Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. De opvang van nabestaanden na een suïcide

Auteurs : Marieke de Groot, Jos de Keijser

Gepubliceerd in: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hadden we iets kunnen doen, of hadden we iets moeten nalaten? Had deze suïcide voorkomen kunnen worden? Deze vragen houden nabestaanden bezig, en de antwoorden zijn moeilijk te vinden. De gevolgen van suïcide voor nabestaanden zijn groot, de rouwverwerking kan gecompliceerd zijn. Verhoudingen tussen familieleden en hulpverleners kunnen na een suïcide verstoord raken, wanneer de naasten hulpverleners verantwoordelijk houden voor tekortschietende hulpverlening. De opstelling van hulpverleners tegenover de familieleden wordt in dit hoofdstuk gedetailleerd besproken, met inbegrip van een groot aantal adviezen voor de omgang met nabestaanden. Een familiegerichte cognitieve gedragstherapie kan aangewezen zijn en kan helpen, in het bijzonder voor nabestaanden die al eerder een gevoeligheid voor emotionele problemen kenden.
Literatuur
go back to reference APA. (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom. APA. (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom.
go back to reference Boelen, P. A., & Prigerson, H. G. (2012). Commentary on the inclusion of persistent complex bereavement-related disorder in DSM-5. Death Studies, 36, 771–794. CrossRefPubMed Boelen, P. A., & Prigerson, H. G. (2012). Commentary on the inclusion of persistent complex bereavement-related disorder in DSM-5. Death Studies, 36, 771–794. CrossRefPubMed
go back to reference Boelen, P. A., Bout, J. van den, Keijser, J. de, & Hoijtink, H. (2003). Reliability and validity of the Dutch version of the inventory of traumatic grief (ITG). Death Studies, 27, 227–247. Boelen, P. A., Bout, J. van den, Keijser, J. de, & Hoijtink, H. (2003). Reliability and validity of the Dutch version of the inventory of traumatic grief (ITG). Death Studies, 27, 227–247.
go back to reference Bonanno, G. A., Wortman, C. B., & Nesse, R. M. (2004). Prospective patterns of resilience and maladjustment during widowhood. Psychology and Aging, 19, 260–271. CrossRefPubMed Bonanno, G. A., Wortman, C. B., & Nesse, R. M. (2004). Prospective patterns of resilience and maladjustment during widowhood. Psychology and Aging, 19, 260–271. CrossRefPubMed
go back to reference Bool, M., Blekman, J., Jong, S. de, Ruiter, M., & Voordouw, I. (2007). Verminderen van suïcidaliteit. Actualisering van het Advies inzake Suïcide Gezondheidsraad 1986. Utrecht: Trimbos-instituut. Bool, M., Blekman, J., Jong, S. de, Ruiter, M., & Voordouw, I. (2007). Verminderen van suïcidaliteit. Actualisering van het Advies inzake Suïcide Gezondheidsraad 1986. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Brown, E., Amaya-Jackson, L., Cohen, J., Handel, S., Thiel de Bocenegra, H., Zatta, E., et al. (2008). Childhood traumatic grief: A multi-site empirical examination of the construct and its correlates. Death Studies, 32, 899–923. CrossRefPubMed Brown, E., Amaya-Jackson, L., Cohen, J., Handel, S., Thiel de Bocenegra, H., Zatta, E., et al. (2008). Childhood traumatic grief: A multi-site empirical examination of the construct and its correlates. Death Studies, 32, 899–923. CrossRefPubMed
go back to reference Cerel, J., Fristad, M. A., Weller, E. B., & Weller, R. A. (2000). Suicide-bereaved children and adolescents: II. Parental and family functioning. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 437–444. CrossRefPubMed Cerel, J., Fristad, M. A., Weller, E. B., & Weller, R. A. (2000). Suicide-bereaved children and adolescents: II. Parental and family functioning. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 437–444. CrossRefPubMed
go back to reference College Bescherming Persoonsgegevens (2008). Geheimhouding van medische gegevens. College Bescherming Persoonsgegevens ( www.​cbpweb.​nl). College Bescherming Persoonsgegevens (2008). Geheimhouding van medische gegevens. College Bescherming Persoonsgegevens ( www.​cbpweb.​nl).
