Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2018

27-02-2018

De relatie tussen apathie, depressie en cognitief functioneren bij patiënten met MCI en dementie

Auteurs: Robin Vloeberghs, Esther M. Opmeer, Peter P. De Deyn, Sebastiaan Engelborghs, Ellen E. De Roeck

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Apathie wordt bij patiënten met dementie en lichte cognitieve problemen (MCI) vaak gezien als een symptoom van depressie, maar anderen beschrijven apathie en depressie als aparte stoornissen. Voor de correcte behandeling is onderscheid tussen beide echter noodzakelijk. Mogelijk hebben deze stoornissen een verschillende relatie met cognitie en zou dit onderscheid van diagnostisch belang kunnen zijn. Dit is echter nog niet éénduidig bewezen. In dit onderzoek tonen we aan in welke mate apathie en depressie voorkomt bij patiënten met MCI en dementie en onderzochten we de relatie met cognitieve maten binnen de MCI-groep.

Methode

Bij 117 cognitief gezonde controles (GC), 97 deelnemers met MCI en 50 deelnemers met een beginnende dementie (DEM) werd de Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) afgenomen. Daarnaast werden de apathie evaluatie schaal klinische versie (AES-C, grenswaarde 38) en de geriatrische depressie schaal (GDS, grenswaarde 11) afgenomen.

Resultaten

Het aantal deelnemers met apathie was hoger naarmate er sprake was van een meer gevorderd stadium van cognitieve klachten met respectievelijk 3,4 %; 10,4 % en 41,5 % van de deelnemers in de GC-, MCI- en DEM-groep. De prevalentie van geïsoleerde depressieve symptomen was het hoogst in de MCI-groep (18,8 %). Correlatieanalyses binnen de MCI-groep tonen aan dat apathie geassocieerd is, met zwakker presteren op inprenting, aandacht en het algemeen cognitief functioneren.

Conclusie

Apathie en depressieve symptomen komen in verschillende mate voor bij GC, MCI en DEM en zijn in de MCI-groep geassocieerd met achteruitgang in verschillende cognitieve domeinen.
Literatuur
2.
go back to reference Van Der Mussele S, Le Bastard N, Vermeiren Y, Saerens J, Somers N, Mariën P, et al. Behavioral symptoms in mild cognitive impairment as compared with Alzheimer’s disease and healthy older adults. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(3):265–75.CrossRef Van Der Mussele S, Le Bastard N, Vermeiren Y, Saerens J, Somers N, Mariën P, et al. Behavioral symptoms in mild cognitive impairment as compared with Alzheimer’s disease and healthy older adults. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(3):265–75.CrossRef
3.
go back to reference Lyketsos CG, Lopez O, Jones B, Fitzpatrick AL, Breitner J, Dekosky S. Prevalence of neuropsychiatric symptoms results from the cardiovascular health study. JAMA. 2002;288(12):1475–83.CrossRefPubMed Lyketsos CG, Lopez O, Jones B, Fitzpatrick AL, Breitner J, Dekosky S. Prevalence of neuropsychiatric symptoms results from the cardiovascular health study. JAMA. 2002;288(12):1475–83.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Kaufer DI, Cummings JL, Christine D, Bray T, Castellon S, Masterman D, et al. Assessing the impact of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: the Neuropsychiatric Inventory Caregiver Distress Scale. J Am Geriatr Soc. 1998;46(2):210–5.CrossRefPubMed Kaufer DI, Cummings JL, Christine D, Bray T, Castellon S, Masterman D, et al. Assessing the impact of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: the Neuropsychiatric Inventory Caregiver Distress Scale. J Am Geriatr Soc. 1998;46(2):210–5.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Fitz AG, Teri L. Depression, cognition, and functional ability in patients with Alzheimer’s disease. J Am Geriatr Soc. 1994;42:186–91.CrossRefPubMed Fitz AG, Teri L. Depression, cognition, and functional ability in patients with Alzheimer’s disease. J Am Geriatr Soc. 1994;42:186–91.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Starkstein SE, Jorge R, Mizrahi R, Robinson RG. A prospective longitudinal study of apathy in Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2006;77(1):8–11.CrossRef Starkstein SE, Jorge R, Mizrahi R, Robinson RG. A prospective longitudinal study of apathy in Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2006;77(1):8–11.CrossRef
7.
go back to reference Geda YE, Schneider LS, Gitlin LN, Miller DS, Smith GS, Bell J, et al. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: past progress and anticipation of the future. Alzheimers Dement. 2013;9(5):602–8.CrossRefPubMedCentralPubMed Geda YE, Schneider LS, Gitlin LN, Miller DS, Smith GS, Bell J, et al. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: past progress and anticipation of the future. Alzheimers Dement. 2013;9(5):602–8.CrossRefPubMedCentralPubMed
8.
go back to reference Starkstein SE, Petracca G, Chemerinski E, Kremer J. Syndromic validity of apathy in Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry. 2001;158(6):872–7.CrossRefPubMed Starkstein SE, Petracca G, Chemerinski E, Kremer J. Syndromic validity of apathy in Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry. 2001;158(6):872–7.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Starkstein SE. On the overlap between apathy and depression in dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2005;76(8):1070–4.CrossRef Starkstein SE. On the overlap between apathy and depression in dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2005;76(8):1070–4.CrossRef
10.
go back to reference Levy ML, Cummings JL, Fairbanks LA, Masterman D, Miller BL, Craig AH, et al. Apathy is not depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998;10(3):314–9.CrossRefPubMed Levy ML, Cummings JL, Fairbanks LA, Masterman D, Miller BL, Craig AH, et al. Apathy is not depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998;10(3):314–9.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Levy R, Dubois B. Apathy and the functional anatomy of the prefrontal cortex-basal ganglia circuits. Cereb Cortex. 2006;16(7):916–28.CrossRefPubMed Levy R, Dubois B. Apathy and the functional anatomy of the prefrontal cortex-basal ganglia circuits. Cereb Cortex. 2006;16(7):916–28.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Mulin E, Leone E, Dujardin K, Delliaux M, Leentjens A, Nobili F, et al. Diagnostic criteria for apathy in clinical practice. Int J Geriatr Psychiatry. 2011;26(2):158–65.CrossRefPubMed Mulin E, Leone E, Dujardin K, Delliaux M, Leentjens A, Nobili F, et al. Diagnostic criteria for apathy in clinical practice. Int J Geriatr Psychiatry. 2011;26(2):158–65.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Dujardin K, Sockeel P, Delliaux M, Destée A, Defebvre L. Apathy may herald cognitive decline and dementia in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2009;24(16):2391–7.CrossRefPubMed Dujardin K, Sockeel P, Delliaux M, Destée A, Defebvre L. Apathy may herald cognitive decline and dementia in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2009;24(16):2391–7.