Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. De gevolgen van trauma en rouw voor kinderen en hun gezin

Auteurs : Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger

Gepubliceerd in: Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoewel sommige kinderen die traumatische gebeurtenissen meemaken veerkrachtig zijn, krijgen vele andere traumasymptomen die ingrijpende en langdurige gevolgen kunnen hebben voor hun ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. Deze traumasymptomen kunnen onder andere van affectieve, gedragsmatige, biologische, interpersoonlijke, cognitieve of complex-traumatische aard zijn. Ongeacht hoe de diagnose van het kind luidt hebben traumagerelateerde problemen aanzienlijke negatieve gevolgen voor het functioneren van een kind en zijn of haar gezin. Kinderen kunnen geconfronteerd worden met traumatische rouw, een aandoening waarbij zij traumasymptomen ontwikkelen die een typisch rouwproces in de weg staan en die tot maladaptieve rouwreacties leiden. Zij kunnen baat hebben bij de traumagerichte en rouwgerichte CGT-modules die in dit boek worden beschreven. In dit hoofdstuk concentreren we ons op de diagnostiek van kinderen die reacties op traumatische stress en/of traumatische rouw vertonen, en op de vraag hoe we kunnen vaststellen of TF-CBT de juiste behandelmethode is voor een specifiek kind.
Voetnoten
1
Met ‘kinderen’ bedoelen wij steeds zowel kinderen als adolescenten; onder ‘ouder(s)’ verstaan wij de niet-misbruikende/-mishandelende ouder(s) of primaire verzorger(s) die betrokken zijn bij de behandeling van het kind, waarbij we onderkennen dat deze volwassenen vaak niet de biologische ouders van het kind zijn.
 
Metagegevens
Titel
De gevolgen van trauma en rouw voor kinderen en hun gezin
Auteurs
Judith A. Cohen
Anthony P. Mannarino
Esther Deblinger
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2594-8_1