Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2011 | Uitgave 6/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2011

De meerwaarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen

Een verkennend onderzoek

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2011
Auteurs:
Prof. Dr. Sanneke Schepman Nivel, Prof. Dr. Phil Heiligers, Prof. Dr. Francois Schellevis
In de ouderenzorg zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. De exacte plaats en rol van de diverse aanbieders is nog niet uitgekristalliseerd. In diverse beleidsdocumenten is vastgesteld dat er lacunes in de ouderenzorg bestaan. Huisartsen uit regio’s waarin wel, respectievelijk geen klinisch geriater werkzaam is hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden in de zorg voor ouderen en of zij daarin de meerwaarde van de klinisch geriater herkennen. Opvallend is dat de meerwaarde van klinische geriatrie vooral gezien wordt door huisartsen die niet of weinig verwijzen naar klinisch geriaters, terwijl in hun regio’s wel klinisch geriaters werkzaam zijn. Huisartsen beschouwen onbegrepen achteruitgang in de gezondheid, delier, cognitieve stoornissen, mobiliteitsproblemen en combinaties van deze problemen belangrijke indicaties voor verwijzing naar een klinisch geriater. De resultaten van ons onderzoek wijzen erop dat de werkwijze van de klinisch geriater, volgens het zogenaamde geriatrisch model, door huisartsen als een meerwaarde wordt ervaren in de ouderenzorg. Wel vinden huisartsen dat zijzelf, zowel vóór als na een ziekenhuisopname, het centrale aanspreekpunt en de hoofdbehandelaar moeten zijn voor deze kwetsbare groep patiënten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2011

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2011 Naar de uitgave