go back to reference Erve, M. van ’t, & Fiddelaers-Jaspers, R. (2008). Om alles wat er niet meer is. Jongeren over achterblijven na zelfdoding. Kampen: Ten Have. Erve, M. van ’t, & Fiddelaers-Jaspers, R. (2008). Om alles wat er niet meer is. Jongeren over achterblijven na zelfdoding. Kampen: Ten Have.
go back to reference Erve, M. van ’t, & Fiddelaers-Jaspers, R. (2009). Jij slaat af, ik ga verder. Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding. Pedagogiek in Praktijk, 4, 26–29. Erve, M. van ’t, & Fiddelaers-Jaspers, R. (2009). Jij slaat af, ik ga verder. Jong zijn en achterblijven na een zelfdoding. Pedagogiek in Praktijk, 4, 26–29.
go back to reference Fiddelaers-Jaspers, R. (2005). Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen. Kampen: Ten Have. Fiddelaers-Jaspers, R. (2005). Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen. Kampen: Ten Have.
go back to reference Fiddelaers-Jaspers, R., & Erve, M. van ’t. (2007). Weg van mij. Werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding. Kampen: Ten Have. Fiddelaers-Jaspers, R., & Erve, M. van ’t. (2007). Weg van mij. Werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding. Kampen: Ten Have.
go back to reference Groot, M. de. (2008). Bereaved by suicide. Family-based cognitive-behavior therapy to prevent adverse health consequences among first-degree relatives and spouses. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Groot, M. de. (2008). Bereaved by suicide. Family-based cognitive-behavior therapy to prevent adverse health consequences among first-degree relatives and spouses. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Groot, M. de, & Keijser, J. de. (2005). Verlies door suïcide. Werkboek voor nabestaanden. Kampen: Ten Have. Groot, M. de, & Keijser, J. de. (2005). Verlies door suïcide. Werkboek voor nabestaanden. Kampen: Ten Have.
go back to reference Groot, M. de, & Kollen, B. (2013). Course of bereavement over 8–10 years in first degree relatives and spouses of people who committed suicide: Longitudinal community based cohort study. British Medical Journal, 347, f5519. Groot, M. de, & Kollen, B. (2013). Course of bereavement over 8–10 years in first degree relatives and spouses of people who committed suicide: Longitudinal community based cohort study. British Medical Journal, 347, f5519.
go back to reference Groot, M. de, Winter R. de, Plas, W. van der, & Kerkhof, A. KEHR SUICIDE: Kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide. Datagestuurd evalueren en leren van suïcides (in druk). Groot, M. de, Winter R. de, Plas, W. van der, & Kerkhof, A. KEHR SUICIDE: Kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide. Datagestuurd evalueren en leren van suïcides (in druk).
go back to reference Groot, M. H. de, Keijser, J. de, Neeleman, J., Kerkhof, A. J. F. M., Nolen, W. A., & Burger, H. (2007). Cognitive behaviour therapy to prevent complicated grief among relatives and spouses bereaved by suicide: Cluster randomised controlled trial. British Medical Journal, 334(7601), 994–996. Groot, M. H. de, Keijser, J. de, Neeleman, J., Kerkhof, A. J. F. M., Nolen, W. A., & Burger, H. (2007). Cognitive behaviour therapy to prevent complicated grief among relatives and spouses bereaved by suicide: Cluster randomised controlled trial. British Medical Journal, 334(7601), 994–996.
go back to reference Hawton, K., & Heeringen, K. van. (2009). Suicide. Lancet, 393, 1372–1381. Hawton, K., & Heeringen, K. van. (2009). Suicide. Lancet, 393, 1372–1381.
go back to reference Heeringen, C. van. (2004). Leren van een suïcide. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 619–620. Heeringen, C. van. (2004). Leren van een suïcide. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 619–620.
go back to reference Hemert, A. M. van, Kerkhof, A. F. J. M., Keijser, J. de, & Verwey, B. (2012). Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/Nederlands Instituut voor Psychologen/Trimbos-instituut. Hemert, A. M. van, Kerkhof, A. F. J. M., Keijser, J. de, & Verwey, B. (2012). Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/Nederlands Instituut voor Psychologen/Trimbos-instituut.
go back to reference Heyn, E. de, Pieters, G., Joos, S., & Gucht, V. de (2004). Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 579–587. Heyn, E. de, Pieters, G., Joos, S., & Gucht, V. de (2004). Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 579–587.
go back to reference Hulzebos, B., & Bakker, B. (2004). Loden last. Amsterdam: Contact. Hulzebos, B., & Bakker, B. (2004). Loden last. Amsterdam: Contact.
