Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2017

03-02-2017 | Opmerkelijk

De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: het belang van nauwkeurige schattingen

Auteurs: dr. Claudia E. van der Put, drs. Mark Assink

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Kindermishandeling heeft een sterk negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen (bijv. Heim et al. 2010), waardoor het essentieel is om zicht te hebben op de aard en omvang van dit probleem en de ontwikkeling hiervan in de loop van de tijd. Dit is onder meer belangrijk om te kunnen beoordelen of de aanpak van kindermishandeling leidt tot een substantiële en duurzame vermindering van het aantal jaarlijks mishandelde kinderen. Op dit moment wordt voor de derde keer een Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling uitgevoerd (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 2016). Dit onderzoek heeft als doel om een actuele inschatting te maken van de prevalentie van kindermishandeling in Nederland en deze te vergelijken met eerdere prevalentieschattingen zoals gegeven in de NPM-2005 (IJzendoorn et al. 2007) en NPM-2010 (Alink et al. 2011). Omdat terecht veel belang wordt gehecht aan de resultaten van deze studies is het essentieel dat prevalentiestudies zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Bij de opzet en uitvoering van de NPM-2005 en NPM-2010 zijn echter methodologische kanttekeningen te plaatsen die afbreuk doen aan de zuiverheid van de prevalentieschattingen. …
Literatuur
go back to reference Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir publishers. Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir publishers.
go back to reference Arata, C. M., Langhinrichsen-Rohling, J., Bowers, D., & O’Farrill-Swails, L. (2005). Single versus multi-type maltreatment: An examination of the long-term effects of child abuse. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 11(4), 29–52.CrossRef Arata, C. M., Langhinrichsen-Rohling, J., Bowers, D., & O’Farrill-Swails, L. (2005). Single versus multi-type maltreatment: An examination of the long-term effects of child abuse. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 11(4), 29–52.CrossRef
go back to reference Heim, C., Shugart, M., Craighead, E., & Nemeroff, C. B. (2010). Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect. Developmental Psychobiology, 52(7), 671–690. doi:10.1002/dev.20494.CrossRefPubMed Heim, C., Shugart, M., Craighead, E., & Nemeroff, C. B. (2010). Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect. Developmental Psychobiology, 52(7), 671–690. doi:10.​1002/​dev.​20494.CrossRefPubMed
go back to reference IJzendoorn, M. H. van, Prinzie, P., Euser, E. M., Groeneveld, M. G., Brilleslijper-Kater, S. N., Noort-Van der Linden, A. M. T. van, Bakermans-Kranenburg, M. J., Juffer, F., Mesman, J., Klein Velderman, M., & San Martin Beuk, M. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Leiden: Casimir Publishers. IJzendoorn, M. H. van, Prinzie, P., Euser, E. M., Groeneveld, M. G., Brilleslijper-Kater, S. N., Noort-Van der Linden, A. M. T. van, Bakermans-Kranenburg, M. J., Juffer, F., Mesman, J., Klein Velderman, M., & San Martin Beuk, M. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Leiden: Casimir Publishers.
go back to reference Lamers-Winkelman, F., Slot, N. W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. C. (2007). Scholieren over mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Den Haag: WODC. Lamers-Winkelman, F., Slot, N. W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. C. (2007). Scholieren over mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Den Haag: WODC.
Metagegevens
Titel
De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: het belang van nauwkeurige schattingen
Auteurs
dr. Claudia E. van der Put
drs. Mark Assink
Publicatiedatum
03-02-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-017-0138-7

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Kind en adolescent 1/2017 Naar de uitgave