Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24. De mannelijke genitaliën

Auteurs : Drs. B. L. Ronkes, Dr. A. Meißner, K. E. Ebels, Msc

Gepubliceerd in: Fysische diagnostiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Omdat het andrologisch onderzoek intieme lichaamsdelen betreft en de patiënt daardoor vaker gespannen is, verdient de begeleiding extra aandacht. Bij inspectie wordt gekeken naar de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken, verzorging en afwijkingen van de penis en scrotum, zoals littekens, wratten, ulcera, roodheid, zwellingen en uitvloed. Palpatie van de penis wordt alleen op indicatie gedaan. Bij palpatie van het scrotum wordt de volledigheid van het vas deferens onderzocht en er wordt gelet op scrotale zwellingen die gelegen kunnen zijn in de huid of intrascrotaal: naast of rondom de testes. Bij de palpatie van de testes en epididymis wordt gelet op symmetrie, grootte, consistentie, oppervlakte en de aan- of afwezigheid van pijn. Tijdens het rectaal toucher wordt bij de inspectie gekeken naar de huid rondom de anus. Bij palpatie wordt de prostaat beoordeeld op grootte, symmetrie, oppervlak, aan- of afwezigheid van een sulcus, pijn, afgrensbaarheid en consistentie. Onder andere de volgende afwijkingen van de penis worden belicht: phimosis, balanitis, lichen sclerosis, hypospadie, meatusstenose, condylomata acuminata, syfilis, herpes genitalis en de ziekte van Peyronie. Bij afwijkingen aan het scrotum kan het gaan om testiculair dysgenesiesyndroom (TSD), testiscarcinoom, hydrokèle, spermatokèle, varicokèle, torsio testis, orchitis of epididymitis. Prostaatafwijkingen kunnen wijzen op bijvoorbeeld benigne prostaatvergroting, prostaatcarcinoom of prostatitis.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
2.
go back to reference Mellick LB, Mowery ML, Al-Dhahir AM. Cremasteric Reflex. StatPearls Publishing; 2020 Jul 3. Mellick LB, Mowery ML, Al-Dhahir AM. Cremasteric Reflex. StatPearls Publishing; 2020 Jul 3.
3.
go back to reference Bangma CH. Leerboek urologie. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. Bangma CH. Leerboek urologie. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.
5.
go back to reference Canales BK, Zapzalka DM, Ercole CJ, et al. Prevalence and effect of varicoceles in an elderly population. Urology. 2005;66:627–31.CrossRef Canales BK, Zapzalka DM, Ercole CJ, et al. Prevalence and effect of varicoceles in an elderly population. Urology. 2005;66:627–31.CrossRef
6.
go back to reference Gat Y, Bachar GN, Zukerman Z, et al. Physical examination may miss the diagnosis of bilateral varicocele: a comparative studeditiony of 4 diagnostic modalities. J Urol. 2004;172:1414–7.CrossRef Gat Y, Bachar GN, Zukerman Z, et al. Physical examination may miss the diagnosis of bilateral varicocele: a comparative studeditiony of 4 diagnostic modalities. J Urol. 2004;172:1414–7.CrossRef
7.
go back to reference Dohle GR, Colpi GM, Hargreave TB, et al. EAU Working Group on Male Infertility. EAU guidelines on male infertility. Eur Urol. 2005;48:703–11. Dohle GR, Colpi GM, Hargreave TB, et al. EAU Working Group on Male Infertility. EAU guidelines on male infertility. Eur Urol. 2005;48:703–11.
8.
go back to reference Nelson CP, Williams JF, Bloom DA. The cremasteric reflex: a useful but imperfect sign in testicular torsion. J Pediatr Surg. 2003;38:1248–9.CrossRef Nelson CP, Williams JF, Bloom DA. The cremasteric reflex: a useful but imperfect sign in testicular torsion. J Pediatr Surg. 2003;38:1248–9.CrossRef
12.
go back to reference Van Driel MF, Van Andel MV, Ten Cate Hoedemaker HO, et al. Fysische diagnostiek. Rectaal toucher. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:508–12.PubMed Van Driel MF, Van Andel MV, Ten Cate Hoedemaker HO, et al. Fysische diagnostiek. Rectaal toucher. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:508–12.PubMed
14.
go back to reference Okotie OT, Roehl KA, Han M, et al. Characteristics of prostate cancer detected by digital rectal examination only. Urology. 2007;70(6): 111720.CrossRef Okotie OT, Roehl KA, Han M, et al. Characteristics of prostate cancer detected by digital rectal examination only. Urology. 2007;70(6): 111720.CrossRef
15.
go back to reference Yamamoto T, Ito K, Ohi M, Kubota Y. Diagnostic significance of digital rectal examination and transrectal ultrasonography in men with prostatic-specific antigen levels of 4 NG/ML or less. Urology. 2001;58:994–8.CrossRef Yamamoto T, Ito K, Ohi M, Kubota Y. Diagnostic significance of digital rectal examination and transrectal ultrasonography in men with prostatic-specific antigen levels of 4 NG/ML or less. Urology. 2001;58:994–8.CrossRef
16.
go back to reference Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. Lancet. 2014;384(9959):2027–35.CrossRef Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. Lancet. 2014;384(9959):2027–35.CrossRef
17.
go back to reference Yanoshak SJ, Roehrborn CG, Girman CJ, et al. Use of a prostatic model to assist in training for digital rectal examination. Urology. 2000;55:690–3.CrossRef Yanoshak SJ, Roehrborn CG, Girman CJ, et al. Use of a prostatic model to assist in training for digital rectal examination. Urology. 2000;55:690–3.CrossRef
18.
go back to reference Kirby RS, Fitzpatrick P. Textbook of benign prostatic hyperplasia. Londen: Informa Healthcare; 1996. Kirby RS, Fitzpatrick P. Textbook of benign prostatic hyperplasia. Londen: Informa Healthcare; 1996.
19.
go back to reference Van Bezooijen BPJ, Wiersma Tj, Schlatmann TJM, Zwartendijk J. Compendium Urologie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Urologie; 2008. Van Bezooijen BPJ, Wiersma Tj, Schlatmann TJM, Zwartendijk J. Compendium Urologie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Urologie; 2008.
20.
go back to reference Epstein JI. Pathology of prostatic neoplasia. In: Walsh PC, redactie. Campbell’s urology. 8e druk. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 2002. Epstein JI. Pathology of prostatic neoplasia. In: Walsh PC, redactie. Campbell’s urology. 8e druk. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 2002.
21.
go back to reference Smith DS, Catalona WJ. Interexaminer variability of digital rectal examination in detecting prostate cancer. Urology. 1995;45:70–4.CrossRef Smith DS, Catalona WJ. Interexaminer variability of digital rectal examination in detecting prostate cancer. Urology. 1995;45:70–4.CrossRef
22.
go back to reference Hoogendam A, Buntinx F, De Vet HC. The diagnostic value of digital rectal examination in primary care screening for prostate cancer: a meta-analysis. Fam Pract. 1999;16:621–6.CrossRef Hoogendam A, Buntinx F, De Vet HC. The diagnostic value of digital rectal examination in primary care screening for prostate cancer: a meta-analysis. Fam Pract. 1999;16:621–6.CrossRef
Metagegevens
Titel
De mannelijke genitaliën
Auteurs
Drs. B. L. Ronkes
Dr. A. Meißner
K. E. Ebels, Msc
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2787-4_24