Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2016

14-09-2016 | Artikelen

De ontwikkelingsvolgorde van emotionele en cognitieve empathie bij adolescenten, en de rol van moeders

Auteurs: Dr. Caspar J. Van Lissa, Dr. Skyler T. Hawk, Dr. Minet De Wied, Dr. Hans M. Koot, Dr. Pol Van Lier, Dr. Wim Meeus

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze vierjarige studie met jaarlijkse metingen onderzocht de wisselwerking tussen emotionele en cognitieve empathie van adolescenten en hun moeders. We gingen na 1) of de ontwikkelingsvolgorde van empathie in de adolescentie verloopt van emotionele empathie naar cognitieve empathie, of vice versa; 2) of de empathie van moeders de ontwikkeling van empathie bij hun kinderen voorspelt; 3) of het geslacht van adolescenten deze intergenerationele overdracht van moeders naar adolescenten modereert; en 4) of verschillen tussen respondenten stabieler waren voor emotionele of voor cognitieve empathie, en voor adolescenten of voor moeders.
De resultaten toonden aan dat de emotionele empathie van adolescenten de ontwikkeling van cognitieve empathie één jaar later positief voorspelde, maar niet andersom. Hogere cognitieve empathie van moeders voorspelde een relatieve toename van cognitieve empathie bij meisjes, maar niet bij jongens. Verschillen tussen adolescenten waren stabieler voor emotionele empathie dan voor cognitieve empathie. Bij moeders waren emotionele en cognitieve empathie even stabiel, en stabieler dan bij adolescenten.
Dit onderzoek suggereert daarmee dat de ontwikkeling van empathie in de adolescentie verloopt van emotionele naar cognitieve empathie, in tegenstelling tot voorgaande theoretische en experimentele literatuur, die effecten in de omgekeerde richting benadrukte. Het biedt ook het eerste longitudinale bewijs voor intergenerationele overdracht van empathie. Samen met de lagere stabiliteit van cognitieve empathie ondersteunen deze bevindingen het idee dat de adolescentie een gevoelige periode is voor de ontwikkeling van cognitieve empathie.
Voetnoten
1
Verkennende analyses toonden aan dat we geen factorinvariantie konden vaststellen tussen perspective taking voor moeders in de meting van 2006, en perspective taking voor moeders en adolescenten in alle andere meetgolven. Dit kan te wijten zijn aan de genoemde verandering in de vragenlijsten na 2006.
 
2
Details van deze parcelbenadering kunnen worden gevonden in Hawk et al. (2013).
 
3
We hebben deze gelijkstellingen ook met behulp van Wald-testen voor elke variabele afzonderlijk getoetst, binnen- en tussen respondenten.
 
4
We kwamen uit op hetzelfde model met behulp van een ‘model trimming’-benadering, waarbij we begonnen met een volledig verzadigd model en vervolgens stap voor stap kruispaden verwijderden met gestandaardiseerde coëfficiënten kleiner dan 0,05.
 
5
Om kruispaden van empathische betrokkenheid naar perspectief innemen expliciet te vergelijken met kruispaden van perspectief innemen naar empathische betrokkenheid, toetsten we een model dat beide kruispaden bevatte. De paden van empathische betrokkenheid naar perspectief innemen (βs tussen 0,18 en 0,19, ps < 0,001) waren duidelijk sterker dan de paden van perspectief innemen naar empathische betrokkenheid (βs < 0,01, ps = 0,95), en waren significant verschillend van elkaar (χ2 Wald(1) = 8,76, p < 0,01).
 
Literatuur
go back to reference Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423.CrossRef Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423.CrossRef
go back to reference Cliffordson, C. (2001). Parents’ judgments and students’ self-judgments of empathy: the structure of empathy and agreement of judgments based on the interpersonal reactivity index (IRI). European Journal of Psychological Assessment, 17(1), 36–47. doi:10.1027//1015-5759.17.1.36.CrossRef Cliffordson, C. (2001). Parents’ judgments and students’ self-judgments of empathy: the structure of empathy and agreement of judgments based on the interpersonal reactivity index (IRI). European Journal of Psychological Assessment, 17(1), 36–47. doi:10.​1027/​/​1015-5759.​17.​1.​36.CrossRef
go back to reference Corte, K. de, Buysse, A., Verhofstadt, L., Roeyers, H., Ponnet, K., & Davis, M. (2007). Measuring empathic tendencies : reliability and validity of the Dutch version of the interpersonal reactivity index. Psychologica Belgica, 47(4), 235–260.CrossRef Corte, K. de, Buysse, A., Verhofstadt, L., Roeyers, H., Ponnet, K., & Davis, M. (2007). Measuring empathic tendencies : reliability and validity of the Dutch version of the interpersonal reactivity index. Psychologica Belgica, 47(4), 235–260.CrossRef
go back to reference Decety, J. (2005). Perspective taking as the royal avenue to empathy. In B. F. Malle & S. D. Hodges (red.), Other minds: How humans bridge the divide between self and others (pag. 143–157). New York: Guilford Press. Decety, J. (2005). Perspective taking as the royal avenue to empathy. In B. F. Malle & S. D. Hodges (red.), Other minds: How humans bridge the divide between self and others (pag. 143–157). New York: Guilford Press.
go back to reference Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Sadovsky, A. (2006). Empathy-related responding in children. In M. Killen & J. G. Smetana (red.), Handbook of moral development (pp. 517–549). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Sadovsky, A. (2006). Empathy-related responding in children. In M. Killen & J. G. Smetana (red.), Handbook of moral development (pp. 517–549). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
go back to reference Gruen, R. J., & Mendelsohn, G. (1986). Emotional responses to affective displays in others: the distinction between empathy and sympathy. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), 609–614. doi:10.1037/0022-3514.51.3.609.CrossRef Gruen, R. J., & Mendelsohn, G. (1986). Emotional responses to affective displays in others: the distinction between empathy and sympathy. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), 609–614. doi:10.​1037/​0022-3514.​51.​3.​609.CrossRef
go back to reference Harris, J. R. (1998). The nurture assumption: why children turn out the way they do. New York: Free Press. Harris, J. R. (1998). The nurture assumption: why children turn out the way they do. New York: Free Press.
go back to reference Hawk, S. T., Keijsers, L., Branje, S. J., Graaff, J. van der, Wied, M. de, & Meeus, W. (2013). Examining the interpersonal reactivity index (IRI) among early and late adolescents and their mothers. Journal of Personality Assessment, 95(1), 96–106.PubMedCrossRef Hawk, S. T., Keijsers, L., Branje, S. J., Graaff, J. van der, Wied, M. de, & Meeus, W. (2013). Examining the interpersonal reactivity index (IRI) among early and late adolescents and their mothers. Journal of Personality Assessment, 95(1), 96–106.PubMedCrossRef
go back to reference Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: implications for caring and justice. New York: Cambridge University Press.CrossRef Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: implications for caring and justice. New York: Cambridge University Press.CrossRef
go back to reference Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
go back to reference Knafo, A., Zahn-Waxler, C., Hulle, C. van, Robinson, J. L., & Rhee, S. H. (2008). The developmental origins of a disposition toward empathy: genetic and environmental contributions. Emotion, 8(6), 737–752. doi:10.1037/a0014179.PubMedCrossRef Knafo, A., Zahn-Waxler, C., Hulle, C. van, Robinson, J. L., & Rhee, S. H. (2008). The developmental origins of a disposition toward empathy: genetic and environmental contributions. Emotion, 8(6), 737–752. doi:10.​1037/​a0014179.PubMedCrossRef
go back to reference Lier, P. A. C. van, Frijns, T., Neumann, A., Exter Blokland, E. den, Koot, H. M., & Meeus, W. H. J. (ongepubliceerd manuscript). The RADAR young study: Design, description of sample, and validation of cohort assignment. Lier, P. A. C. van, Frijns, T., Neumann, A., Exter Blokland, E. den, Koot, H. M., & Meeus, W. H. J. (ongepubliceerd manuscript). The RADAR young study: Design, description of sample, and validation of cohort assignment.
