Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2021

14-07-2021 | Onderzoeksartikel

De invloed van een digitaal afsprakenportaal op het bereik van 0- tot 4-jarigen in de jeugdgezondheidzorg

Auteurs: J. H. den Hertog-Kuijl, Dr. L. E. Meuwissen, Ir. N. E. H. M. de Jong-Mares, Dr. E. Ruland

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 4/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in het effect van de invoering van een digitaal afsprakenportaal op de opkomst en het bereik van 0‑ tot 4‑jarigen bij de jeugdgezondheidszorg.
Methode: Het betreft een retrospectief cohortonderzoek. In de regio’s met en zonder afsprakenportaal werden de opkomst per contactmoment en het bereik van zuigelingen en 3‑jarige kinderen vergeleken. Verschillen in opkomst en bereik zijn getest met de chi-kwadraattoets. Vervolgens is met logistische regressie gecorrigeerd voor de regio, sociaaleconomische status en migratieachtergrond.
Resultaten: De opkomst was statistisch significant hoger in de regio met het afsprakenportaal, zowel voor zuigelingen (94,4% versus 89,7%) als voor peuters (84,6% versus 80,6%). Het bereik was significant lager in de regio met het afsprakenportaal. Voor zuigelingen was dit 87,1% versus 91,5% (aOR: 1,7; 95%-BI: 1,2–2,4), voor peuters 93,5% versus 95,2% (aOR: 1,4; 95%-BI: 1,0–1,9). Het bereik van peuters was vóór de invoering van het afsprakenportaal in beide regio’s gelijk.
Conclusie: Invoering van een digitaal afsprakenportaal hangt samen met een hogere opkomst bij iedere afspraak, maar er worden minder kinderen bereikt. Gezien het maatschappelijk belang van tijdige opsporing van ontwikkelingsproblemen en het risico van een afnemende vaccinatiegraad is een verminderd bereik een ernstig onbedoeld neveneffect. Bij de introductie van een afsprakenportaal zijn parallelle strategieën nodig om te voorkomen dat kwetsbare groepen minder bereikt worden.
Literatuur
3.
go back to reference Mackenbach JP. Ongezonde verschillen. Assen: Van Gorcum; 1994. Mackenbach JP. Ongezonde verschillen. Assen: Van Gorcum; 1994.
5.
go back to reference Jhanjee I, Saxeena D, Arora J, et al. Parents’ health and demographic characteristics predict noncompliance with well-child visits. J Am Board Fam Pract. 2004;17:324–31.CrossRef Jhanjee I, Saxeena D, Arora J, et al. Parents’ health and demographic characteristics predict noncompliance with well-child visits. J Am Board Fam Pract. 2004;17:324–31.CrossRef
6.
go back to reference Sieverink F. Klein-en-Fijn project ‘Niet Verschenen’ 2013. Twente: Academische Werkplaats Jeugd; 2013. Sieverink F. Klein-en-Fijn project ‘Niet Verschenen’ 2013. Twente: Academische Werkplaats Jeugd; 2013.
7.
go back to reference Van Beek L. No-show bij vervolgonderzoeken in de jeugdgezondheidszorg. masterthesis. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2012. Van Beek L. No-show bij vervolgonderzoeken in de jeugdgezondheidszorg. masterthesis. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2012.
8.
go back to reference De Jong I, Boers J. Bereik spreekuur GGD. NVZB nader onderzocht. Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek; 2009. De Jong I, Boers J. Bereik spreekuur GGD. NVZB nader onderzocht. Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek; 2009.
10.
go back to reference Heide I van der, Rademakers J. Laaggeletterdheid en gezondheid: stand van zaken. Utrecht: Nivel; 2015. Heide I van der, Rademakers J. Laaggeletterdheid en gezondheid: stand van zaken. Utrecht: Nivel; 2015.
12.
go back to reference Doove BM, Visser TG. ‘Niet verschenen zonder bericht’. Welke factoren spelen een rol bij niet-verschijnen zonder bericht voor een periodiek gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg? Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven; 2005. Doove BM, Visser TG. ‘Niet verschenen zonder bericht’. Welke factoren spelen een rol bij niet-verschijnen zonder bericht voor een periodiek gezondheidsonderzoek van de jeugdgezondheidszorg? Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven; 2005.
13.
go back to reference Weug M. Niet verschenen, niet gezien, niet gesignaleerd. Een kwalitatief onderzoek naar de ‘niet verschenen zonder bericht problematiek’ op het consultatiebureau in Tilburg-Noord. Tilburg: Thebe; 2009. Weug M. Niet verschenen, niet gezien, niet gesignaleerd. Een kwalitatief onderzoek naar de ‘niet verschenen zonder bericht problematiek’ op het consultatiebureau in Tilburg-Noord. Tilburg: Thebe; 2009.
17.
go back to reference Lehmann TNO, Aebi A, Lehmann D, et al. Missed appointments at a Swiss university outpatient clinic. Public Health. 2006;121:790–9.CrossRef Lehmann TNO, Aebi A, Lehmann D, et al. Missed appointments at a Swiss university outpatient clinic. Public Health. 2006;121:790–9.CrossRef
19.
go back to reference McLaughlin KJ, Baran SE, Conrad CD. Chronic stress- and sex-specific neuromorphological and functional changes in limbic structures. Mol Neurobiol. 2009;40:166–82.CrossRef McLaughlin KJ, Baran SE, Conrad CD. Chronic stress- and sex-specific neuromorphological and functional changes in limbic structures. Mol Neurobiol. 2009;40:166–82.CrossRef
20.
go back to reference Mullainathan S, Shafir E. Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Vijfde druk. Amsterdam: Maven Publishing bv; 2013. Mullainathan S, Shafir E. Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Vijfde druk. Amsterdam: Maven Publishing bv; 2013.
21.
go back to reference Ohman L, Nordin S, Bergdahl J, et al. Cognitive function in outpatients with perceived chronic stress. Scand J Work Environ Health. 2007;33:223–32.CrossRef Ohman L, Nordin S, Bergdahl J, et al. Cognitive function in outpatients with perceived chronic stress. Scand J Work Environ Health. 2007;33:223–32.CrossRef
Metagegevens
Titel
De invloed van een digitaal afsprakenportaal op het bereik van 0- tot 4-jarigen in de jeugdgezondheidzorg
Auteurs
J. H. den Hertog-Kuijl
Dr. L. E. Meuwissen
Ir. N. E. H. M. de Jong-Mares
Dr. E. Ruland
Publicatiedatum
14-07-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 4/2021
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-021-00258-3

Andere artikelen Uitgave 4/2021

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2021 Naar de uitgave