Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 9/2005

01-09-2005 | Beschouwing

De plaats van ‘phronese’ in de huisartsgeneeskunde

Auteur: Arno Goudsmit

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 9/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Goudsmit AL. De plaats van ‘phronese’ in de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2005;48(9):454-8.
In de praktijk van de huisartsgeneeskunde zijn er veel momenten waarop de arts uit kennis put die beschikbaar is in handboeken en standaarden. Op essentiële momenten moet deze kennis echter worden geïmplementeerd. Het gaat op deze momenten bij uitstek om inschattingen die de huisarts maakt en deze bevatten een wisseling tussen een alledaags en een vakinhoudelijk discours. Deze wisselingen zijn allerminst triviaal; het gaat namelijk om niet te standaardiseren momenten van het werk. De huisarts gebruikt hiervoor een type kennis dat ik in dit artikel aanduid als ‘phronese’. Deze ontstaat pas tijdens het werkproces en is niet al beschikbaar in enig aanwezig kennisbestand, hetzij evidence-based, hetzij experience-based. Het gaat om kennis die bestaat en benut wordt in de actualiteit van het handelen van de huisarts. Een groter besef van deze phronese zou de huisarts aanzienlijk weerbaarder kunnen maken tegen de verschraling die het vak de laatste jaren ondervindt tengevolge van economische druk, maar ook tengevolge van een te angstvallige naleving van richtlijnen.
Literatuur
go back to reference Feltovich PJ, Barrows HS. Issues of generality in medical problem solving. In: Schmidt HG, De Volder JL, editors. Tutorials in problem-based learning. A new direction in teaching the health professions. Assen: Van Gorcum, 1984. Feltovich PJ, Barrows HS. Issues of generality in medical problem solving. In: Schmidt HG, De Volder JL, editors. Tutorials in problem-based learning. A new direction in teaching the health professions. Assen: Van Gorcum, 1984.
go back to reference Boshuizen HPA. De ontwikkeling van medische expertise. Een cognitief-psychologische benadering [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1989. Boshuizen HPA. De ontwikkeling van medische expertise. Een cognitief-psychologische benadering [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1989.
go back to reference Hobus P. Expertise van huisartsen. Praktijkervaring, kennis en diagnostische hypothesevorming [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1994. Hobus P. Expertise van huisartsen. Praktijkervaring, kennis en diagnostische hypothesevorming [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1994.
go back to reference Van Leeuwen YD. Growth in knowledge of trainees in general practice. Figures on facts [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1995. Van Leeuwen YD. Growth in knowledge of trainees in general practice. Figures on facts [Proefschrift]. Universiteit Maastricht, 1995.
go back to reference Aristoteles. Ethica Nicomachea, boek VI. In Aristoteles. Ethica. Groningen: Historische Uitgeverij, 1999. Aristoteles. Ethica Nicomachea, boek VI. In Aristoteles. Ethica. Groningen: Historische Uitgeverij, 1999.
go back to reference Polanyi, M. The tacit dimension. New York: Doubleday, 1966. Polanyi, M. The tacit dimension. New York: Doubleday, 1966.
go back to reference Als het labo de kliniek overstemt. In: Valkuilen in de huisartspraktijk. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1978. Als het labo de kliniek overstemt. In: Valkuilen in de huisartspraktijk. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1978.
go back to reference Gadamer HG. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1960. Gadamer HG. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1960.
go back to reference Goudsmit AL. Towards a negative understanding of psychotherapy [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen, 1998. Goudsmit AL. Towards a negative understanding of psychotherapy [Proefschrift]. Rijksuniversiteit Groningen, 1998.
go back to reference Van Berkestijn LGM, Van Duin BJ, Hoekstra M, Maiburg HJS, Oosterling EMP, Sagasser MH, et al. Competentieprofiel van de huisarts, werkversie 1.4. Utrecht: Project Vernieuwing Huisartsopleiding, 2004. Van Berkestijn LGM, Van Duin BJ, Hoekstra M, Maiburg HJS, Oosterling EMP, Sagasser MH, et al. Competentieprofiel van de huisarts, werkversie 1.4. Utrecht: Project Vernieuwing Huisartsopleiding, 2004.
go back to reference Meulenberg F. Huisartsgeneeskunde als feuilleton. Een pleidooi voor een ‘narratieve’ benadering. Huisarts Wet 2001;44:187-8. Meulenberg F. Huisartsgeneeskunde als feuilleton. Een pleidooi voor een ‘narratieve’ benadering. Huisarts Wet 2001;44:187-8.
go back to reference Wiersma T. Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering. De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie. Amsterdam: Boom/Belvédère, 1999. Wiersma T. Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering. De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie. Amsterdam: Boom/Belvédère, 1999.
go back to reference Stolper CF, Rutten ALB, Dinant GJ. Hoe verloopt het diagnostisch denken van de ervaren huisarts?. Huisarts Wet 2005;48:16-9. Stolper CF, Rutten ALB, Dinant GJ. Hoe verloopt het diagnostisch denken van de ervaren huisarts?. Huisarts Wet 2005;48:16-9.
go back to reference Löfgren L. The partiality of self-reference. In: Heylighen F, Rosseel E, Demeyere F, editors. Self-steering and cognition in complex systems. Toward a new cybernetics. New York: Gordon & Breach, 1990. Löfgren L. The partiality of self-reference. In: Heylighen F, Rosseel E, Demeyere F, editors. Self-steering and cognition in complex systems. Toward a new cybernetics. New York: Gordon & Breach, 1990.
Metagegevens
Titel
De plaats van ‘phronese’ in de huisartsgeneeskunde
Auteur
Arno Goudsmit
Publicatiedatum
01-09-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 9/2005
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03084269