Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2017

13-01-2017 | Artikel

De kracht van impliciete scenario’s

Auteur: Claudia L. Schnitzler

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel behandelt drie psychoanalyses, waarbij het impliciete scenario als uitgangspunt wordt genomen. Geïllustreerd wordt hoe het scenario voelbaar en zichtbaar wordt en hoe de therapeut zich de binnenwereld van de patiënt in laat trekken. Wanneer de therapeut het impliciete scenario van binnenuit goed leert kennen, wordt het mogelijk om enerzijds als ontwikkelingsobject te fungeren en anderzijds de interventies te doen die nodig zijn om de discrepantie tussen het impliciete scenario en de realiteit naar voren te brengen. Vanuit een gedeelde beleving worden rauwe gevoelens met betrekking tot desillusies verteerbaar en kan er bij de patiënt ruimte ontstaan voor een bewust ervaren van tekort en verlangen.
Voetnoten
1
In het klassieke model werd de psychologische ontwikkeling van het kind vooral als een intrapsychisch proces beschouwd en stond de behandeling in het teken van duiden van intrapsychische conflicten. In de tweepersoonspsychologie staat de ontwikkeling van het kind in relatie tot de ander centraal, waardoor er ruimte is ontstaan voor integratie van theoretische kennis over innerlijke representaties van het zelf en de ander, cognities en hechting (Schalkwijk 2006).
 
2
Om redenen van privacy zijn de gevalsbeschrijvingen onherkenbaar gemaakt.
 
Literatuur
go back to reference Boerwinkel, A. R. (red.). (2004). Wat gebeurt er in een psychoanalytische behandeling? Assen: van Gorkum. Boerwinkel, A. R. (red.). (2004). Wat gebeurt er in een psychoanalytische behandeling? Assen: van Gorkum.
go back to reference Britton, R. S. (1989). The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex. In R. Britton, M. Feldman, E. O’Shaughnessy & J. Steiner (red.), The Oedipus complex today: clinical implications (pag. 83–101). Londen: Karnac. Britton, R. S. (1989). The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex. In R. Britton, M. Feldman, E. O’Shaughnessy & J. Steiner (red.), The Oedipus complex today: clinical implications (pag. 83–101). Londen: Karnac.
go back to reference Damasio, A. (2010). Self comes to mind: constructing the conscious brain. New York: Pantheon Books. Damasio, A. (2010). Self comes to mind: constructing the conscious brain. New York: Pantheon Books.
go back to reference Feldman, M. (1997). Projective identifications: the analyst’s ‘involvement. International Journal of Psychoanalysis, 78, 227–241. PubMed Feldman, M. (1997). Projective identifications: the analyst’s ‘involvement. International Journal of Psychoanalysis, 78, 227–241. PubMed
go back to reference Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. New York: Other Press. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. New York: Other Press.
go back to reference Freud, S. (1914). Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek, II. Herinneren, herhalen en doorwerken. In S. Freud (red.), Werken (band 6, pag. 425–433). Freud, S. (1914). Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek, II. Herinneren, herhalen en doorwerken. In S. Freud (red.), Werken (band 6, pag. 425–433).
go back to reference Kohut, H. (1971). The analysis of the self: a systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. Chicago: University of Chicago Press. Kohut, H. (1971). The analysis of the self: a systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Ladan, A. (2010). Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood. Amsterdam: Boom. Ladan, A. (2010). Het vanzelfzwijgende. Over psychoanalyse, desillusie en dood. Amsterdam: Boom.
go back to reference Sandler, J., & Sandler, A. (1998). Internal objects revisited. Londen: Karnac Books. Sandler, J., & Sandler, A. (1998). Internal objects revisited. Londen: Karnac Books.
go back to reference Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychoanalyse. Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van psychoanalyse. Amsterdam: Boom. Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychoanalyse. Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van psychoanalyse. Amsterdam: Boom.
go back to reference Steiner, J. (2011). Seeing and being seen, emerging from a psychic retreat. Londen: Routledge. Steiner, J. (2011). Seeing and being seen, emerging from a psychic retreat. Londen: Routledge.
go back to reference Stern, D. (1998). Non-interpretive mechanisms in psychotherapy: the something more than interpretation. International Journal of Psychoanalysis, 79, 903–921. PubMed Stern, D. (1998). Non-interpretive mechanisms in psychotherapy: the something more than interpretation. International Journal of Psychoanalysis, 79, 903–921. PubMed
go back to reference Symington, N. (1993). Narcissism: a new theory. Londen: Karnac. Symington, N. (1993). Narcissism: a new theory. Londen: Karnac.
go back to reference Winnicot, D. W. (1969). The use of an object. International Journal of Psychoanalysis, 50, 711–716. Winnicot, D. W. (1969). The use of an object. International Journal of Psychoanalysis, 50, 711–716.
Metagegevens
Titel
De kracht van impliciete scenario’s
Auteur
Claudia L. Schnitzler
Publicatiedatum
13-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-016-0173-5

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2017 Naar de uitgave