Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg

Auteurs: drs. S. M. Tuijn, H. van den Bergh, P. B. M. Robben, F. J. G. Janssens

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we de nauwkeurigheid van oordelen van inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht. Het gaat om oordelen over vier criteria van verantwoorde zorg die gegeven zijn in toezichtsbezoeken in verpleeghuizen in 2005/2006. Deze bezoeken vonden plaats in het kader van het Gefaseerd Toezicht (GT). We hebben de onderbouwingen van 615 oordelen over de criteria “decubitus”, “voldoende hulp bij eten en drinken”, “permanent toezicht huiskamers” en “zorgzwaartemeting” geanalyseerd. Onderzocht is in hoeverre de argumenten uit de onderbouwingen van de oordelen overeenkomen met de normen uit het toezichtskader van de IGZ. Hierdoor kon worden nagegaan of de door de inspecteurs feitelijk gegeven oordelen overeenkomen met de oordelen die op basis van de aanwezige argumenten bij een strikte toepassing van de IGZ-normen gegeven hadden moeten worden. De nauwkeurigheid van de feitelijke oordelen zijn door twee onafhankelijke beoordelaars geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat er sprake is van een validiteitsprobleem: de betekenis van de feitelijke oordelen verschilt regelmatig. Bij de vier onderzochte criteria leidt dit tot 52% vals-positieve oordelen en 1% vals-negatieve oordelen. Er is geen verband tussen het percentage vals-positieve oordelen en het gemiddelde oordeel over de vier criteria. Vals-positieve oordelen komen voor bij zowel inspecteurs die lager dan gemiddeld oordelen, als bij inspecteurs die hoger dan gemiddeld oordelen. Het geven van een te positief oordeel vergeleken met de IGZ-norm, komt bij alle in het onderzoek betrokken inspecteurs voor en is daarmee een situatiegebonden kenmerk van deze inspecteurs. Het percentage vals-positieve oordelen is afhankelijk van het criterium dat wordt beoordeeld. Daarmee zijn vals-positieve oordelen ook afhankelijk van de kwaliteit van het gehanteerde instrument,
Literatuur
1.
go back to reference Tuijn SM,Janssens FJG, Bergh H van den, Robben PBM. Het ene oordeel is het andere niet: Interinspecteursvariatie bij inspecteurs van de IGZ: een kwantitatieve analyse. Ned Tijdschr Geneesk 2009;153:322-6, Tuijn SM,Janssens FJG, Bergh H van den, Robben PBM. Het ene oordeel is het andere niet: Interinspecteursvariatie bij inspecteurs van de IGZ: een kwantitatieve analyse. Ned Tijdschr Geneesk 2009;153:322-6,
2.
go back to reference Uebersax JS. Validity inferences from interobserver agreement, Psychol Bull 1988;104:405-16. Uebersax JS. Validity inferences from interobserver agreement, Psychol Bull 1988;104:405-16.
3.
go back to reference Nijveldt MJ. Validity in Teacher Assessment. An exploration of the judgement processes of assessors. Proefschrift. Enschede: Gildeprint, 2007. Nijveldt MJ. Validity in Teacher Assessment. An exploration of the judgement processes of assessors. Proefschrift. Enschede: Gildeprint, 2007.
4.
go back to reference Mehrens WA, Lehmann IJ. Measurement and Evaluation in Education and Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973. Mehrens WA, Lehmann IJ. Measurement and Evaluation in Education and Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973.
5.
go back to reference Bergh H van den, Zwarts M, Peter-Sips M. Kwaliteit van het onderwijsleerproces, Tijdschr Onderwijsresearch 2000; 25:20-39. Bergh H van den, Zwarts M, Peter-Sips M. Kwaliteit van het onderwijsleerproces, Tijdschr Onderwijsresearch 2000; 25:20-39.
6.
go back to reference Geath GJ, Shanteau J. Reducing the influence of irrelevant information on experienced decision makers, Organizat Behav Human Perform 1984;33:263-82. Geath GJ, Shanteau J. Reducing the influence of irrelevant information on experienced decision makers, Organizat Behav Human Perform 1984;33:263-82.
7.
go back to reference Meuffels B, Ansink M, Donselaar J van. Een bijzonder halo-effect bij het beoordelen van opstellen, Tijdschr Taalbeheersing 1986;8;177-93. Meuffels B, Ansink M, Donselaar J van. Een bijzonder halo-effect bij het beoordelen van opstellen, Tijdschr Taalbeheersing 1986;8;177-93.
8.
go back to reference Zillig M. Einstellung und Aussage. Zeitschr Psychol 1928;106:54-106. Zillig M. Einstellung und Aussage. Zeitschr Psychol 1928;106:54-106.
9.
go back to reference Ridder J de. Een goede raad voor toezicht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004. Ridder J de. Een goede raad voor toezicht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004.
10.
