Skip to main content
main-content
Top

09-10-2014 | Nieuws

De manueel therapeuten zetten in op beroepstrots

De eerste reacties van manueel therapeuten op het voorstel voor het meerjarenbeleidsplan van hun beroepsvereniging zijn positief. De NVMT stelt de beroepstrots centraal.

 

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) organiseert op dit moment regioavonden om het nieuwe meerjarenbeleidsplan te bespreken met de leden. ‘De eerste reacties zijn positief’, zegt voorzitter Annelies Pool. ‘De leden waarderen het feit dat we inzetten op kwaliteit en de inhoudelijke ontwikkeling, omdat ze inzien dat ze daarin de beroepstrots kunnen terugvinden.’

 

Het eerdere beleidsplan van de NVMT stamde uit 2001. ‘Herpositionering was dus echt wel aan de orde, gelet op de grote veranderingen in het zorgveld van de afgelopen jaren’, zegt Pool. ‘In ons nieuwe beleidsplan hanteren we het uitgangspunt dat werken aan de beste kwaliteit van zorg en wetenschappelijke onderbouwing de beste uitgangspunten zijn om de positie van de manueel therapeut te versterken. We streven dus als beroepsgroep continue ontwikkeling en vernieuwing na. Inzetten op het stimuleren van kwaliteit, kennis en kunde vertaalt zich voor de therapeut in de bereidheid om deel te nemen aan scholing en nascholing. En het vertaalt zich voor de therapie in de ambitie om evidence-based te werken en te streven naar de beste zorg voor de patiënt.

‘Inzetten op het stimuleren van kwaliteit, kennis en kunde vertaalt zich voor de therapeut in de bereidheid om deel te nemen aan scholing en nascholing’

We investeren daarom in participatie in wetenschappelijk onderzoek met de Universiteit van Amsterdam. Praktijken zijn hierdoor in staat om een actieve rol te spelen in wetenschappelijk onderzoek. De data die hieruit komen, kunnen wij als NVMT vervolgens weer gebruiken voor beleid, maar ook voor kwaliteitsverbetering van zorg binnen de praktijk. Ook werken we samen met het EMGO Instituut, voor onderzoek naar doelmatigheid van het toepassen van extra “advanced skills” van manueel therapeuten, zoals de patiënt doorverwijzen naar de tweede lijn voor aanvullende diagnostiek of naar de medisch specialist.’

 

Pool: ‘Een laatste belangrijk punt uit ons beleidsplan betreft de rol die wij als vereniging willen spelen om overleg te plegen met onze stakeholders: de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de universiteiten.’

 

Bron: FysioActueel.nl

Tip

Bij- en nascholing voor manueel therapeuten:

 

Efficiënt bouwen aan uw vakkennis met:

BSL Fysiotherapeut Totaal voor 150 euro per jaar:

- Online toegang tot meer dan 85 boeken
- 2x per jaar geaccrediteerde web-tv-uitzending (live of on-demand)
- 4x per jaar geaccrediteerde e-learning module (on-demand)
- Gratis toegang tot het Congres Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat

= 15 accreditatiepunten per jaar!

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen of Manuele therapie.

Auteur(s): Frank van Wijck Beeld: Thinkstock

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.