Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009

01-04-2009 | Spectrum

De gezonde wereld

Gezondheidseffecten van klimaatverandering

Auteurs: Dr. Maud Huynen, Guus de Hollander, Pim Martens, Johan Mackenbach

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) leidt klimaatverandering tot substantiële gezondheidsrisico’s.1 In 2009 nam de WHO een resolutie aan op het gebied van klimaatverandering en gezondheid die lidstaten oproept om verder onderzoek te verrichten naar het verband tussen klimaatverandering en gezondheidseffecten en beschermende maatregelen te nemen wanneer nodig.2 De Europese Commissie stelt dat klimaatverandering overduidelijk directe en indirecte schadelijke effecten op de volksgezondheid heeft en onderkent de noodzaak van (onderzoek naar) passende adaptatiemaatregelen.3 Ook in Nederland worden er uiteenlopende nadelige effecten op de Nederlandse volksgezondheid verwacht en is een adequaat adaptatiebeleid noodzakelijk.4,5
Literatuur
1.
go back to reference IPCC. Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. IPCC. Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
3.
go back to reference EC. Groenboek ‘Aanpassing aan klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor EU-actie. Brussel: Europese Commissie, 2007. EC. Groenboek ‘Aanpassing aan klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor EU-actie. Brussel: Europese Commissie, 2007.
4.
go back to reference Huynen M, Hollander A de, Martens P, Mackenbach J. Mondiale milieuveranderingen en volksgezondheid: stand van de kennis. Bilthoven: RIVM, 2009. Huynen M, Hollander A de, Martens P, Mackenbach J. Mondiale milieuveranderingen en volksgezondheid: stand van de kennis. Bilthoven: RIVM, 2009.
5.
go back to reference Kennis voor Klimaat/ Klimaat voor Ruimte (2009). Verslag Oploopdebat Klimaat en Gezondheid, Amsterdam, September 18, 2009 Kennis voor Klimaat/ Klimaat voor Ruimte (2009). Verslag Oploopdebat Klimaat en Gezondheid, Amsterdam, September 18, 2009
6.
go back to reference Huynen MMTE, Martens P, Schram D, Weijenberg MP, Kunst AE. The impact of heat waves and cold spells on mortality rates in the Dutch population. Environ Health Perspect 2001;109:463-70. Huynen MMTE, Martens P, Schram D, Weijenberg MP, Kunst AE. The impact of heat waves and cold spells on mortality rates in the Dutch population. Environ Health Perspect 2001;109:463-70.
7.
go back to reference Garssen J, Harmsen C, de Beer J. The effects of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands. Eurosurveillance 2005;10:165-7. Garssen J, Harmsen C, de Beer J. The effects of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands. Eurosurveillance 2005;10:165-7.
8.
go back to reference Ebi KL, Tesiberg TJ, Laklstein LS, Robinson L, Weiher R. Heat watch/warning systems save lives: estimated costs and benefits for Philadelphia 1995–98. Am Meteorol Society 2004;85:1067-73. Ebi KL, Tesiberg TJ, Laklstein LS, Robinson L, Weiher R. Heat watch/warning systems save lives: estimated costs and benefits for Philadelphia 1995–98. Am Meteorol Society 2004;85:1067-73.
9.
go back to reference Le Tertre A, Lefranc A, Eilstein D et al. Impact of the 2003 heatwave on all-cause mortality in 9 French cities. Epidemiology 2006;17:75-9. Le Tertre A, Lefranc A, Eilstein D et al. Impact of the 2003 heatwave on all-cause mortality in 9 French cities. Epidemiology 2006;17:75-9.
10.
go back to reference Stott PA, Stone DA, Allen MR. Human contribution to the European heatwave of 2003. Nature 2004;432:610-4. Stott PA, Stone DA, Allen MR. Human contribution to the European heatwave of 2003. Nature 2004;432:610-4.
11.
go back to reference Huynen MMTE. Future health in a globalising world Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 2009. Huynen MMTE. Future health in a globalising world Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 2009.
12.
go back to reference McMichael AJ, Woodruff R, Hales S. Climate change and human health: present and future risks. Lancet 2006;367:859-69. McMichael AJ, Woodruff R, Hales S. Climate change and human health: present and future risks. Lancet 2006;367:859-69.
13.
go back to reference Fischer PH, Brunekreef B, Lebret E. Air pollution related deaths during the 2003 heat wave in the Netherlands. Atmospheric Environ 2004;38:1083-5. Fischer PH, Brunekreef B, Lebret E. Air pollution related deaths during the 2003 heat wave in the Netherlands. Atmospheric Environ 2004;38:1083-5.
14.
go back to reference Boon S den, Pelt W van. De ziekte van Lyme in Nederland tussen 1994 en 2005: drievoudige toename van het aantal huisartsconsulten en verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames. Infectieziekten Bulletin, 2006;17: 238-240. Boon S den, Pelt W van. De ziekte van Lyme in Nederland tussen 1994 en 2005: drievoudige toename van het aantal huisartsconsulten en verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames. Infectieziekten Bulletin, 2006;17: 238-240.
15.
go back to reference Huynen MMTE, Menne B. (eds.) Phenology and human health: allergic disorders. Report of a meeting, 16-17 January 2003, Rome, Italy. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2003. Huynen MMTE, Menne B. (eds.) Phenology and human health: allergic disorders. Report of a meeting, 16-17 January 2003, Rome, Italy. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2003.
16.
go back to reference Vliet A van. Monitoring, analysing, forecasting and communicating phenological changes. Proefschrift. Wageningen: Wageningen Universiteit, 2009. Vliet A van. Monitoring, analysing, forecasting and communicating phenological changes. Proefschrift. Wageningen: Wageningen Universiteit, 2009.
17.
go back to reference Kovats RS, Edwards SJ, Hajat S et al. The effect of temperature on food poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries. Epidemiol Infect 2004;132:443-53. Kovats RS, Edwards SJ, Hajat S et al. The effect of temperature on food poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries. Epidemiol Infect 2004;132:443-53.
18.
go back to reference Mackenbach JP. Mondiale milieuveranderingen en volksgezondheid. Ned Tijdschr Geneeskd, 2006;150:1788-93. Mackenbach JP. Mondiale milieuveranderingen en volksgezondheid. Ned Tijdschr Geneeskd, 2006;150:1788-93.
Metagegevens
Titel
De gezonde wereld
Gezondheidseffecten van klimaatverandering
Auteurs
Dr. Maud Huynen
Guus de Hollander
Pim Martens
Johan Mackenbach
Publicatiedatum
01-04-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082204

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave