Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. De patiënt met een chronische lichamelijke aandoening en psychische klachten: een systeembenadering

Auteurs : Drs. E. M. Kerseboom, Drs. J. W. Meerdinkveldboom

Gepubliceerd in: De dokter en de patiënt met psychische problemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Psychische klachten komen veel voor bij mensen met een ernstige chronische aandoening en hun naasten. Een chronische somatische aandoening kan zowel het gezinsevenwicht aantasten, als ook in een niet goed functionerend gezin een factor zijn die individuele problematiek van een ander gezinslid onderhoudt en soms versterkt. Het gezinssysteem past zich zodanig aan dat de patiënt en de gezinsleden niet worden gestimuleerd om, ondanks de beperkingen, elk zo optimaal mogelijk te functioneren. De huisarts als vertrouwensarts voor alle gezinsleden heeft hierin een belangrijke signalerende taak. Hij kan laagdrempelig naar het welzijn van alle betrokkenen informeren, bij psychische klachten nadere diagnostiek doen en gepaste hulp bieden c.q. in overleg verwijzen. Een eerste belangrijke stap is het geven van psycho-educatie aan alle gezinsleden: informatie over het ziektebeeld en de prognose en over de mogelijke gevolgen voor het gezin. Ook kan hij bespreken hoe eventuele gevolgen voor gezinsleden in te perken zijn. De POH-S en/of POH-GGZ kan in het diagnostisch en behandelingstraject een belangrijke rol spelen en samen met de huisarts een vinger aan de pols houden door actief te vragen naar het welzijn van de gezinsleden en deze bij de jaarlijkse uitgebreide controle uit te nodigen. Naast psycho-educatie en het beantwoorden van vragen is er aandacht voor de (verzorgende) rol en gevolgen voor de kinderen (parentificatie!), zeker in periodes dat de patiënt meer zorg nodig heeft en bij gezinsfase-overgangen. Als er sprake is van een ernstig verstoord gezinsevenwicht is verwijzing naar een systeemtherapeut geïndiceerd. Daarnaast kan bij opvoedingsproblemen jeugdzorg ingeschakeld worden.
Literatuur
go back to reference Kamphuis, M. (2015). Te vroeg volwassen. Amsterdam: Boom. Kamphuis, M. (2015). Te vroeg volwassen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG): www.nvrg.nl voor het vinden van geregistreerde systeemtherapeuten. Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG): www.​nvrg.​nl voor het vinden van geregistreerde systeemtherapeuten.
go back to reference Onderwaater, A. (2016). De onverbrekelijke band (9e druk). Amsterdam: Pearson. Onderwaater, A. (2016). De onverbrekelijke band (9e druk). Amsterdam: Pearson.
go back to reference Wagenaar, K. (2015). Relaties, hoe doe je dat? Versterk je relatie met inzichten uit EFT. Culemborg: Van Duuren Media. Wagenaar, K. (2015). Relaties, hoe doe je dat? Versterk je relatie met inzichten uit EFT. Culemborg: Van Duuren Media.
go back to reference Zandern, R. van der (2015). Een knipoog een knuffel. Kipizivero-reeks voor en over kinderen van psychisch zieke en/of verslaafde ouders. Utrecht: Trimbos-instituut. Zandern, R. van der (2015). Een knipoog een knuffel. Kipizivero-reeks voor en over kinderen van psychisch zieke en/of verslaafde ouders. Utrecht: Trimbos-instituut.
Metagegevens
Titel
De patiënt met een chronische lichamelijke aandoening en psychische klachten: een systeembenadering
Auteurs
Drs. E. M. Kerseboom
Drs. J. W. Meerdinkveldboom
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2174-2_18