Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2017

03-05-2017 | Wetenschappelijk artikel

De gevolgen van automatisch coderen voor de doodsoorzakenstatistiek

Auteur: Dr. Peter Harteloh

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is met ingang van het statistiekjaar 2013 overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. Hiermee wordt een betere internationale vergelijkbaarheid en grotere stabiliteit van de doodsoorzakenstatistiek in de tijd (trends) nagestreefd. De overgang op automatisch coderen brengt ingrijpende verschuivingen in de statistiek met zich mee. Ten opzichte van 2012 (handmatig gecodeerd) is er in 2013 (automatisch gecodeerd) een significante verandering in vóórkomen van doodsoorzaken bij negen van de zestien onderzochte ICD-10-hoofdstukken waargenomen. Verklaringen voor de waargenomen veranderingen worden gevonden in: 1) een andere codering van doodsoorzaken bij de invoering van het automatisch coderen, 2) het al of niet hanteren van ICD-10-updates, 3) een andere interpretatie van selectieprincipes voor de onderliggende doodsoorzaak, 4) het gebruik van additionele informatie bij het coderen van een doodsoorzakenformulier, 5) het (tijdelijk) ontbreken van correspondentie over onduidelijkheden met de invuller van het doodsoorzakenformulier, en 6) technische beperkingen van de programmatuur. De eerste drie factoren betekenen een aanpassing van de doodsoorzakenstatistiek aan internationale standaarden; de factoren vier tot zes zijn artefacten van de overgang op automatisch coderen en vereisen handmatige correctie. Gebruikers van de doodsoorzakenstatistiek moeten met deze factoren rekening houden bij de interpretatie van de cijfers.
Literatuur
3.
go back to reference Pavillon G, Coleman M, Johansson LA, Jougla E, Kardaun J. Final report on automated coding in member states. Luxembourg: Eurostat; 1998. Pavillon G, Coleman M, Johansson LA, Jougla E, Kardaun J. Final report on automated coding in member states. Luxembourg: Eurostat; 1998.
4.
go back to reference Harteloh P. Automated coding of causes of death in the Netherlands. In: Newsletter on the WHO-FIC band 13. Bilthoven: RIVM; 2015. pp. 13–6. Harteloh P. Automated coding of causes of death in the Netherlands. In: Newsletter on the WHO-FIC band 13. Bilthoven: RIVM; 2015. pp. 13–6.
5.
go back to reference Harteloh P. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012–2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016. webartikel, www.cbs.nl. Harteloh P. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012–2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2016. webartikel, www.​cbs.​nl.
6.
go back to reference Sonsbeek JLA van. Van schaduw des doods tot een licht ten leven. De historie van de methodiek van de doodsoorzakenstatistiek in Nederland 1865–2005. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2005. Sonsbeek JLA van. Van schaduw des doods tot een licht ten leven. De historie van de methodiek van de doodsoorzakenstatistiek in Nederland 1865–2005. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek; 2005.
7.
go back to reference World Health Organisation. International statistical classification of diseases and related health problems. Tenth Revision. band 2. Geneva: WHO; 1993, pp. 31. World Health Organisation. International statistical classification of diseases and related health problems. Tenth Revision. band 2. Geneva: WHO; 1993, pp. 31.
8.
go back to reference Birch D. Automatic coding of causes of death. Popul Trends. 1993;15:53–6. Birch D. Automatic coding of causes of death. Popul Trends. 1993;15:53–6.
9.
go back to reference Israel RA. Automation of mortality data coding and processing in the USA. World Health Stat Q. 1990;43:259–62.PubMed Israel RA. Automation of mortality data coding and processing in the USA. World Health Stat Q. 1990;43:259–62.PubMed
10.
go back to reference Israel RA, Templeton MC, Evans MC. New approaches to coding and analysing mortality data. Alexandria: American Statistical Association; 1972, pp. 20–4. Israel RA, Templeton MC, Evans MC. New approaches to coding and analysing mortality data. Alexandria: American Statistical Association; 1972, pp. 20–4.
11.
go back to reference Lu TH, Tsau SM, Wu TC. The automated classification of medical entities (ACME) system objectively assessed the approriateness of underlying cause-of-death certification and assignment. J Clin Epidemiol. 2005;58:1277–81.CrossRefPubMed Lu TH, Tsau SM, Wu TC. The automated classification of medical entities (ACME) system objectively assessed the approriateness of underlying cause-of-death certification and assignment. J Clin Epidemiol. 2005;58:1277–81.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Pavillon G, Johansson LA. Production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level. Luxembourg: (Eurostat Secretariat – Unit E3): European Commission; 2001. Pavillon G, Johansson LA. Production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level. Luxembourg: (Eurostat Secretariat – Unit E3): European Commission; 2001.
Metagegevens
Titel
De gevolgen van automatisch coderen voor de doodsoorzakenstatistiek
Auteur
Dr. Peter Harteloh
Publicatiedatum
03-05-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0037-6

Andere artikelen Uitgave 3/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2017 Naar de uitgave