Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk 2/2016

01-06-2016

‘De kinderen in de klas doen allemaal flauw’

Dagboeken als Evaluatiemathode van Interventieonderzoek

Auteurs: Dr. Marieke Boelhouwer, Dr. Matty van der Meulen, Prof. dr. Paul van Geert, dr. Frans Siero

Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Is de dagboekmethode een geschikte manier om de effectiviteit van een interventie te meten? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Met behulp van dagboeken onderzochten de auteurs de effectiviteit van het interventieprogramma ‘Weerbaarheid In het BasisOnderwijs’, kortweg WIBO, in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De dagboekboekmethode levert relevante onderzoeksgegevens op en lijkt een goede manier om effecten van interventies in het dagelijks leven te onderzoeken. Het percentage stressvolle, antisociale interacties die kinderen meemaakte, nam in de WIBO-groep meer af dan in de controlegroep.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Kind & Adolescent Praktijk

Het vakblad Kind en Adolescent Praktijk biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de professional te maken hebben.

BSL Academy Social Work GGZ

Voetnoten
1
De WIBO-kinderen hadden daarbij een tussenmeting direct na het krijgen van het WIBO-lesprogramma. Deze tussenmeting is in dit artikel buiten beschouwing gelaten, aangezien de resultaten niet bijdragen aan het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen.
 
Literatuur
go back to reference Bakeman, R., & Gottmann, J.M. (1997). Observing interaction. An introduction to sequential analysis (2 nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef Bakeman, R., & Gottmann, J.M. (1997). Observing interaction. An introduction to sequential analysis (2 nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. CrossRef
go back to reference Barta, W.D., Tennen, H., & Litt, M.D. (2012). Measurement reactivity in diary research. Handbook of research methods for studying daily life (1st ed., pp. 108–123). New York, NY: The Guilford Press. Barta, W.D., Tennen, H., & Litt, M.D. (2012). Measurement reactivity in diary research. Handbook of research methods for studying daily life (1st ed., pp. 108–123). New York, NY: The Guilford Press.
go back to reference Bolger, N., Davis, A., & Rafaeli, E. (2003). Diary methods: capturing life as it is lived. Annual Review of Psychology, 54, 579–616. CrossRefPubMed Bolger, N., Davis, A., & Rafaeli, E. (2003). Diary methods: capturing life as it is lived. Annual Review of Psychology, 54, 579–616. CrossRefPubMed
go back to reference Bun, C. (1998). Evaluatie ‘Kom op voor jezelf’: rapportage van een effectonderzoek en een evaluatie onder leerkrachten van de scholen. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o. Sector Preventief Jeugdbeleid. Bun, C. (1998). Evaluatie ‘Kom op voor jezelf’: rapportage van een effectonderzoek en een evaluatie onder leerkrachten van de scholen. Rotterdam: GGD Rotterdam e.o. Sector Preventief Jeugdbeleid.
go back to reference Causey, D.L., & Dubow, E.F. (1992). Development of a self-report coping measure for elementary school children. Journal of Clinical Child Psychology, 21(1), 47–59. CrossRef Causey, D.L., & Dubow, E.F. (1992). Development of a self-report coping measure for elementary school children. Journal of Clinical Child Psychology, 21(1), 47–59. CrossRef
go back to reference Good, P.I. (1999). Resampling methods: A practical guide to data analysis. Boston: Birkhauser. CrossRef Good, P.I. (1999). Resampling methods: A practical guide to data analysis. Boston: Birkhauser. CrossRef
go back to reference Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a College examination. Journal of Personality and SocialPsychology, 48(1), 150–170. CrossRef Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a College examination. Journal of Personality and SocialPsychology, 48(1), 150–170. CrossRef
go back to reference Hendriksen, J.G.M. (1990). Stress bij basisschoolleerlingen. Den Haag: De Lier: Academisch Boeken Centrum. Hendriksen, J.G.M. (1990). Stress bij basisschoolleerlingen. Den Haag: De Lier: Academisch Boeken Centrum.
go back to reference Hong, J., & Espelage, D. (2012). A review of mixedmethod research on bullying and peer victimization in school. Educational Review 64 (1), 115–126. CrossRef Hong, J., & Espelage, D. (2012). A review of mixedmethod research on bullying and peer victimization in school. Educational Review 64 (1), 115–126. CrossRef
go back to reference Hunter, S.C., & Boyle, J.M.E. (2004). Coping and appraisal in victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74(1), 83–107. CrossRefPubMed Hunter, S.C., & Boyle, J.M.E. (2004). Coping and appraisal in victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74(1), 83–107. CrossRefPubMed
go back to reference Kristensen SM, Smith PK. The use of coping strategies by Danish children classed as bullies, victims, bully/victims, and not involved, in response to different (hypothetical) types of bullying. Scand J Psychol. 2003 Dec;44(5):479–88. CrossRefPubMed Kristensen SM, Smith PK. The use of coping strategies by Danish children classed as bullies, victims, bully/victims, and not involved, in response to different (hypothetical) types of bullying. Scand J Psychol. 2003 Dec;44(5):479–88. CrossRefPubMed
go back to reference Manly, B.F. (1997). Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology (2nd ed.). Boca Raton: Chapman & Hall. Manly, B.F. (1997). Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology (2nd ed.). Boca Raton: Chapman & Hall.
go back to reference Merrell, K.W., Gueldner, B.A., Scott, S.W., & Isava, D.M. (2008). How effective are school bullying intervention programs? A meta-analysis of intervention research. School Psychology Quarterly 23 (1), 26–42. CrossRef Merrell, K.W., Gueldner, B.A., Scott, S.W., & Isava, D.M. (2008). How effective are school bullying intervention programs? A meta-analysis of intervention research. School Psychology Quarterly 23 (1), 26–42. CrossRef
go back to reference Meijden, M. van der, & Hoefnagels, C. (1993). Voor straf een zoen? Evaluatie van een programma ter preventie van seksueel misbruik. Utrecht: NcGv. Meijden, M. van der, & Hoefnagels, C. (1993). Voor straf een zoen? Evaluatie van een programma ter preventie van seksueel misbruik. Utrecht: NcGv.
go back to reference Monat, A., Lazarus R.S., & Reevy, G. (Eds.) (2007). The praeger handbook on stress and coping. Westport, Connecticut: Praeger. Monat, A., Lazarus R.S., & Reevy, G. (Eds.) (2007). The praeger handbook on stress and coping. Westport, Connecticut: Praeger.
go back to reference Mooney, C.Z. (1997). Monte Carlo simulation. In: M. S. Lewis-Beck (Eds.), Series: Quantitative applications in the social sciences. London: Sage publications. Mooney, C.Z. (1997). Monte Carlo simulation. In: M. S. Lewis-Beck (Eds.), Series: Quantitative applications in the social sciences. London: Sage publications.
go back to reference Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. Child Development, 76, 345–450. CrossRef Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. Child Development, 76, 345–450. CrossRef
go back to reference Olweus, D. (1986). Treiteren op school. Amersfoort: College uitgevers. Olweus, D. (1986). Treiteren op school. Amersfoort: College uitgevers.
go back to reference Todman, J.B., & Dugard, P. (2001). Single-case and small-n experimental designs: A practical guide to randomization tests. Mahwah (NJ): Erlbaum. Todman, J.B., & Dugard, P. (2001). Single-case and small-n experimental designs: A practical guide to randomization tests. Mahwah (NJ): Erlbaum.
go back to reference Välimäki, T., Katri Vehviläinen-Julkunen, K., & Pietilä, A. (2007). Diaries as research data in a study on family caregivers of people with Alzheimer’s disease: methodological issues. Journal of Advanced Nursing, 59(1), 68–76. CrossRefPubMed Välimäki, T., Katri Vehviläinen-Julkunen, K., & Pietilä, A. (2007). Diaries as research data in a study on family caregivers of people with Alzheimer’s disease: methodological issues. Journal of Advanced Nursing, 59(1), 68–76. CrossRefPubMed
go back to reference Vreeman, R.M.D., & Carroll, A.E. (2007). A systematic review of school-based interventions to prevent bullying. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161, 78–88. CrossRefPubMed Vreeman, R.M.D., & Carroll, A.E. (2007). A systematic review of school-based interventions to prevent bullying. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161, 78–88. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
‘De kinderen in de klas doen allemaal flauw’
Dagboeken als Evaluatiemathode van Interventieonderzoek
Auteurs
Dr. Marieke Boelhouwer
Dr. Matty van der Meulen
Prof. dr. Paul van Geert
dr. Frans Siero
Publicatiedatum
01-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind & Adolescent Praktijk / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 1571-4136
Elektronisch ISSN: 1875-7065
DOI
https://doi.org/10.1007/s12454-016-0017-z