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Mattson AJ, Levin HS. Frontal lobe dysfunction following closed head injury: a review of the literature. J Nerv Ment Dis. 1990;178:282–91.CrossRefPubMed Mattson AJ, Levin HS. Frontal lobe dysfunction following closed head injury: a review of the literature. J Nerv Ment Dis. 1990;178:282–91.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Drijgers RL, Verhey FRJ, Leentjens AFG, Köhler S, Aalten P. Neuropsychological correlates of apathy in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: the role of executive functioning. Int Psychogeriatr. 2011;23(8):1327–33.CrossRefPubMed Drijgers RL, Verhey FRJ, Leentjens AFG, Köhler S, Aalten P. Neuropsychological correlates of apathy in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: the role of executive functioning. Int Psychogeriatr. 2011;23(8):1327–33.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Esposito F, Rochat L, Van der Linden A‑C , Lekeu F, Quittre A, Charnallet A, et al. Apathy and executive dysfunction in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010;24(2):131–7.CrossRefPubMed Esposito F, Rochat L, Van der Linden A‑C , Lekeu F, Quittre A, Charnallet A, et al. Apathy and executive dysfunction in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010;24(2):131–7.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Robert PH, Berr C, Volteau M, Bertogliati C, Benoit M, Mahieux F, et al. Neuropsychological performance in mild cognitive impairment with and without apathy. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;21(3):192–7.CrossRefPubMed Robert PH, Berr C, Volteau M, Bertogliati C, Benoit M, Mahieux F, et al. Neuropsychological performance in mild cognitive impairment with and without apathy. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;21(3):192–7.CrossRefPubMed
18.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. 2000. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. 2000.
19.
go back to reference Becker JT, Chang Y‑F, Lopez OL, Dew MA, Sweet RA, Barnes D, et al. Depressed mood is not a risk factor for incident dementia in a community-based cohort. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17(8):653–63.CrossRefPubMedCentralPubMed Becker JT, Chang Y‑F, Lopez OL, Dew MA, Sweet RA, Barnes D, et al. Depressed mood is not a risk factor for incident dementia in a community-based cohort. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17(8):653–63.CrossRefPubMedCentralPubMed
20.
go back to reference Panza F, Capurso C, D’Introno A, Colacicco AM. Impact of depressive symptoms on the rate of progression to dementia in patients affected by mild cognitive impairement. The Italian Longitudinal Study on Aging. Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:726–34.CrossRefPubMed Panza F, Capurso C, D’Introno A, Colacicco AM. Impact of depressive symptoms on the rate of progression to dementia in patients affected by mild cognitive impairement. The Italian Longitudinal Study on Aging. Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23:726–34.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Barnes LL, Wilson RS, Schneider JA, Bienias JL, Evans DA, Bennett DA. Gender, cognitive decline, and risk of AD in older persons. Neurology. 2003;60:1777–81.CrossRefPubMed Barnes LL, Wilson RS, Schneider JA, Bienias JL, Evans DA, Bennett DA. Gender, cognitive decline, and risk of AD in older persons. Neurology. 2003;60:1777–81.CrossRefPubMed
22.
go back to reference Van Der Mussele S, Fransen E, Struyfs H, Luyckx J, Mariën P, Saerens J, et al. Depression in mild cognitive impairment is associated with progression to alzheimer’s disease: a longitudinal study. J Alzheimers Dis. 2014;42(4):1239–50.CrossRef Van Der Mussele S, Fransen E, Struyfs H, Luyckx J, Mariën P, Saerens J, et al. Depression in mild cognitive impairment is associated with progression to alzheimer’s disease: a longitudinal study. J Alzheimers Dis. 2014;42(4):1239–50.CrossRef
23.
24.
go back to reference Hudon C, Belleville S, Gauthier S. The association between depressive and cognitive symptoms in amnestic mild cognitive impairment. Int Psychogeriatr. 2008;20(4):710–23.CrossRefPubMed Hudon C, Belleville S, Gauthier S. The association between depressive and cognitive symptoms in amnestic mild cognitive impairment. Int Psychogeriatr. 2008;20(4):710–23.CrossRefPubMed
25.
go back to reference Van Der Mussele S, Bekelaar K, Le Bastard N, Vermeiren Y, Saerens J, Somers N, et al. Prevalence and associated behavioral symptoms of depression in mild cognitive impairment and dementia due to Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(9):947–58.CrossRef Van Der Mussele S, Bekelaar K, Le Bastard N, Vermeiren Y, Saerens J, Somers N, et al. Prevalence and associated behavioral symptoms of depression in mild cognitive impairment and dementia due to Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(9):947–58.CrossRef
