Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

25-07-2017

De Jeugdwet bestaat twee en een half jaar: reden voor een feestje?

Auteur: Dr. Bert Bröcking

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De decentralisatie van de jeugdhulp dreigt vast te lopen, zo stelde de Transitie Autoriteit Jeugd onlangs. Door de eigen regels die de gemeenten hebben bedacht is een enorme administratieve rompslomp ontstaan. Er zijn grote betalingsachterstanden aan jeugdbeschermingsinstellingen, waardoor een derde van deze instellingen dit jaar problemen voorziet met de uitbetaling van loon en overige kosten. Financiële problemen hebben ook vrijgevestigden, die stoppen met jeugdzorg omdat ze het financieel niet langer kunnen bolwerken en tureluurs worden van de administratieve last die alle gemeentelijke bemoeienis met zich meebrengt. De Kindertelefoon wordt gerecentraliseerd omdat de gemeenten er niet uitkomen. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie geldt ook de vraag of herstel van landelijke financiering op de loer ligt. Hoe staat het eigenlijk met de decentralisatie?
De Jeugdwet is nu tweeënhalf jaar in werking. Op basis van een aantal recent gepubliceerde rapporten en adviezen schetst dit artikel een eerste beeld van de jonge praktijk van de jeugdhulp. Het gaat in op de uitvoering van de doelen van de Jeugdwet en de praktijk van de jeugdhulp. Ook worden aanbevelingen gedaan aan gemeenten en hulpverleners om die praktijk van de jeugdhulp te transformeren.
Literatuur
go back to reference Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI). Rapport bij het jaarverslag. Den Haag: Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI). Rapport bij het jaarverslag. Den Haag: Algemene Rekenkamer.
go back to reference Amse, J., Molenaar, N., Pauw, R., Schimmel, M., & Zuurbier, J. (2016). De puzzel afmaken. Oplossingen om de administratieve lasten voortvloeiend uit de contractering in de langdurige zorg en jeugdzorg te beperken door middel van standaardisatie. Arnhem: Q‑Consult. Amse, J., Molenaar, N., Pauw, R., Schimmel, M., & Zuurbier, J. (2016). De puzzel afmaken. Oplossingen om de administratieve lasten voortvloeiend uit de contractering in de langdurige zorg en jeugdzorg te beperken door middel van standaardisatie. Arnhem: Q‑Consult.
go back to reference BDO Branchegroep Zorg (2017). Het uur van de waarheid … Kunnen gemeenten leveren? BDO: Amsterdam. BDO Branchegroep Zorg (2017). Het uur van de waarheid … Kunnen gemeenten leveren? BDO: Amsterdam.
go back to reference Berg, G. van den, Daamen, W. A. A., Gorissen, W., & Vink, C. (2017). Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Berg, G. van den, Daamen, W. A. A., Gorissen, W., & Vink, C. (2017). Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Bredewold, F., Kampen, T., Verplanke, L., Tonkens, E., & Duyvendak, J. W. (2016). Een mooie gedachte. Wat professionals denken over zelfredzaamheid en wat ze vervolgens (niet) doen. Amsterdam, Utrecht: Universiteit van Amsterdam, Universiteit voor Humanistiek. Bredewold, F., Kampen, T., Verplanke, L., Tonkens, E., & Duyvendak, J. W. (2016). Een mooie gedachte. Wat professionals denken over zelfredzaamheid en wat ze vervolgens (niet) doen. Amsterdam, Utrecht: Universiteit van Amsterdam, Universiteit voor Humanistiek.
go back to reference Bröcking, B. C. (2016a). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef Bröcking, B. C. (2016a). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef
go back to reference Bröcking, B. C. (2016b). Sturen zonder schuren. De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oistertwijk: Wolf Legal Publishers. Bröcking, B. C. (2016b). Sturen zonder schuren. De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oistertwijk: Wolf Legal Publishers.
go back to reference Dobber, L. (11 mei 2017). Kwart van Nederlandse gemeenten komt miljoenen aan zorggeld tekort. Trouw. Dobber, L. (11 mei 2017). Kwart van Nederlandse gemeenten komt miljoenen aan zorggeld tekort. Trouw.
go back to reference Hayen, A. P., Bekker, P. J. G. M. de, Ouwens, M. M. T. J., Westert, G. P., & Jeurissen, P. P. T. (2013). No cure, no pay? Onderweg naar uitkomstbekostiging in de Nederlandse zorg; huidige en toekomstige mogelijkheden. Nijmegen: Celsus. Hayen, A. P., Bekker, P. J. G. M. de, Ouwens, M. M. T. J., Westert, G. P., & Jeurissen, P. P. T. (2013). No cure, no pay? Onderweg naar uitkomstbekostiging in de Nederlandse zorg; huidige en toekomstige mogelijkheden. Nijmegen: Celsus.
go back to reference Helderman, J. K. (2007). Bringing the market back in? Institutional complementarity and hierarchy in Dutch housing and healthcare. Rotterdam: Erasmus University. Helderman, J. K. (2007). Bringing the market back in? Institutional complementarity and hierarchy in Dutch housing and healthcare. Rotterdam: Erasmus University.
go back to reference Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015). Nabij is beter. Essays over de beloften van de 3 decentralisaties. Den Haag: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015). Nabij is beter. Essays over de beloften van de 3 decentralisaties. Den Haag: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
go back to reference Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, & VOBC (2017). Brief aan de de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Utrecht: Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, & VOBC (2017). Brief aan de de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Utrecht: Jeugdzorg Nederland.
go back to reference Kam, F. de (2014). Een hachelijk avontuur. Tussenstand decentralisatie. Sociaisme & Democratie, 71(1), 74–84. Kam, F. de (2014). Een hachelijk avontuur. Tussenstand decentralisatie. Sociaisme & Democratie, 71(1), 74–84.
go back to reference Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Ypsilon, MIND, & LPGGz (2017). Als zorg en/of ondersteuning nodig is. Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning. Utrecht, Den Haag, Amersfoort: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Ypsilon, MIND, LPGGz. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Ypsilon, MIND, & LPGGz (2017). Als zorg en/of ondersteuning nodig is. Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning. Utrecht, Den Haag, Amersfoort: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Ypsilon, MIND, LPGGz.
go back to reference Pommer, E., Boelhouwer, J., Berg, E. van den, & Draak, M. den (2016). Samenvatting: overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. ’s-Gravenhage: Sociaal en Cultureel Planbureau. Pommer, E., Boelhouwer, J., Berg, E. van den, & Draak, M. den (2016). Samenvatting: overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. ’s-Gravenhage: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Raad voor het openbaar bestuur (2015). Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur. Raad voor het openbaar bestuur (2015). Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2008). De ontkokering voorbij: slim organiseren voor meer regelruimte. Amsterdam: SWP. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2008). De ontkokering voorbij: slim organiseren voor meer regelruimte. Amsterdam: SWP.
go back to reference Samenwerkend Toezicht Jeugd, & Toezicht Sociaal Domein (2016). Leren van Calamiteiten 2. Veiligheid van kinderen in kwetsbare gezinnen. Utrecht: Samenwerkend Toezicht Jeugd, Toezicht Sociaal Domein. Samenwerkend Toezicht Jeugd, & Toezicht Sociaal Domein (2016). Leren van Calamiteiten 2. Veiligheid van kinderen in kwetsbare gezinnen. Utrecht: Samenwerkend Toezicht Jeugd, Toezicht Sociaal Domein.
go back to reference Technische werkgroep Zorgkeuzes in kaart (2015). Zorgkeuzes in kaart. Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen. Den Haag: Centraal Planbureau. Technische werkgroep Zorgkeuzes in kaart (2015). Zorgkeuzes in kaart. Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen. Den Haag: Centraal Planbureau.
go back to reference Veldhuisen, A. van, Niessen, I., Hofstede, K., & Herder, M. (2017). Een quickscan naar gemeenten met financiële tekorten. Blijvend vernieuwen in het sociaal domein. Utrecht: Andersson Elfers Felix. Veldhuisen, A. van, Niessen, I., Hofstede, K., & Herder, M. (2017). Een quickscan naar gemeenten met financiële tekorten. Blijvend vernieuwen in het sociaal domein. Utrecht: Andersson Elfers Felix.
go back to reference Witteveen, W. J. (2014). De wet als kunstwerk: een andere filosofie van het recht: hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen. Amsterdam: Boom. Witteveen, W. J. (2014). De wet als kunstwerk: een andere filosofie van het recht: hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
De Jeugdwet bestaat twee en een half jaar: reden voor een feestje?
Auteur
Dr. Bert Bröcking
Publicatiedatum
25-07-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0150-1

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017 Naar de uitgave