Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

28-07-2015 | Uitgave 6/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2015

De ontwikkeling en validering van een transferdocument voor de zorgoverdracht tussen de residentiële en de acute zorgsector: een voorbeeld uit de regio Leuven, Vlaams Brabant

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 6/2015
Auteurs:
Maartje Wils, Els Devriendt, Koen Milisen, Johan Flamaing
Belangrijke opmerkingen

Electronic supplementary material

De online versie van dit artikel (doi: 10.1007/s12439-015-0145-1) bevat additioneel materiaal, beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers.

Samenvatting

Achtergrond

Wanneer ouderen vanuit een residentiële naar een acute zorgsetting worden doorverwezen kan belangrijke informatie met betrekking tot de zorg zoek raken. Daarnaast neemt het concept vroegtijdige zorgplanning een steeds prominentere plaats in binnen de ouderenzorg, maar het blijft een uitdaging om de resultaten van dit proces over de verschillende zorgsettings heen te communiceren. De ontwikkeling van een goede methode voor informatietransfer is dus een sleutelelement bij de zorgoverdracht van de oudere patiënt.

Doel

Deze studie had als doel om een gestandaardiseerd transferdocument te ontwikkelen en te valideren binnen een samenwerkingsverband tussen de residentiële en acute zorgsector in Leuven, Vlaams-Brabant.

Methode

Na literatuurstudie werd een topiclijst gegenereerd die als basis diende voor een Delphi-ronde waaraan 16 experts uit zowel de residentiële als de acute zorgsector deelnamen. Daarna werd het document beoordeeld op inhoudsvaliditeit door een groep van negen experts uit de acute en residentiële zorgsetting. Tot slot werd de indruksvaliditeit beoordeeld door twee verpleegkundigen en twee artsen, at random gekozen uit bovenstaande settings.

Resultaten

Alle 44 subthema’s vertoonden een uitstekende inhoudsvaliditeit. De scale content validity universal agreement (S-CVIUA) voor het gehele transferdocument was 0,68. De average scale content validity (S-CVIAve) was 0,96. Na een tweede en laatste Delphi-ronde werd een definitief transferdocument opgesteld bestaande uit acht thema’s en 50 subthema’s.

Conclusie

Op basis van deze resultaten werd een gestandaardiseerd transferdocument ontwikkeld en gevalideerd.
Trefwoorden: geriatrie, vroegtijdige zorgplanning, transmurale zorg

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2015 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen