Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2009 | Onderzoek | Uitgave 10/2009

Huisarts en wetenschap 10/2009

De huisarts kan zelf diepe veneuze trombose veilig uitsluiten

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2009
Auteurs:
Harry Büller, Arina ten Cate-Hoek, Arno Hoes, Manuela Joore, Karel Moons, Ruud Oudega, Martin Prins, Jelle Stoffers, Diane Toll, Henk van Weert
Belangrijke opmerkingen
AMC Amsterdam, afdelingen Vasculaire Geneeskunde en Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam: prof.dr. H.R. Büller, drs. E.F. van der Velde, dr. H.C.P.M. van Weert. Universiteit van Maastricht, afdelingen Interne Geneeskunde, Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde: dr. A.J. ten Cate-Hoek, dr. M.A. Joore, prof.dr. M.H. Prins, dr. H.E.J.H. Stoffers. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr. A.W. Hoes, prof.dr. K.G.M. Moons, dr. R. Oudega, dr. D.B. Toll.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van ZON-MW, nummer 945-04-009
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Büller HR, Ten Cate-Hoek AJ, Hoes AW, Joore MA, Moons KG, Oudega R, Prins MH, Stoffers HE, Toll DB, Van der Velde EF, Van Weert HC; AMUSE (Amsterdam Maastricht Utrecht Study on thromboEmbolism) Investigators. Safely ruling out deep venous thrombosis in primary care. Ann Intern Med 2009;150(4):229-35.
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Dankwoord

>Het AMUSE-1-onderzoek (Amsterdam-Maastricht-Utrecht Study on thrombo-Embolism) was een samenwerking tussen drie universiteiten en ongeveer driehonderd huisartsen. De huisartsen includeerden ieder gemiddeld ruim drie patiënten en droegen daarmee bij aan de succesvolle voltooiing van dit onderzoek. Zij leverden een bijdrage aan de onderbouwing van een nieuwe NHG-Standaard en aan de vernieuwing van hun praktijk.
Een soortgelijke strategie als de hier gepresenteerde kan mogelijk ook gebruikt worden ter uitsluiting van longembolie. Daarnaar wordt op dit moment onderzoek gedaan door dezelfde groepen die het hier gerapporteerde onderzoek uitvoerden.

samenvatting

Büller HR, Ten Cate-Hoek AJ, Hoes AW, Joore MA, Moons KGM, Oudega R, Prins MH, Stoffers HEJH, Toll DB, Van der Velde E-F, Van Weert HCPM. De huisarts kan zelf diepe veneuze trombose veilig uitsluiten. Huisarts Wet 2009;52(10):497-502.
Achtergrond Tot 90% van de patiënten die de huisarts instuurt voor compressie-echografie onder verdenking van diepe veneuze trombose (DVT) blijkt die aandoening niet te hebben. In het AMUSE-1-onderzoek (Amsterdam-Maastricht-Utrecht Study on thrombo-Embolism) is onderzocht of een eenvoudige klinische beslisregel in combinatie met een D-dimeertest in staat is om een trombosebeen al in de eerste lijn op veilige en efficiënte wijze uit te sluiten.
Methode Driehonderd huisartsen deden mee aan het onderzoek. Patiënten bij wie de beslisregel op een lage klinische verdenking wees, stuurden zij niet in voor echografie en behandelden zij niet met antistolling. Patiënten die positief scoorden op de beslisregel verwezen zij voor compressie-echografie. Alle patiënten volgden wij drie maanden lang om eventuele trombo-embolische complicaties te kunnen vaststellen.
Resultaten Uiteindelijk leverde de beslisregel bij 1002 patiënten een geldige score op. Bij 500 patiënten wees de beslisregel op een lage klinische verdenking (score ≤ 3). Zeven van hen (1,4%, 95%-BI 0,6-2,9%) kregen een trombo-embolische complicatie tijdens de drie maanden follow-up. De overige 502 patiënten hadden een score ≥ 4 en werden verwezen voor echografie. Het echogram wees bij 125 (25%) patiënten op een DVT. Van de 374 patiënten met een normale echo kregen er 4 (1,1%, 95% BI 0,3-2,7%) een trombo-embolische complicatie tijdens de follow-upperiode. Bij 3 patiënten werd geen echo verricht.
Discussie Ons onderzoek bevestigt dat de diagnostische strategie die de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose aanbeveelt, in de dagelijkse praktijk verantwoord is. Een werkwijze waarbij de huisarts een eenvoudige beslisregel combineert met een D-dimeertest is veilig om DVT uit te sluiten in de eigen praktijk of bij de patiënt thuis. Met deze strategie kan de helft van de verwijzingen voor compressie-echografie worden voorkomen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2009

Huisarts en wetenschap 10/2009 Naar de uitgave