go back to reference Keijser, J. de (2014). Diagnostiek en behandeling van complexe rouw. Inaugurale rede. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Keijser, J. de (2014). Diagnostiek en behandeling van complexe rouw. Inaugurale rede. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference KNMG. (2002). De dokter en de dood. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. KNMG. (2002). De dokter en de dood. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
go back to reference Latham, A. E., & Prigerson, H. G. (2004). Suicidality and bereavement: Complicated grief as psychiatric disorder presenting greatest risk for suicidality. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34, 350–362. CrossRefPubMed Latham, A. E., & Prigerson, H. G. (2004). Suicidality and bereavement: Complicated grief as psychiatric disorder presenting greatest risk for suicidality. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34, 350–362. CrossRefPubMed
go back to reference McMenamy, J., Jordan, J., & Mitchell, A. (2008). What do suicide survivors tell us they need? Results of a pilot study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 38, 375–389. CrossRefPubMed McMenamy, J., Jordan, J., & Mitchell, A. (2008). What do suicide survivors tell us they need? Results of a pilot study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 38, 375–389. CrossRefPubMed
go back to reference Melhem, N., Moritz, G., Walker, M., Shear, M. K., & Brent, D. (2007). Phenomenology and correlates of complicated grief in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 493–499. CrossRefPubMed Melhem, N., Moritz, G., Walker, M., Shear, M. K., & Brent, D. (2007). Phenomenology and correlates of complicated grief in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 493–499. CrossRefPubMed
go back to reference Nolen-Hoeksema S. (2001). Ruminative coping and adjustment to bereavement. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe & H. A. W. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research consequences, coping, and care. Washington DC: American Psychological Association, 545–563. Nolen-Hoeksema S. (2001). Ruminative coping and adjustment to bereavement. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe & H. A. W. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research consequences, coping, and care. Washington DC: American Psychological Association, 545–563.
go back to reference Prigerson, H. G., Bridge, J., Maciejewski, P. K., Beery, L. C., Rosenheck, R. A., Jacobs, S. C., et al. (1999). Influence of traumatic grief on suicidal ideation among young adults. American Journal of Psychiatry, 156, 1994–1995. CrossRefPubMed Prigerson, H. G., Bridge, J., Maciejewski, P. K., Beery, L. C., Rosenheck, R. A., Jacobs, S. C., et al. (1999). Influence of traumatic grief on suicidal ideation among young adults. American Journal of Psychiatry, 156, 1994–1995. CrossRefPubMed
go back to reference Santbergen, K. (2009). Weg was ze. Zoektocht van een vader nadat zijn dochter geen uitweg meer zag. Kampen: Ten Have. Santbergen, K. (2009). Weg was ze. Zoektocht van een vader nadat zijn dochter geen uitweg meer zag. Kampen: Ten Have.
go back to reference Spuij, M. (2014). Prolonged grief in children and adolescents. Assessment, correlates, and treatment. Utrecht: Universiteit Utrecht. Spuij, M. (2014). Prolonged grief in children and adolescents. Assessment, correlates, and treatment. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Stroebe, M. S., Hansson, R. O., Schut, H., & Stroebe, W. (2008). Handbook of bereavement research and practice. Washington DC: American Psychological Association. Stroebe, M. S., Hansson, R. O., Schut, H., & Stroebe, W. (2008). Handbook of bereavement research and practice. Washington DC: American Psychological Association.
go back to reference Szanto, K., Prigerson, H., Houck, P., Ehrenpreis, L., & Reynolds, C. F. (1997). Suicidal ideation in elderly bereaved: The role of complicated grief. Suicide and Life-Threatening Behavior, 27, 194–207. PubMed Szanto, K., Prigerson, H., Houck, P., Ehrenpreis, L., & Reynolds, C. F. (1997). Suicidal ideation in elderly bereaved: The role of complicated grief. Suicide and Life-Threatening Behavior, 27, 194–207. PubMed
go back to reference Valente, S. M. (2003). Aftermath of a patient’s suicide: A case study. Perspectives in Psychiatric Care, 39, 17–22. CrossRefPubMed Valente, S. M. (2003). Aftermath of a patient’s suicide: A case study. Perspectives in Psychiatric Care, 39, 17–22. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De opvang van nabestaandennabestaanden na een suïcide
Auteurs
Marieke de Groot
Jos de Keijser
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0972-6_20