De relatie tussen cliënt en therapeut | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

1987 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. De relatie tussen cliënt en therapeut

Auteurs : Eveline Grabau, Henriëtte Visser

Gepubliceerd in: Creatieve therapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Intermenselijke relaties, ook de relatie tussen cliënt en therapeut, zijn in het voorgaande niet expliciet maar terloops ter sprake geweest. Het ontwikkelen van kennis en inzicht in de hantering van activiteitengebieden heeft zoveel nadruk gekregen, dat wellicht de indruk ontstaat, dat de relatie van mens tot mens een ondergeschikte plaats krijgt toebedeeld. Dat zal geenszins het geval kunnen zijn.
Voetnoten
1
W. Bladergroen, ‘Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind’, Wetenschappelijke uitgeverij Amsterdam 1973
J. Bos, ‘Creatieve therapie bij emotioneel verwaarloosde kinderen’. In: ‘Kinder- en jeugdpsychotherapie’, Red. Cools/van Herwaarden, Van Loghum Slaterus Deventer 1980
J. Bowlby, ‘Attachment and Loss’ Volume 1, Penguin Books 1969
N. Friday, ‘Mijn moeder en ik’, Muntinga Rainbow Pockets Amsterdam 1983
E. Frijling-Schreuder, ‘Wat zijn dat kinderen’, Wetenschappelijke Uitgeverij Amsterdam 1973
M. Klein, ‘The development of a child’ en ‘Early stages of the oedipusconflict’. In: Love, Guilt and Reparation, Hogart Press 1981
M. Langeveld, ‘Beknopte theoretische pedagogiek’, Wolters Noordhoff Groningen 1967
M. Mahler, ‘On human symbiosis and the vicissitudes of Individuation’, International University Press New York 1968
C. Rogers, ‘Mens worden, de visie van een psychotherapeut op menselijke groei’, Bijleveld Utrecht 1961
T. Vossen, ‘Zichzelf worden in de menselijke relatie’, de Toorts Haarlem 1970
 
2
A. Freud, ‘Het ik en de afweermechanismen’, Ambo Baarn 1984
S. Freud, ‘Inleiding tot de psychoanalyse’, Wereldbibliotheek Amsterdam 1972
J. Sandler e.a., ‘The patient and the analyst; the basis of the psychoanalytic process’, International Universities Press New York 1984
J. Sandler, ‘Tegenoverdracht: het omgaan van de analyticus met de hem toegewezen rol’, N.T.P. jrg. 3 1 148 1977
 
3
C.R. Rogers, ‘Cliënt als middelpunt’, Lemniscaat Rotterdam 1971
T. Vossen, ‘Zichzelf worden in de menselijke relatie’, de Toorts Haarlem 1970
 
Metagegevens
Titel
De relatie tussen cliënt en therapeut
Auteurs
Eveline Grabau
Henriëtte Visser
Copyright
1987
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9536-1_7