De impact van familiemoord op het familiesysteem | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022

16-11-2022

De impact van familiemoord op het familiesysteem

Auteurs: Corrie L. Jackson, Sam Margolius, Julie Stout, Scott Browning

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften van families die achterblijven na een moord binnen hun familie, en in de effecten die zij daarvan ondervinden. Een moord wordt als een familiemoord beschouwd als de dader en de overledene lid zijn van dezelfde zelfgekozen of biologische familie. Voor dit onderzoek zijn kwalitatieve interviews gehouden met veertien volwassen leden van families die een moord in hun familie hadden meegemaakt (M leeftijd = 46,14 jaar, SD = 12,78 jaar, n = 9 vrouwen, n = 5 mannen; n = 8 zwarte deelnemers, n = 6 witte deelnemers, n = 11 niet-latino, n = 3 latino). De resultaten van thematische analyses laten zien dat de families als gevolg van de familiemoord een aanzienlijke negatieve impact op hun familiesysteem ondervonden. Specifiek spraken de deelnemers over familierelaties die onder spanning kwamen te staan, wat zich uitte in het verbreken van het contact, problemen met de voogdij over de kinderen en het bezoeken van kinderen, en in echtscheiding. Verder gaven de deelnemers hun eigen definitie van het begrip directe familie en bespraken ze de implicaties van die definitie voor de hulpverlening na de familiemoord. De meeste deelnemers gaven de voornamen van degenen die ze als direct familielid beschouwden op, of de aanduiding van de betreffende familieband, evenals een kwalitatieve beschrijving van die relaties. Sommige deelnemers vertelden ook dat ze beseften dat de medeslachtoffers – mensen die impact van de familiemoord ondervinden – niet altijd worden meegeteld in de traditionele definitie van ‘directe familie’, en dat die vooronderstelling een negatieve invloed kan hebben op de hulpverlening na een familiemoord. Dit onderzoek vult belangrijke leemtes in de bestaande literatuur op, biedt aanknopingspunten voor het geven van relatie- en gezinstherapie in de toekomst, en wijst richtingen aan voor toekomstig onderzoek.
Literatuur
go back to reference Amour, M. P. (2002b). Journey of family members of homicide victims: a qualitative study of their posthomicide experience. American Journal of Orthopsychiatry, 72(3), 372–382. CrossRef Amour, M. P. (2002b). Journey of family members of homicide victims: a qualitative study of their posthomicide experience. American Journal of Orthopsychiatry, 72(3), 372–382. CrossRef
go back to reference Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (4e druk.). Thousand Oaks: SAGE. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (4e druk.). Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference De Arellano, M. A., Danielson, C. K., & Felton, J. W. (2012). Children of latino descent: culturally modifed TF-CBT. In J. A. Cohen, A. P. Mannarino & E. Deblinger (red.), Trauma-focused CBT for children and adolescents: Treatment applications (pag. 253–279). New York: Guilford. De Arellano, M. A., Danielson, C. K., & Felton, J. W. (2012). Children of latino descent: culturally modifed TF-CBT. In J. A. Cohen, A. P. Mannarino & E. Deblinger (red.), Trauma-focused CBT for children and adolescents: Treatment applications (pag. 253–279). New York: Guilford.
go back to reference Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3(1), 42–55. CrossRef Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3(1), 42–55. CrossRef
go back to reference Gross, B. (2007). Life sentence: co-victims of homicide. Annals of the American Psychotherapy Association, 10(3), 39–44. Gross, B. (2007). Life sentence: co-victims of homicide. Annals of the American Psychotherapy Association, 10(3), 39–44.
go back to reference Harris-Hendriks, J., Black, D., & Kaplan, T. (2000). When father kills mother: guiding children through trauma and grief. London: Routledge. Harris-Hendriks, J., Black, D., & Kaplan, T. (2000). When father kills mother: guiding children through trauma and grief. London: Routledge.
go back to reference Hays, M. B., & Browning, S. W. (2017). Clinical work with families of homicide. In S. W. Browning & B. van Eeden-Moorfeld (red.), Contemporary families at the nexus of research and practice (pag. 184–196). London: Routledge. Hays, M. B., & Browning, S. W. (2017). Clinical work with families of homicide. In S. W. Browning & B. van Eeden-Moorfeld (red.), Contemporary families at the nexus of research and practice (pag. 184–196). London: Routledge.
go back to reference Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods (3e druk.). Thousand Oaks: SAGE. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods (3e druk.). Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Redmond, L. (1989). Surviving: when someone you love was murdered. Clearwater: Psychological Consultation and Education Services. Redmond, L. (1989). Surviving: when someone you love was murdered. Clearwater: Psychological Consultation and Education Services.
go back to reference Soares, G. A. D., Miranda, D., & Borges, D. (2006). As vítimas ocultas da violencia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Soares, G. A. D., Miranda, D., & Borges, D. (2006). As vítimas ocultas da violencia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
go back to reference U.S. Department of Justice (2011). Homicide trends in the United States, 1980–2008. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice. (Report No. NCJ 236018) U.S. Department of Justice (2011). Homicide trends in the United States, 1980–2008. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice. (Report No. NCJ 236018)
Metagegevens
Titel
De impact van familiemoord op het familiesysteem
Auteurs
Corrie L. Jackson
Sam Margolius
Julie Stout
Scott Browning
Publicatiedatum
16-11-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2022
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-022-00185-x

Andere artikelen Uitgave 4/2022

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide