Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2018

24-05-2018 | Artikelen

De ontwikkeling van huwelijksstress en externaliserend gedrag in de tijd

De rol van ouderlijke competentiegevoelens

Auteurs: W. M. van Eldik, MSc, Prof. dr. P. Prinzie, Prof. dr. M. Deković, Dr. A. D. de Haan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze longitudinale studie onderzocht in welke mate huwelijksstress en externaliserend probleemgedrag van jongeren zich in samenhang ontwikkelen en in hoeverre ouderlijke competentiebeleving een verklarende rol speelt in deze samenhang. Moeders en vaders van 369 gezinnen (46,1 % jongens, MleeftijdT1 = 7,7 jaar) vulden drie maal vragenlijsten in (2001, 2007, 2009). De resultaten lieten allereerst zien dat een sterkere daling van huwelijksstress in de loop van acht jaar samenhing met een sterkere daling van externaliserend probleemgedrag. Ten tweede werd de mediërende rol van competentiegevoelens niet bevestigd. Ten derde was meer huwelijksstress gerelateerd aan een lagere competentiebeleving en hing, andersom, een lagere competentiebeleving samen met meer huwelijksstress, in de loop van zes jaar. Tot slot was meer externaliserend probleemgedrag gerelateerd aan meer huwelijksstress en een lagere ouderlijke competentiebeleving tijdens de adolescentie. Verbanden waren analoog voor moeders en vaders. Resultaten bevestigen dat gezinsinterventies gericht op het versterken van ouderlijke competentiegevoelens en opvoedgedrag aandacht zouden moeten besteden aan steun en stress in de huwelijksrelatie.
Literatuur
go back to reference Abidin, R. R. (1995). The parenting stress index professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources. Abidin, R. R. (1995). The parenting stress index professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources.
go back to reference Achenbach, T. M. (1991). Child behavior checklist/4–18. Burlington: University of Vermont. Achenbach, T. M. (1991). Child behavior checklist/4–18. Burlington: University of Vermont.
go back to reference Ambert, A. (2001). The effect of children on parents (2e druk). New York: Routledge. Ambert, A. (2001). The effect of children on parents (2e druk). New York: Routledge.
go back to reference Baden, R. E. (2012). Daily spillover in conflict from the marital relationship to the parent-child relationship: the moderating role of attributes associated with parent emotion-related regulation. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama. Baden, R. E. (2012). Daily spillover in conflict from the marital relationship to the parent-child relationship: the moderating role of attributes associated with parent emotion-related regulation. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama.
go back to reference Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of human behavior (pag. 71–81). New York: Academic Press. Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (red.), Encyclopedia of human behavior (pag. 71–81). New York: Academic Press.
go back to reference Belsky, J., & Jaffee, S. R. (2006). The multiple determinants of parenting. In D. Cicchetti & D. Cohen (red.), Developmental psychopathology: risk, disorder, and adaptation (pag. 38–85). Hoboken: John Wiley & Sons. Belsky, J., & Jaffee, S. R. (2006). The multiple determinants of parenting. In D. Cicchetti & D. Cohen (red.), Developmental psychopathology: risk, disorder, and adaptation (pag. 38–85). Hoboken: John Wiley & Sons.
go back to reference Brock, A. J. L. L. de, Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Lisse: Swets en Zeitlinger. Brock, A. J. L. L. de, Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Broderick, C. B. (1993). Understanding family process: basics of family systems theory. Newbury Park: SAGE. Broderick, C. B. (1993). Understanding family process: basics of family systems theory. Newbury Park: SAGE.
go back to reference Byrne, B. M. (2012). Structural equation modeling with Mplus: basic concepts, applications, and programming. New York: Routledge. Byrne, B. M. (2012). Structural equation modeling with Mplus: basic concepts, applications, and programming. New York: Routledge.
go back to reference Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2011). Marital conflict and children: an emotional security perspective. New York: Guilford. Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2011). Marital conflict and children: an emotional security perspective. New York: Guilford.
go back to reference Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (red.), Relationships within families: mutual influences (pag. 104–118). Oxford: Clarendon. Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (red.), Relationships within families: mutual influences (pag. 104–118). Oxford: Clarendon.
go back to reference Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2011). Interparental conflict and child development: theory, research and applications. New York: Cambridge University Press. Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2011). Interparental conflict and child development: theory, research and applications. New York: Cambridge University Press.
go back to reference Kaplan, D. (2000). Structural equation modeling. Foundations and extensions. Thousand Oaks: SAGE. Kaplan, D. (2000). Structural equation modeling. Foundations and extensions. Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Kerr, M., & Stattin, H. (2003). Parenting of adolescents: action or reaction. In A. C. Crouter & A. Booth (red.), Children’s influence on family dynamics: the neglected side of family relationships (pag. 121–151). Mahwah: Erlbaum. Kerr, M., & Stattin, H. (2003). Parenting of adolescents: action or reaction. In A. C. Crouter & A. Booth (red.), Children’s influence on family dynamics: the neglected side of family relationships (pag. 121–151). Mahwah: Erlbaum.
go back to reference Lamb, M. E. (red.). (2004). The role of the father in child development. Hoboken: John Wiley & Sons. Lamb, M. E. (red.). (2004). The role of the father in child development. Hoboken: John Wiley & Sons.
go back to reference Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (7e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012). Mplus user’s guide (7e druk.). Los Angeles: Muthén & Muthén.
go back to reference Slagt, M., Deković, M., Haan, A. D. de, Akker, A. L. van den, & Prinzie, P. (2012). Longitudinal associations between mothers’ and fathers’ sense of competence and children’s externalizing problems: the mediating role of parenting. Developmental Psychology, 48, 1554–1562. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0027719. CrossRefPubMed Slagt, M., Deković, M., Haan, A. D. de, Akker, A. L. van den, & Prinzie, P. (2012). Longitudinal associations between mothers’ and fathers’ sense of competence and children’s externalizing problems: the mediating role of parenting. Developmental Psychology, 48, 1554–1562. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0027719. CrossRefPubMed
go back to reference Umberson, D., Williams, K., Powers, D. A., Chen, M. D., & Campbell, A. M. (2005). As good as it gets? A life course perspective on marital quality. Social Forces, 84, 493–511. CrossRef Umberson, D., Williams, K., Powers, D. A., Chen, M. D., & Campbell, A. M. (2005). As good as it gets? A life course perspective on marital quality. Social Forces, 84, 493–511. CrossRef
go back to reference Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, J. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis / Academisch Ziekenhuis Rotterdam / Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, J. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis / Academisch Ziekenhuis Rotterdam / Erasmus Universiteit Rotterdam.
Metagegevens
Titel
De ontwikkeling van huwelijksstress en externaliserend gedrag in de tijd
De rol van ouderlijke competentiegevoelens
Auteurs
W. M. van Eldik, MSc
Prof. dr. P. Prinzie
Prof. dr. M. Deković
Dr. A. D. de Haan
Publicatiedatum
24-05-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-018-0179-6

Andere artikelen Uitgave 3/2018

Kind en adolescent 3/2018 Naar de uitgave