go back to reference Huisman W, Tussen winst en moraal. Proefschrift. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001. Huisman W, Tussen winst en moraal. Proefschrift. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2001.
11.
go back to reference Day P, Klein R. The regulation of nursing homes: a comparative perspective, Milbank Q 1987;65:303-47. Day P, Klein R. The regulation of nursing homes: a comparative perspective, Milbank Q 1987;65:303-47.
12.
go back to reference Albanese MA. Challenges in using rater judgements in medical education, J Eval Clin Pract 2000;6:305-19. Albanese MA. Challenges in using rater judgements in medical education, J Eval Clin Pract 2000;6:305-19.
13.
go back to reference Bruijn H de, Heuvelhof E ten. Handhaving. Het spel tussen inspecteur en inspectee. Utrecht: Lemma, 2005. Bruijn H de, Heuvelhof E ten. Handhaving. Het spel tussen inspecteur en inspectee. Utrecht: Lemma, 2005.
14.
go back to reference Leeuw FL. Gedragsmechanismen achter overheidsinterventies en rechtsregels. Oratie. Maastricht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, 2009. Leeuw FL. Gedragsmechanismen achter overheidsinterventies en rechtsregels. Oratie. Maastricht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, 2009.
15.
go back to reference Shover N. Zelfregulering door ondernemingen. Ontwikkeling, beoordeling en bange voorgevoelens, Tijdschr Criminologie 2009;50:169-81. Shover N. Zelfregulering door ondernemingen. Ontwikkeling, beoordeling en bange voorgevoelens, Tijdschr Criminologie 2009;50:169-81.
16.
go back to reference Janssens FJG. Van onderzoek naar evaluatie. De methodologie van de onderwijsinspectie. Den Haag: Delwel, 1997. Janssens FJG. Van onderzoek naar evaluatie. De methodologie van de onderwijsinspectie. Den Haag: Delwel, 1997.
17.
go back to reference WRR. Bewijzen van goede dienstverlening, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004 p.198. WRR. Bewijzen van goede dienstverlening, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004 p.198.
18.
go back to reference Tonkens EH. Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: Nizw, 2003. Tonkens EH. Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: Nizw, 2003.
19.
go back to reference Weiss DJ, Shanteau J. The vice of consensus and virtue of consistency. Psychological Investigations of Competence in Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Weiss DJ, Shanteau J. The vice of consensus and virtue of consistency. Psychological Investigations of Competence in Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
20.
go back to reference Francke AL, Smit MC, Veer AJE de, Mistiaen P. Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health care professionals: A systematic meta-review. BMC Med Informat Decis Making. 2009;38. Francke AL, Smit MC, Veer AJE de, Mistiaen P. Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health care professionals: A systematic meta-review. BMC Med Informat Decis Making. 2009;38.
21.
go back to reference Ploeg J,,Davids B, Edwards N, Gifford W, Miller PE. Factors Influencing Best-Practice Guideline Implementation: Lessons Learned from Administrators, Nursing Staff,and Project Leaders. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2007;4;210-19. Ploeg J,,Davids B, Edwards N, Gifford W, Miller PE. Factors Influencing Best-Practice Guideline Implementation: Lessons Learned from Administrators, Nursing Staff,and Project Leaders. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2007;4;210-19.
22.
go back to reference Gray C, Gardner J. The impact of schoolinspections, Oxfort Rev Educ 1999;25:455-69, Gray C, Gardner J. The impact of schoolinspections, Oxfort Rev Educ 1999;25:455-69,
23.
go back to reference Ehren MCM. Toezicht en schoolverbetering. Proefschrift. Delft: Eburon, 2006. Ehren MCM. Toezicht en schoolverbetering. Proefschrift. Delft: Eburon, 2006.
24.
go back to reference Kist S, Hutschemaekers GJM. Beroep inspecteur in de gezondheidszorg, Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2006. Kist S, Hutschemaekers GJM. Beroep inspecteur in de gezondheidszorg, Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2006.
25.
go back to reference Jong J de. Explaining medical practice variation. Proefschrift. Enschede: Print Partners Ipskamp BV, 2009. Jong J de. Explaining medical practice variation. Proefschrift. Enschede: Print Partners Ipskamp BV, 2009.
Metagegevens
Titel
De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg
Auteurs
drs. S. M. Tuijn
H. van den Bergh
P. B. M. Robben
F. J. G. Janssens
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082265

Andere artikelen Uitgave 6/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009 Naar de uitgave

Redactioneel

‘Lucky Ones’?