Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

03-05-2017 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 3/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2017

De gevolgen van automatisch coderen voor de doodsoorzakenstatistiek

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2017
Auteur:
Dr. Peter Harteloh

Samenvatting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is met ingang van het statistiekjaar 2013 overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. Hiermee wordt een betere internationale vergelijkbaarheid en grotere stabiliteit van de doodsoorzakenstatistiek in de tijd (trends) nagestreefd. De overgang op automatisch coderen brengt ingrijpende verschuivingen in de statistiek met zich mee. Ten opzichte van 2012 (handmatig gecodeerd) is er in 2013 (automatisch gecodeerd) een significante verandering in vóórkomen van doodsoorzaken bij negen van de zestien onderzochte ICD-10-hoofdstukken waargenomen. Verklaringen voor de waargenomen veranderingen worden gevonden in: 1) een andere codering van doodsoorzaken bij de invoering van het automatisch coderen, 2) het al of niet hanteren van ICD-10-updates, 3) een andere interpretatie van selectieprincipes voor de onderliggende doodsoorzaak, 4) het gebruik van additionele informatie bij het coderen van een doodsoorzakenformulier, 5) het (tijdelijk) ontbreken van correspondentie over onduidelijkheden met de invuller van het doodsoorzakenformulier, en 6) technische beperkingen van de programmatuur. De eerste drie factoren betekenen een aanpassing van de doodsoorzakenstatistiek aan internationale standaarden; de factoren vier tot zes zijn artefacten van de overgang op automatisch coderen en vereisen handmatige correctie. Gebruikers van de doodsoorzakenstatistiek moeten met deze factoren rekening houden bij de interpretatie van de cijfers.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2017 Naar de uitgave