Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2015

28-07-2015

De ontwikkeling en validering van een transferdocument voor de zorgoverdracht tussen de residentiële en de acute zorgsector: een voorbeeld uit de regio Leuven, Vlaams Brabant

Auteurs: Maartje Wils, Els Devriendt, Koen Milisen, Johan Flamaing

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond

Wanneer ouderen vanuit een residentiële naar een acute zorgsetting worden doorverwezen kan belangrijke informatie met betrekking tot de zorg zoek raken. Daarnaast neemt het concept vroegtijdige zorgplanning een steeds prominentere plaats in binnen de ouderenzorg, maar het blijft een uitdaging om de resultaten van dit proces over de verschillende zorgsettings heen te communiceren. De ontwikkeling van een goede methode voor informatietransfer is dus een sleutelelement bij de zorgoverdracht van de oudere patiënt.

Doel

Deze studie had als doel om een gestandaardiseerd transferdocument te ontwikkelen en te valideren binnen een samenwerkingsverband tussen de residentiële en acute zorgsector in Leuven, Vlaams-Brabant.

Methode

Na literatuurstudie werd een topiclijst gegenereerd die als basis diende voor een Delphi-ronde waaraan 16 experts uit zowel de residentiële als de acute zorgsector deelnamen. Daarna werd het document beoordeeld op inhoudsvaliditeit door een groep van negen experts uit de acute en residentiële zorgsetting. Tot slot werd de indruksvaliditeit beoordeeld door twee verpleegkundigen en twee artsen, at random gekozen uit bovenstaande settings.

Resultaten

Alle 44 subthema’s vertoonden een uitstekende inhoudsvaliditeit. De scale content validity universal agreement (S-CVIUA) voor het gehele transferdocument was 0,68. De average scale content validity (S-CVIAve) was 0,96. Na een tweede en laatste Delphi-ronde werd een definitief transferdocument opgesteld bestaande uit acht thema’s en 50 subthema’s.

Conclusie

Op basis van deze resultaten werd een gestandaardiseerd transferdocument ontwikkeld en gevalideerd.
Trefwoorden: geriatrie, vroegtijdige zorgplanning, transmurale zorg
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
De bijlage is beschikbaar als Electronic supplementary material via doi: 10.1007/s12439-015-0145-1a.
 
