Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | Blaashalschirurgie bij kinderen | Uitgave 4/2014

Tijdschrift voor Urologie 4/2014

De resultaten van ruim 20 jaar blaashalschirurgie bij kinderen met een neurogene blaas of extrofie-epispadiecomplex

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 4/2014
Auteurs:
drs. M.J. Yska, drs. J. van den Hoek
Belangrijke opmerkingen
drs. M.J. Yska, aios urologie, afdeling Urologie, Erasmus MC, Rotterdam, momenteel Amphia Ziekenhuis, Breda
drs. J. van den Hoek, kinderuroloog, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Samenvatting

Introductie:

Dit is een retrospectieve studie naar blaashalschirurgie die is uitgevoerd in ons ziekenhuis om inzicht te krijgen in korte- en langetermijnresultaten op continentie bij kinderen met complexe incontinentieproblematiek.

Materiaal en methoden:

De dossiers van 101 kinderen zijn geanalyseerd. Bij 59 kinderen was er sprake van neurogene incontinentie door intrinsieke sfincterdeficiëntie en bij 42 kinderen was er sprake van extrofie c.q. epispadie. Continentie is gedefinieerd als compleet droog gedurende vier uur tussen mictie dan wel katheterisatie.

Resultaten:

In de neurogene groep was binnen één jaar na blaashalschirurgie 25% van de kinderen continent. Hierna onderging 42% van de kinderen een re-interventie van de blaashals, waarna alsnog 66% continent werd. In de niet-neurogene groep was binnen één jaar 40% van de kinderen continent en onderging 45% een re-interventie van de blaashals, waarna 90% alsnog continent werd (follow-up acht jaar).

Conclusie:

Het primaire effect van blaashalschirurgie op incontinentie is met deze strikte definitie enigszins teleurstellend. Toch werd met additionele interventies het merendeel van de patiënten continent. De niet-neurogene groep had een betere uitkomst.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Tijdschrift voor Urologie 4/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Editorial

Profylactische tepelbestraling bij bicalutamidegebruik vanwege prostaatkanker

Profylactische tepelbestraling bij bicalutamidegebruik vanwege prostaatkanker: klinische noodzaak?

Greenlight laser turp; analyse na anderhalf jaar vaporiseren

GreenLight Laser TURP; analyse na anderhalf jaar vaporiseren

Een 26-jarige vrouw met een geïsoleerde traumatische blaasruptuur

Case report. Een 26-jarige vrouw met een geïsoleerde traumatische blaasruptuur