Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

03-07-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 6/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2018

De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2018
Auteurs:
Dr. J. A. J. Dierx, Prof.dr. J. D. P. Kasper

Samenvatting

Het concept positieve gezondheid sluit goed aan op de toenemende zelfstandigheid en behoefte aan zelfregie, en bij de opvattingen en belevingswereld van patiënten, maar stuit op weerstand bij zorg- en welzijnsprofessionals. Vooral over de meerwaarde boven de huidige WHO-definitie en hoe kwaliteit van leven en gezondheid zich tot elkaar verhouden lopen de opvattingen uiteen. Om meer duidelijkheid in deze discussie te scheppen is een online enquête onder duizend Nederlanders gehouden. Data-analyse toont aan dat van alle respondenten 75 % het nieuwe concept niet kent, maar dat het de helft van hen meer aanspreekt dan de WHO-definitie. Dit geldt meer naarmate men ouder is. Gemiddeld beoordelen respondenten hun totale gezondheid als ‘redelijk’ tot ‘goed’. Ze vinden met betrekking tot gezondheid de dimensies ‘dagelijkse levensverrichtingen’, ‘lichamelijke functies’, ‘kwaliteit van leven’ en ‘sociaal-maatschappelijke participatie’ belangrijker dan ‘zingeving’ en ‘mentale functies’. Aan ‘dagelijkse levensverrichtingen’ en ‘kwaliteit van leven’ kennen ze de meeste waarde toe. Ten slotte verklaren de zes pijlers het begrip gezondheid significant beter dan de drie WHO-pijlers. Ook blijkt dat kwaliteit van leven een gezondheidsbepalende factor is en niet dat gezondheid de kwaliteit van leven bepaalt. Concluderend heeft het concept positieve gezondheid toegevoegde waarde op de WHO-definitie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2018 Naar de uitgave

Spectrum

Op de stip