Literatuur
1.
go back to reference Deschodt M. Multidisciplinary geriatric consultation teams in acute hospitals: organizational aspects and outcomes. Leuven: Doctoraat in de Biomedische Wetenschappen, KULeuven; 2013. Deschodt M. Multidisciplinary geriatric consultation teams in acute hospitals: organizational aspects and outcomes. Leuven: Doctoraat in de Biomedische Wetenschappen, KULeuven; 2013.
2.
go back to reference Terrell B, Brizendine E, Bean W, Giles B, Davidson J, Evers S, Stier P, Cordell W. An extended care facility to emergency department transfer form improves communication. Acad Emerg Med. 2005;12:114–8.CrossRefPubMed Terrell B, Brizendine E, Bean W, Giles B, Davidson J, Evers S, Stier P, Cordell W. An extended care facility to emergency department transfer form improves communication. Acad Emerg Med. 2005;12:114–8.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Coleman E. Falling through the cracks: challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. J Am Geriatr Soc. 2003;51:549–55.CrossRefPubMed Coleman E. Falling through the cracks: challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. J Am Geriatr Soc. 2003;51:549–55.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Gittel J, Fairfield K, Bierbaum B, Head W, Zuckerman J, et al. Impact of relational coordination on quality of care, postoperative pain and functioning and length of stay. Med Care. 2000;38:807–19.CrossRef Gittel J, Fairfield K, Bierbaum B, Head W, Zuckerman J, et al. Impact of relational coordination on quality of care, postoperative pain and functioning and length of stay. Med Care. 2000;38:807–19.CrossRef
5.
go back to reference LaMantia M, Scheuneman L, Viera A, Busby-Whitehead J, Hanson L. Interventions to improve transitional care between nursing homes and hospitals: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 2010;58:777–82.PubMedCentralCrossRefPubMed LaMantia M, Scheuneman L, Viera A, Busby-Whitehead J, Hanson L. Interventions to improve transitional care between nursing homes and hospitals: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 2010;58:777–82.PubMedCentralCrossRefPubMed
6.
go back to reference Williams S, Moore C, Wisnevesky J. Assessing medical errors related to the continuity of care from an inpatient to an outpatient setting. J Gen Intern Med. 2002;17:218. Williams S, Moore C, Wisnevesky J. Assessing medical errors related to the continuity of care from an inpatient to an outpatient setting. J Gen Intern Med. 2002;17:218.
7.
go back to reference Anderson M, Helms I. Communication between continuing care organizations. Res Nurs Health. 1995;18:49–57.CrossRefPubMed Anderson M, Helms I. Communication between continuing care organizations. Res Nurs Health. 1995;18:49–57.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Cwinn M, Foster A, Cwinn A, Hebert G, Calder L, Stiel I. Prevalence of information gaps for seniors transferred from nursing homes to the emergency department. CJEM. 2009;11:462–71.PubMed Cwinn M, Foster A, Cwinn A, Hebert G, Calder L, Stiel I. Prevalence of information gaps for seniors transferred from nursing homes to the emergency department. CJEM. 2009;11:462–71.PubMed
9.
go back to reference Zafirau W, Snyder S, Hazelett S, Bansal A, Mc Mahon S. Improving transitions: efficacy of a transfer form to communicate patients’ wishes. Am J Med Qual. 2012;27:291–96.CrossRefPubMed Zafirau W, Snyder S, Hazelett S, Bansal A, Mc Mahon S. Improving transitions: efficacy of a transfer form to communicate patients’ wishes. Am J Med Qual. 2012;27:291–96.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Gendt C De, Bilsen J, Vander Stichele R, Deliens L. Nursing home policies regarding advance care planning in Flanders, Belgium. Eur J Public Health. 2009;20:189–94.CrossRefPubMed Gendt C De, Bilsen J, Vander Stichele R, Deliens L. Nursing home policies regarding advance care planning in Flanders, Belgium. Eur J Public Health. 2009;20:189–94.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Jeong SY, Higgins I, Mc Millan M. The essentials of Advance Care Planning for end-of-life care for older people. J Clin Nurs. 2010;19:389–97.CrossRefPubMed Jeong SY, Higgins I, Mc Millan M. The essentials of Advance Care Planning for end-of-life care for older people. J Clin Nurs. 2010;19:389–97.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Ghijsebregts G, Van de Wiele M, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in rusthuizen: een verkenning. Tijdschr Geneeskd. 2009;65(5):180–5. Ghijsebregts G, Van de Wiele M, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in rusthuizen: een verkenning. Tijdschr Geneeskd. 2009;65(5):180–5.
13.
go back to reference Gillick M. The use of advance care planning to guide decisions concerning the use of artificial nutrition and hydration. Nutr Clin Pract. 2006;21:126–33.CrossRefPubMed Gillick M. The use of advance care planning to guide decisions concerning the use of artificial nutrition and hydration. Nutr Clin Pract. 2006;21:126–33.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Raes A, Bogaert H, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. Huisarts Nu. 2010;39:275–80. Raes A, Bogaert H, De Lepeleire J. Vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. Huisarts Nu. 2010;39:275–80.
16.
go back to reference Mishel M. Methodological studies: instrument development. Advanced design in Nursing Research. Newburry park: Sage; 1989. S. 238–84. Mishel M. Methodological studies: instrument development. Advanced design in Nursing Research. Newburry park: Sage; 1989. S. 238–84.
17.
go back to reference Polit D, Beck C, Owen S. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007;30:459–67.CrossRefPubMed Polit D, Beck C, Owen S. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007;30:459–67.CrossRefPubMed
18.
19.
go back to reference Polit D, Beck C. The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29:489–97.CrossRefPubMed Polit D, Beck C. The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29:489–97.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Fleis JL. Statistical methods for the rates and proportions. 2nd edn. New York: John Wiley; 1981. Fleis JL. Statistical methods for the rates and proportions. 2nd edn. New York: John Wiley; 1981.
21.
go back to reference Cicchetti D, Sparrow S. Developing criteria for establishing interrater reliability of specific items: application to assessment of adaptive behavior. Am J Ment Defic. 1981;86:127–37.PubMed Cicchetti D, Sparrow S. Developing criteria for establishing interrater reliability of specific items: application to assessment of adaptive behavior. Am J Ment Defic. 1981;86:127–37.PubMed
22.
go back to reference Polit D, Beck C. Essentials of nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. 8th edn. Philidelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008. Polit D, Beck C. Essentials of nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. 8th edn. Philidelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008.
24.
go back to reference Devriendt E, Wellens NIH, Flamaing J, Declercq A, Moons P, Boonen S, Milisen K. The interRAI Acute Care instrument incorporated in an eHealth system for standardized and web-based geriatric assessment: strengths, weaknesses, opportunities and threats in the acute hospital setting. BMC Geriatr. 2013;13:90.PubMedCentralCrossRefPubMed Devriendt E, Wellens NIH, Flamaing J, Declercq A, Moons P, Boonen S, Milisen K. The interRAI Acute Care instrument incorporated in an eHealth system for standardized and web-based geriatric assessment: strengths, weaknesses, opportunities and threats in the acute hospital setting. BMC Geriatr. 2013;13:90.PubMedCentralCrossRefPubMed
25.
go back to reference Shanley C, Whitmore E, Conforti D, Masso J, Jayasinghe S, Griffiths R. Decisions about transferring nursing home residents to hospital: highlighting the roles of advance care planning and support from local hospital and community health services. J Clin Nurs. 2010;20:2897a906. Shanley C, Whitmore E, Conforti D, Masso J, Jayasinghe S, Griffiths R. Decisions about transferring nursing home residents to hospital: highlighting the roles of advance care planning and support from local hospital and community health services. J Clin Nurs. 2010;20:2897a906.
26.
go back to reference Lisaerde J, Wils M. Cahier Ouderenzorg: Palliatieve zorg bij personen met dementie. 1st edn. België: Kluwer; 2012. Lisaerde J, Wils M. Cahier Ouderenzorg: Palliatieve zorg bij personen met dementie. 1st edn. België: Kluwer; 2012.
Metagegevens
Titel
De ontwikkeling en validering van een transferdocument voor de zorgoverdracht tussen de residentiële en de acute zorgsector: een voorbeeld uit de regio Leuven, Vlaams Brabant
Auteurs
Maartje Wils
Els Devriendt
Koen Milisen
Johan Flamaing
Publicatiedatum
28-07-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2015
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-015-0145-1

Andere artikelen Uitgave 6/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2015 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen