Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie 4/2014

01-06-2014 | Blaashalschirurgie bij kinderen

De resultaten van ruim 20 jaar blaashalschirurgie bij kinderen met een neurogene blaas of extrofie-epispadiecomplex

Auteurs: drs. M.J. Yska, drs. J. van den Hoek

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie | Uitgave 4/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Introductie:

Dit is een retrospectieve studie naar blaashalschirurgie die is uitgevoerd in ons ziekenhuis om inzicht te krijgen in korte- en langetermijnresultaten op continentie bij kinderen met complexe incontinentieproblematiek.

Materiaal en methoden:

De dossiers van 101 kinderen zijn geanalyseerd. Bij 59 kinderen was er sprake van neurogene incontinentie door intrinsieke sfincterdeficiëntie en bij 42 kinderen was er sprake van extrofie c.q. epispadie. Continentie is gedefinieerd als compleet droog gedurende vier uur tussen mictie dan wel katheterisatie.

Resultaten:

In de neurogene groep was binnen één jaar na blaashalschirurgie 25% van de kinderen continent. Hierna onderging 42% van de kinderen een re-interventie van de blaashals, waarna alsnog 66% continent werd. In de niet-neurogene groep was binnen één jaar 40% van de kinderen continent en onderging 45% een re-interventie van de blaashals, waarna 90% alsnog continent werd (follow-up acht jaar).

Conclusie:

Het primaire effect van blaashalschirurgie op incontinentie is met deze strikte definitie enigszins teleurstellend. Toch werd met additionele interventies het merendeel van de patiënten continent. De niet-neurogene groep had een betere uitkomst.
Literatuur
1.
go back to reference Barthold JS, Rodriguez E, Freedman AL, et al. Results of the rectus fascial sling and wrap procedures for the treatment of neurogenic sphincteric incontinence. J Urol. 1999;161(1):272–4.PubMedCrossRef Barthold JS, Rodriguez E, Freedman AL, et al. Results of the rectus fascial sling and wrap procedures for the treatment of neurogenic sphincteric incontinence. J Urol. 1999;161(1):272–4.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Fernandes ET, Reinberg Y, Vernier R, Gonzalez R. Neurogenic bladder dysfunction in children: review of pathophysiology and current management. J Pediatr. 1994;124(1):1–7.PubMedCrossRef Fernandes ET, Reinberg Y, Vernier R, Gonzalez R. Neurogenic bladder dysfunction in children: review of pathophysiology and current management. J Pediatr. 1994;124(1):1–7.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Dik P, Klijn AJ, van Gool JD, Jong TP de. Transvaginal sling suspension of bladder neck in female patients with neurogenic sphincter incontinence. J Urol. 2003;170(2 Pt 1):580–1.PubMedCrossRef Dik P, Klijn AJ, van Gool JD, Jong TP de. Transvaginal sling suspension of bladder neck in female patients with neurogenic sphincter incontinence. J Urol. 2003;170(2 Pt 1):580–1.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Godbole P, Bryant R, MacKinnon AE, Roberts JP. Endourethral injection of bulking agents for urinary incontinence in children. BJU Int. 2003;91(6):536–9.PubMedCrossRef Godbole P, Bryant R, MacKinnon AE, Roberts JP. Endourethral injection of bulking agents for urinary incontinence in children. BJU Int. 2003;91(6):536–9.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Guys JM, Hery G, Haddad M, Borrionne C. Neurogenic bladder in children: basic principles, new therapeutic trends. Scand J Surg. 2011;100(4):256–63.PubMed Guys JM, Hery G, Haddad M, Borrionne C. Neurogenic bladder in children: basic principles, new therapeutic trends. Scand J Surg. 2011;100(4):256–63.PubMed
6.
go back to reference Kryger JV, Gonzalez R, Barthold JS. Surgical management of urinary incontinence in children with neurogenic sphincteric incompetence. J Urol. 2000;163(1):256–63.PubMedCrossRef Kryger JV, Gonzalez R, Barthold JS. Surgical management of urinary incontinence in children with neurogenic sphincteric incompetence. J Urol. 2000;163(1):256–63.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Nguyen HT, Bauer SB, Diamond DA, Retik AB. Rectus fascial sling for the treatment of neurogenic sphincteric incontinence in boys: is it safe and effective? J Urol. 2001;166(2):658–61.PubMedCrossRef Nguyen HT, Bauer SB, Diamond DA, Retik AB. Rectus fascial sling for the treatment of neurogenic sphincteric incontinence in boys: is it safe and effective? J Urol. 2001;166(2):658–61.PubMedCrossRef
8.
go back to reference Purves T, Novak T, King J, Gearhart JP. Modified Young-Dees-Leadbetter bladder neck reconstruction after exstrophy repair. J Urol. 2009;182(4 Suppl):1813–7.PubMedCrossRef Purves T, Novak T, King J, Gearhart JP. Modified Young-Dees-Leadbetter bladder neck reconstruction after exstrophy repair. J Urol. 2009;182(4 Suppl):1813–7.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Smith EA, Kaye JD, Lee JY, et al. Use of rectus abdominis muscle flap as adjunct to bladder neck closure in patients with neurogenic incontinence: preliminary experience. J Urol. 2010;183(4):1556–60.PubMedCrossRef Smith EA, Kaye JD, Lee JY, et al. Use of rectus abdominis muscle flap as adjunct to bladder neck closure in patients with neurogenic incontinence: preliminary experience. J Urol. 2010;183(4):1556–60.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Chrzan R, Dik P, Klijn AJ, Jong TP de. Sling suspension of the bladder neck for pediatric urinary incontinence. J Pediatr Urol. 2008;5(2):82–6.PubMedCrossRef Chrzan R, Dik P, Klijn AJ, Jong TP de. Sling suspension of the bladder neck for pediatric urinary incontinence. J Pediatr Urol. 2008;5(2):82–6.PubMedCrossRef
11.
go back to reference Gonzalez R, Myers S, Franc-Guimond J, Piaggio L. Surgical treatment of neuropathic urinary incontinence in 2005. When, what, and how? J Pediatr Urol. 2005;1(6):378–82.PubMedCrossRef Gonzalez R, Myers S, Franc-Guimond J, Piaggio L. Surgical treatment of neuropathic urinary incontinence in 2005. When, what, and how? J Pediatr Urol. 2005;1(6):378–82.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Snodgrass WT, Elmore J, Adams R. Bladder neck sling and appendicovesicostomy without augmentation for neurogenic incontinence in children. J Urol. 2007;177(4):1510–4.PubMedCrossRef Snodgrass WT, Elmore J, Adams R. Bladder neck sling and appendicovesicostomy without augmentation for neurogenic incontinence in children. J Urol. 2007;177(4):1510–4.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Lloyd JC, Spano SM, Ross SS, et al. How dry is dry? A review of definitions of continence in the contemporary exstrophy/epispadias literature. J Urol. 2012;188(5):1900–4.PubMedCrossRef Lloyd JC, Spano SM, Ross SS, et al. How dry is dry? A review of definitions of continence in the contemporary exstrophy/epispadias literature. J Urol. 2012;188(5):1900–4.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Nelson CP, Park JM, Bloom DA, et al. Incontinence Symptom Index-Pediatric: development and initial validation of a urinary incontinence instrument for the older pediatric population. J Urol. 2007;178(4 Pt 2):1763–7.PubMedCrossRef Nelson CP, Park JM, Bloom DA, et al. Incontinence Symptom Index-Pediatric: development and initial validation of a urinary incontinence instrument for the older pediatric population. J Urol. 2007;178(4 Pt 2):1763–7.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Bael AM, Lax H, Hirche H, et al. Self-reported urinary incontinence, voiding frequency, voided volume and pad-test results: variables in a prospective study in children. BJU Int. 2007;100(3):651–6.PubMedCrossRef Bael AM, Lax H, Hirche H, et al. Self-reported urinary incontinence, voiding frequency, voided volume and pad-test results: variables in a prospective study in children. BJU Int. 2007;100(3):651–6.PubMedCrossRef
16.
go back to reference Troyer TB de, Laecke LE van, Groen LA, et al. A comparative study between continent diversion and bladder neck closure versus continent diversion and bladder neck reconstruction in children. J Pediatr Urol. 2011;7(2):209–12.PubMedCrossRef Troyer TB de, Laecke LE van, Groen LA, et al. A comparative study between continent diversion and bladder neck closure versus continent diversion and bladder neck reconstruction in children. J Pediatr Urol. 2011;7(2):209–12.PubMedCrossRef
17.
go back to reference Dik P, Klijn AJ, Gool JD van, et al. Early start to therapy preserves kidney function in spina bifida patients. Eur Urol. 2006;49(5):908–13.PubMedCrossRef Dik P, Klijn AJ, Gool JD van, et al. Early start to therapy preserves kidney function in spina bifida patients. Eur Urol. 2006;49(5):908–13.PubMedCrossRef
19.
go back to reference Burki T, Hamid R, Duffy P, et al. Long-term followup of patients after redo bladder neck reconstruction for bladder exstrophy complex. J Urol. 2006;176(3):1138–41.PubMedCrossRef Burki T, Hamid R, Duffy P, et al. Long-term followup of patients after redo bladder neck reconstruction for bladder exstrophy complex. J Urol. 2006;176(3):1138–41.PubMedCrossRef
20.
go back to reference Gool JD van, Dik P, Jong TP de. Bladder-sphincter dysfunction in myelomeningocele. Eur J Pediatr. 2001;160(7):414–20.PubMedCrossRef Gool JD van, Dik P, Jong TP de. Bladder-sphincter dysfunction in myelomeningocele. Eur J Pediatr. 2001;160(7):414–20.PubMedCrossRef
21.
go back to reference Dave S, Pippi Salle JL, Lorenzo AJ, et al. Is long-term bladder deterioration inevitable following successful isolated bladder outlet procedures in children with neuropathic bladder dysfunction? J Urol. 2008;179(5):1991–6.PubMedCrossRef Dave S, Pippi Salle JL, Lorenzo AJ, et al. Is long-term bladder deterioration inevitable following successful isolated bladder outlet procedures in children with neuropathic bladder dysfunction? J Urol. 2008;179(5):1991–6.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Bolduc S, Capolicchio G, Upadhyay J, et al. The fate of the upper urinary tract in exstrophy. J Urol. 2002;168(6):2579–82.PubMedCrossRef Bolduc S, Capolicchio G, Upadhyay J, et al. The fate of the upper urinary tract in exstrophy. J Urol. 2002;168(6):2579–82.PubMedCrossRef
23.
go back to reference Lottmann HB, Margaryan M, Lortat-Jacob S, et al. Long-term effects of dextranomer endoscopic injections for the treatment of urinary incontinence: an update of a prospective study of 61 patients. J Urol. 2006;176(4 Pt. 2):1762–6.PubMedCrossRef Lottmann HB, Margaryan M, Lortat-Jacob S, et al. Long-term effects of dextranomer endoscopic injections for the treatment of urinary incontinence: an update of a prospective study of 61 patients. J Urol. 2006;176(4 Pt. 2):1762–6.PubMedCrossRef
24.
go back to reference Vocht TF de, Chrzan R, Dik P, et al. Long-term results of bulking agent injection for persistent incontinence in cases of neurogenic bladder dysfunction. J Urol. 2010;183(2):719–23.PubMedCrossRef Vocht TF de, Chrzan R, Dik P, et al. Long-term results of bulking agent injection for persistent incontinence in cases of neurogenic bladder dysfunction. J Urol. 2010;183(2):719–23.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Kryger JV, Spencer BJ, Fleming P, Gonzalez R. The outcome of artificial urinary sphincter placement after a mean 15-year follow-up in a paediatric population. BJU Int. 1999;83(9):1026–31.PubMedCrossRef Kryger JV, Spencer BJ, Fleming P, Gonzalez R. The outcome of artificial urinary sphincter placement after a mean 15-year follow-up in a paediatric population. BJU Int. 1999;83(9):1026–31.PubMedCrossRef
26.
go back to reference Herndon CD, Rink RC, Shaw MB, et al. The Indiana experience with artificial urinary sphincters in children and young adults. J Urol. 2003;169(2):650–4.PubMedCrossRef Herndon CD, Rink RC, Shaw MB, et al. The Indiana experience with artificial urinary sphincters in children and young adults. J Urol. 2003;169(2):650–4.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
De resultaten van ruim 20 jaar blaashalschirurgie bij kinderen met een neurogene blaas of extrofie-epispadiecomplex
Auteurs
drs. M.J. Yska
drs. J. van den Hoek
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Urologie / Uitgave 4/2014
Print ISSN: 2211-3037
Elektronisch ISSN: 2211-4718
DOI
https://doi.org/10.1007/s13629-014-0059-7

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Tijdschrift voor Urologie 4/2014 Naar de uitgave

Greenlight laser turp; analyse na anderhalf jaar vaporiseren

GreenLight Laser TURP; analyse na anderhalf jaar vaporiseren

Een 26-jarige vrouw met een geïsoleerde traumatische blaasruptuur

Case report. Een 26-jarige vrouw met een geïsoleerde traumatische blaasruptuur

EditorialNotes

Editorial

Profylactische tepelbestraling bij bicalutamidegebruik vanwege prostaatkanker

Profylactische tepelbestraling bij bicalutamidegebruik vanwege prostaatkanker: klinische noodzaak?