go back to reference Lissa, C. van, Hawk, S. T., Branje, S., Lier, P. van, Koot, H., & Meeus, W. (2015). Divergence between adolescent and parental perceptions of conflict in relationship to adolescent empathy development. Journal of Youth and Adolescence, 44, 48–61. doi:10.1007/s10964-014-0152-5.PubMedCrossRef Lissa, C. van, Hawk, S. T., Branje, S., Lier, P. van, Koot, H., & Meeus, W. (2015). Divergence between adolescent and parental perceptions of conflict in relationship to adolescent empathy development. Journal of Youth and Adolescence, 44, 48–61. doi:10.​1007/​s10964-014-0152-5.PubMedCrossRef
go back to reference Lissa, C. J. van, Hawk, S. T., Branje, S., Koot, H. M., & Meeus, W. H. J. (2016). Common and unique associations of adolescents’ affective and cognitive empathy development with conflict behavior towards parents. Journal of Adolescence, 47, 60–70. doi:10.1016/j.adolescence.2015.12.005.PubMedCrossRef Lissa, C. J. van, Hawk, S. T., Branje, S., Koot, H. M., & Meeus, W. H. J. (2016). Common and unique associations of adolescents’ affective and cognitive empathy development with conflict behavior towards parents. Journal of Adolescence, 47, 60–70. doi:10.​1016/​j.​adolescence.​2015.​12.​005.PubMedCrossRef
go back to reference Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. Journal of the American Statistical Association, 83(404), 1198–1202. doi:10.2307/2290157.CrossRef Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. Journal of the American Statistical Association, 83(404), 1198–1202. doi:10.​2307/​2290157.CrossRef
go back to reference Miklikowska, M., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). Family roots of empathy-related characteristics: the role of perceived maternal and paternal need support in adolescence. Developmental Psychology, 47(5), 1342–1352. doi:10.1037/a0024726.PubMedCrossRef Miklikowska, M., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). Family roots of empathy-related characteristics: the role of perceived maternal and paternal need support in adolescence. Developmental Psychology, 47(5), 1342–1352. doi:10.​1037/​a0024726.PubMedCrossRef
go back to reference Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2012). Mplus User’s guide. Los Angeles: Muthén & Muthén. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2012). Mplus User’s guide. Los Angeles: Muthén & Muthén.
go back to reference Raykov, T. (2001). Estimation of congeneric scale reliability using covariance structure analysis with nonlinear constraints. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 54(2), 315–323. doi:10.1348/000711001159582.PubMedCrossRef Raykov, T. (2001). Estimation of congeneric scale reliability using covariance structure analysis with nonlinear constraints. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 54(2), 315–323. doi:10.​1348/​000711001159582.PubMedCrossRef
go back to reference Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye & C. C. Clogg (red.), Latent variables analysis: Applications for developmental research (pag. 399–419). Thousand Oaks: SAGE. Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye & C. C. Clogg (red.), Latent variables analysis: Applications for developmental research (pag. 399–419). Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Sharp, C., & Fonagy, P. (2008). The parent’s capacity to treat the child as a psychological agent: constructs, measures and implications for developmental psychopathology. Social Development, 17, 737–754.CrossRef Sharp, C., & Fonagy, P. (2008). The parent’s capacity to treat the child as a psychological agent: constructs, measures and implications for developmental psychopathology. Social Development, 17, 737–754.CrossRef
go back to reference Soenens, B., Duriez, B., Vansteenkiste, M., & Goossens, L. (2007). The intergenerational transmission of empathy-related responding in adolescence: the role of maternal support. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(3), 299–311. doi:10.1177/0146167206296300.PubMedCrossRef Soenens, B., Duriez, B., Vansteenkiste, M., & Goossens, L. (2007). The intergenerational transmission of empathy-related responding in adolescence: the role of maternal support. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(3), 299–311. doi:10.​1177/​0146167206296300​.PubMedCrossRef
go back to reference Waal, F. B. M. de (2007). The ‘Russian doll’ model of empathy and imitation. In S. Bråten (red.), On being moved: From mirror neurons to empathy (pag. 49–69). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.CrossRef Waal, F. B. M. de (2007). The ‘Russian doll’ model of empathy and imitation. In S. Bråten (red.), On being moved: From mirror neurons to empathy (pag. 49–69). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.CrossRef
Metagegevens
Titel
De ontwikkelingsvolgorde van emotionele en cognitieve empathie bij adolescenten, en de rol van moeders
Auteurs
Dr. Caspar J. Van Lissa
Dr. Skyler T. Hawk
Dr. Minet De Wied
Dr. Hans M. Koot
Dr. Pol Van Lier
Dr. Wim Meeus
Publicatiedatum
14-09-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-016-0118-3

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Kind en adolescent 3/2016 Naar de uitgave