26.
go back to reference Squelard GP, Missotten PA, Paquay L, De Lepeleire J, Buntinx FJVM, Fontaine O, et al. Neuropsychiatric Inventory data in a Belgian sample of elderly persons with and without dementia. Clin Interv Aging. 2012;7:423–30.CrossRefPubMedCentralPubMed Squelard GP, Missotten PA, Paquay L, De Lepeleire J, Buntinx FJVM, Fontaine O, et al. Neuropsychiatric Inventory data in a Belgian sample of elderly persons with and without dementia. Clin Interv Aging. 2012;7:423–30.CrossRefPubMedCentralPubMed
27.
go back to reference Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund L‑O, et al. Mild cognitive impairment—beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. J Intern Med. 2004;256(3):240–6.CrossRefPubMed Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund L‑O, et al. Mild cognitive impairment—beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. J Intern Med. 2004;256(3):240–6.CrossRefPubMed
28.
go back to reference McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R. Clinical diagnosis of Alzheimers disease. Neurology. 1984;34(7):939.CrossRefPubMed McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R. Clinical diagnosis of Alzheimers disease. Neurology. 1984;34(7):939.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189–98.CrossRef Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189–98.CrossRef
30.
go back to reference Randolph C, Tierney MC, Mohr E, Chase TN. The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS): preliminary clinical validity. J Clin Exp Neuropsychol. 1998;20(3):310–9.CrossRefPubMed Randolph C, Tierney MC, Mohr E, Chase TN. The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS): preliminary clinical validity. J Clin Exp Neuropsychol. 1998;20(3):310–9.CrossRefPubMed
31.
go back to reference Marin R, Biedrzycki R, Firinciogullari S. Reliability and validity of the apathy evaluation scale. Psychiatry Res. 1991;38:143–62.CrossRefPubMed Marin R, Biedrzycki R, Firinciogullari S. Reliability and validity of the apathy evaluation scale. Psychiatry Res. 1991;38:143–62.CrossRefPubMed
32.
go back to reference Pluck GC, Brown RG. Apathy in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2002;73:636–42.CrossRef Pluck GC, Brown RG. Apathy in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2002;73:636–42.CrossRef
33.
go back to reference Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982;17(1):37–49.CrossRefPubMed Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982;17(1):37–49.CrossRefPubMed
34.
go back to reference Apostolova LG, Cummings JL. Neuropsychiatric manifestations in mild cognitive impairment: a systematic review of the literature. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008;25(2):115–26.CrossRefPubMed Apostolova LG, Cummings JL. Neuropsychiatric manifestations in mild cognitive impairment: a systematic review of the literature. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008;25(2):115–26.CrossRefPubMed
35.
go back to reference Siafarikas N, Selbaek G, Fladby T, Benth JŠ, Auning E, Aarsland D. Frequency and subgroups of neuropsychiatric symptoms in mild cognitive impairment and different stages of dementia in Alzheimers disease. Int Psychogeriatr. 2017;30(1):103–13.CrossRefPubMed Siafarikas N, Selbaek G, Fladby T, Benth JŠ, Auning E, Aarsland D. Frequency and subgroups of neuropsychiatric symptoms in mild cognitive impairment and different stages of dementia in Alzheimers disease. Int Psychogeriatr. 2017;30(1):103–13.CrossRefPubMed
36.
go back to reference Calamia M, Bernstein JPK. Comparison of self-reported and informant-reported depressive symptoms in an outpatient neuropsychology clinic sample. J Clin Exp Neuropsychol. 2017;39(6):525–33.CrossRefPubMed Calamia M, Bernstein JPK. Comparison of self-reported and informant-reported depressive symptoms in an outpatient neuropsychology clinic sample. J Clin Exp Neuropsychol. 2017;39(6):525–33.CrossRefPubMed
37.
go back to reference Kazuia H, Takahashib R, Yamamotoa Y, Yoshiyamaa K, Kanemotoa H, Suzukia Y, et al. Neural basis of apathy in patients with amnestic mild cognitive impairment. J Alzheimers Dis. 2017;55:1403–16.CrossRef Kazuia H, Takahashib R, Yamamotoa Y, Yoshiyamaa K, Kanemotoa H, Suzukia Y, et al. Neural basis of apathy in patients with amnestic mild cognitive impairment. J Alzheimers Dis. 2017;55:1403–16.CrossRef
38.
go back to reference Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011;7(3):270–9.CrossRefPubMedCentralPubMed Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2011;7(3):270–9.CrossRefPubMedCentralPubMed
Metagegevens
Titel
De relatie tussen apathie, depressie en cognitief functioneren bij patiënten met MCI en dementie
Auteurs
Robin Vloeberghs
Esther M. Opmeer
Peter P. De Deyn
Sebastiaan Engelborghs
Ellen E. De Roeck
Publicatiedatum
27-02-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0248-6