Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek geeft studenten een helder beeld van de structuur en werkwijze van organisaties in de zorg- en welzijnssector. Het is een nuttig hulpmiddel voor hbo-studenten die op stage gaan of hun eerste baan beginnen in deze sector: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Sociaal-Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde, Management in de zorg, Fysiotherapie, Logopedie en andere vormen van hulp- of dienstverlening.

Een greep uit de behandelde onderwerpen: kenmerken van non-profitorganisaties, de organisatie als sociaal systeem, dienstverlening, marktwerking, klantrelaties, decentralisatie, rechtspositie personeel, flexwerk, zzp’ers, interculturele communicatie, organisatiecultuur, projectmanagement, samenwerking en conflicten, macht en besluitvorming, beleid, managementstijlen, aanbesteding, marktanalyses, financiën.

Deze zesde druk besteedt ruim aandacht aan de effecten van recent overheidsbeleid op de positie en werkwijze van dienstverlenende instellingen: de ombouw van de welvaartsstaat naar een participatiemaatschappij, naar zelfredzaamheid, mantelzorg en decentralisatie van beleid en financiering. We zien deze ontwikkeling zowel in Nederland als in Vlaanderen.

De organisatie als hulpmiddel beschrijft de werking van organisaties met behulp van begrippen, theorieën en modellen die in dit vakgebied zijn ontwikkeld. Praktijkcasussen en krantenberichten laten zien dat theorie en praktijk soms hevig botsen. Figuren en foto's geven op hun eigen wijze een kijk op de werkelijkheid.

Op de website bij het boek staan samenvattingen, opdrachten en toetsen.

Auteur Klaas Schermer studeerde aan de Universiteit van Amsterdam algemene politieke en sociale wetenschappen en was werkzaam in het hbo in Nederland en in Duitsland, was onderwijsontwikkelaar en gastdocent bij opleidingen in Hongarije en de VS, en organiseerde internationale onderwijsprojecten met opleidingen in een tiental landen, was actief in het openbaar bestuur en had zitting in enkele stichtingsbesturen. Hij schreef diverse boeken over vergaderen, onderhandelen, organiseren, internationale samenwerking en communicatie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Organisaties en soorten instellingen

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. De instelling als sociaal systeem

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. De doelen van instellingen

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Organisatiestructuren

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Personeel

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. De rechtspositie van personeel

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Communicatie in de organisatie

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Organisatiecultuur

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Macht en besluitvorming

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Management

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Beleid

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. De financiën van een instelling

Klaas Schermer

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Organisatietheorieën

Klaas Schermer

Nawerk

Meer informatie