Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

12-01-2017

De rol van de huisarts in de zorg voor huidkankerpatiënten

Auteur: Dr. Wim J. M. J. Gorgels

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De incidentie van huidkanker is de afgelopen twintig jaar vrijwel verdrievoudigd. De huisarts ziet in toenemende mate patiënten op het spreekuur met zorgen over huidplekjes. Deze ontwikkeling vraagt om een aanscherping van de taken in de huidkankerzorg voor de eerste en tweede lijn. Het domein van de huisarts zou er als volgt uit kunnen zien: het geven van voorlichting en zonbeschemingsadviezen aan risicopersonen, adequate diagnostiek en verwijzing bij huidtumoren, behandeling van het merendeel van de niet-melanocytaire premaligniteiten, zoals actinische keratose en morbus Bowen, en behandeling van laagrisico basaalcelcarcinomen (BCC). Het domein van de tweede lijn zou dan voor een deel bestaan uit diagnostiek van huidtumoren, de behandeling van hoogrisico basaalcelcarcinomen, plaveiselcelcarcinomen, melanomen (en lentigo maligna) en de overige zeldzame huidmaligniteiten. Daarnaast zou in de tweede lijn behandeling kunnen plaatsvinden van de ingewikkelde en therapieresistente niet-melanocytaire premaligniteiten. Oncologische follow-up (behalve bij laagrisico BCC) hoort in principe thuis in de tweede lijn, maar zou in sommige situaties overgenomen kunnen worden door de huisarts. Periodieke monitoring van personen met een sterk verhoogd risico op melanoom kan beter door de dermatoloog worden uitgevoerd. Huisartsen geven aan meer te willen doen in de huidkankerzorg, maar geven daarbij aan behoefte te hebben aan extra scholing in kennis en vaardigheden. Het gebruik van teleconsultatie en fotografie kan de samenwerking en zorg in de toekomst nog verder verbeteren.
Literatuur
2.
go back to reference Koelink CJ, Kollen BJ, Groenhof F, et al. Skin lesions suspected of malignancy: an increasing burden on general practice. BMC Fam Pract. 2014;15:29.CrossRefPubMedPubMedCentral Koelink CJ, Kollen BJ, Groenhof F, et al. Skin lesions suspected of malignancy: an increasing burden on general practice. BMC Fam Pract. 2014;15:29.CrossRefPubMedPubMedCentral
8.
go back to reference Burghout KA, Sigurdsson V, Toonstra J. Niet-melanocytaire huidkanker. Huisarts Wet. 2013;56(4):174–8.CrossRef Burghout KA, Sigurdsson V, Toonstra J. Niet-melanocytaire huidkanker. Huisarts Wet. 2013;56(4):174–8.CrossRef
9.
go back to reference Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. J Am Acad Dermatol. 2014;70(4):748–62.CrossRefPubMed Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. J Am Acad Dermatol. 2014;70(4):748–62.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Flohil SC, Leest RJ van der, Dowlatshahi EA, et al. Prevalence of actinic keratosis and its risk factors in the general population: the Rotterdam study. J Invest Dermatol. 2013;133:1971–8.CrossRefPubMed Flohil SC, Leest RJ van der, Dowlatshahi EA, et al. Prevalence of actinic keratosis and its risk factors in the general population: the Rotterdam study. J Invest Dermatol. 2013;133:1971–8.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Rijsingen MCJ van, Bon B van, Wilt GJ van der, et al. The current and future role of general practitioners in skin cancer care: an assessment of 268 general practitioners. Br J Dermatol. 2014;170(6):1366–8.CrossRefPubMed Rijsingen MCJ van, Bon B van, Wilt GJ van der, et al. The current and future role of general practitioners in skin cancer care: an assessment of 268 general practitioners. Br J Dermatol. 2014;170(6):1366–8.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Rijsingen MCJ van, Hanssen SCA, Groenewoud JMM, et al. Referrals by general practitioners for suspicious skin leasions: the urgency of training. Acta Derm Venereol. 2014;94(2):138–41.CrossRefPubMed Rijsingen MCJ van, Hanssen SCA, Groenewoud JMM, et al. Referrals by general practitioners for suspicious skin leasions: the urgency of training. Acta Derm Venereol. 2014;94(2):138–41.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Rijsingen MCJ van, Vossen R, Huystee BEWL van, et al. Skin tumour surgery in primary care: Do general practitioners need to improve their surgical skills? Dermatology 2015;230(4):318–23.CrossRefPubMed Rijsingen MCJ van, Vossen R, Huystee BEWL van, et al. Skin tumour surgery in primary care: Do general practitioners need to improve their surgical skills? Dermatology 2015;230(4):318–23.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Gachon J, Beaulieu P, Sei JF, et al. First prospective study of the recognition process of melanoma in dermatological practice. Arch Dermatol. 2005;141(4):434–8.CrossRefPubMed Gachon J, Beaulieu P, Sei JF, et al. First prospective study of the recognition process of melanoma in dermatological practice. Arch Dermatol. 2005;141(4):434–8.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Eekhof J. Actinische keratose: de kunst van het niets doen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5363.PubMed Eekhof J. Actinische keratose: de kunst van het niets doen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5363.PubMed
18.
go back to reference Beljaars RC. Behandeling van actinische keratosen voorkomt erger. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5648. Beljaars RC. Behandeling van actinische keratosen voorkomt erger. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5648.
19.
go back to reference Cox NH, Eedy DJ, Morton CA, Therapy Guidelines and Audit Subcommittee, British Association of Dermatologists. Guidelines for management of Bowen’s disease: 2006 update. Br J Dermatol. 2007;156(1):11–21.CrossRefPubMed Cox NH, Eedy DJ, Morton CA, Therapy Guidelines and Audit Subcommittee, British Association of Dermatologists. Guidelines for management of Bowen’s disease: 2006 update. Br J Dermatol. 2007;156(1):11–21.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De rol van de huisarts in de zorg voor huidkankerpatiënten
Auteur
Dr. Wim J. M. J. Gorgels
Publicatiedatum
12-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0209-3

Andere artikelen Uitgave 2/2017

Bijblijven 2/2017 Naar de uitgave

OriginalPaper

Teledermatologie