Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

02-09-2016 | Artikelen | Uitgave 3/2016

Kind en adolescent 3/2016

De ontwikkeling van een meetinstrument voor het bepalen van wilsbekwaamheid bij kinderen ten aanzien van medische beslissingen: implicaties voor de praktijk

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 3/2016
Auteurs:
Drs. I. M. Hein, Dr. P. W. Troost, Dr. R. Lindeboom, Prof. dr. M. A. Benninga, Dr. C. M. Zwaan, Prof. dr. J. B. van Goudoever, Dr. R. J. L. Lindauer
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel bevat segmenten (deelnemers, data-analyse en resultaten) die met toestemming zijn geciteerd en vertaald uit: Hein IM, Troost PW, Lindeboom R, Benninga MA, Zwaan CM, Goudoever JB van, Lindauer RJL. Accuracy of the MacArthur Competence Assessment Tool for Clinical Research (MacCAT-CR) for measuring children’s competence to consent to clinical research. JAMA Pediatr. 2014 Oct 13; doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.1694. Copyright © (2014) American Medical Association. All rights reserved.

Samenvatting

Inleiding

Om inhoud te geven aan het autonomiebeginsel bij kinderen bij het nemen van medische beslissingen over de eigen behandeling is het essentieel te weten in hoeverre zij hiertoe wilsbekwaam zijn. In Nederland wordt uitgegaan van een wettelijk vastgelegde leeftijdsgrens van twaalf jaar, terwijl andere landen een andere of geen leeftijdsgrens hanteren. Wij ontwikkelden een semigestructureerde vragenlijst om wilsbekwaamheid in het kader van onderzoek bij kinderen te kunnen bepalen, alsmede om wetenschappelijk vast te stellen op welke leeftijd kinderen wilsbekwaam zijn.

Methode

Tussen januari 2012 en januari 2014 werden 161 patiënten (6–18 jaar) geïncludeerd die voor de keuze stonden mee te doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Om wilsbekwaamheid bij kinderen te meten werd de MacArthur Competence Assessment Tool for Clinical Research (MacCAT-CR) aangepast voor kinderen. De scores op deze test werden onder andere vergeleken met wilsbekwaamheidsbeoordelingen vastgesteld door getrainde experts (de referentiestandaard).

Resultaten

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de MacCAT-CR was goed, evenals de validiteit om wilsbekwaamheid vast te stellen tegen de referentiestandaard (AUC 0.78). Leeftijd was een sterke voorspeller voor wilsbekwaamheid (AUC 0.90). Kinderen onder de 9,6 jaar waren over het algemeen niet wilsbekwaam, terwijl dit wel het geval was voor kinderen boven de 11,2 jaar.

Conclusie

Dit onderzoek geeft initiële bewijzen voor de validiteit en betrouwbaarheid van de MacCAT-CR voor het bepalen van wilsbekwaamheid bij kinderen. Bovendien biedt dit onderzoek een wetenschappelijke basis voor het vaststellen van leeftijdsgrenzen bij wilsbekwaamheid. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op wilsbekwaamheid bij behandelingen buiten een onderzoekscontext en op specifieke populaties zoals kinderen met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Kind en adolescent 3/2016 Naar de uitgave