary School Students’ Academic Achievement. Educ Res Int 2011. doi:10.1155/2011/915326.
31.
go back to reference Stoep A van der, Weiss NS, McKnight B, Beresford SAA, Cohen P. Which measure of adolescent psychiatric disorder - diagnosis, number of symptoms, or adaptive functioning - best predicts adverse young adult outcomes? J Epidemiol Commun H 2002;56:56-65.CrossRef Stoep A van der, Weiss NS, McKnight B, Beresford SAA, Cohen P. Which measure of adolescent psychiatric disorder - diagnosis, number of symptoms, or adaptive functioning - best predicts adverse young adult outcomes? J Epidemiol Commun H 2002;56:56-65.CrossRef
32.
go back to reference Archambault I, Janosz M, Fallu JS, Pagani LS. Student engagement and its relationship with early high school dropout. J Adolesc 2009;32:651-70.CrossRefPubMed Archambault I, Janosz M, Fallu JS, Pagani LS. Student engagement and its relationship with early high school dropout. J Adolesc 2009;32:651-70.CrossRefPubMed
38.
go back to reference Derriks M, Kat E de, Voncken E. Iedereen bij de les! Externe evaluaties pilots 100% actie terugdringen VSV. Onderzoeksrapportnummer 799. FMG: Research Institute Child Development and Education (CDE). SCO-Kohnstamm Instituut, 2008. Zie: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/. Derriks M, Kat E de, Voncken E. Iedereen bij de les! Externe evaluaties pilots 100% actie terugdringen VSV. Onderzoeksrapportnummer 799. FMG: Research Institute Child Development and Education (CDE). SCO-Kohnstamm Instituut, 2008. Zie: http://​www.​kohnstamminstitu​ut.​uva.​nl/​.
39.
go back to reference Vanneste YTM, Mook MAW van, Rijk A de, Feron FJM. Towards a better understanding of medical absenteeism in adolescence: a qualitative study among Dutch intermediate vocational students. In: Reported sick from school, thesis. Maastricht University, 2015, 118-35. Vanneste YTM, Mook MAW van, Rijk A de, Feron FJM. Towards a better understanding of medical absenteeism in adolescence: a qualitative study among Dutch intermediate vocational students. In: Reported sick from school, thesis. Maastricht University, 2015, 118-35.
Metagegevens
Titel
De rol van studieloopbaanbegeleiders bij de ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs
Auteurs
Simone de Poot
Yvonne T.M. Vanneste
Angelique de Rijk
Frans J.M. Feron
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-016-0054-x

Andere artikelen Uitgave 4/2016

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016 Naar de uitgave