Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

01-07-2009 | Forum

De gemeentelijke epidemiologie: meer dan het ondersteunen van het gezondheidsbeleid

Auteur: Daan G. Uitenbroek

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De werkzaamheden van de gemeentelijke epidemioloog zijn doorlopend onderwerp van discussie. Er is nagedacht over de toekomst van de epidemiologie,1,2 er zijn kwaliteitsnormen ontwikkeld,3,4 en visies gemaakt.5 Veel onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen met als belangrijk onderwerp: wat moet de epidemioloog wel doen, en wat niet, en voor wie? Het valt op dat ondersteunen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid en samenwerken met beleidsambtenaren voor de epidemioloog toenemend belangrijk worden. In de toekomst verzamelt en interpreteert de epidemioloog gezondheidsinformatie voor het beleid, en er vindt een verschuiving plaats van een meer algemene epidemiologische functie naar een rol van de epidemioloog als beleidsondersteuner en kennismakelaar.6 Deze nadruk op het versterken van de samenwerking tussen epidemiologie en beleid lijkt positief. Echter, er moet voor worden gewaakt dat dit ten koste gaat van de wijdere taak van de gemeentelijke epidemioloog als een bron van betrouwbare en onafhankelijke informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale gezondheid.
Literatuur
1.
go back to reference GGD Nederland. Rapport expertbijeenkomst 5 september 2007. Toekomst epidemiologische functie in de GGD’en. Utrecht: GGD Nederland, Beter Voorkomen, 2007. GGD Nederland. Rapport expertbijeenkomst 5 september 2007. Toekomst epidemiologische functie in de GGD’en. Utrecht: GGD Nederland, Beter Voorkomen, 2007.
2.
go back to reference Vakgroep Epidemiologie. De uitkomsten van lagerhuisdiscussie over GGD epidemiologie in 2010. Utrecht: GGD Nederland, Vakgroep Epidemiologie, 2005. Vakgroep Epidemiologie. De uitkomsten van lagerhuisdiscussie over GGD epidemiologie in 2010. Utrecht: GGD Nederland, Vakgroep Epidemiologie, 2005.
3.
go back to reference TNO Management consultants. Verslag uitkomsten sessies ter voorbereiding op de ontwikkeling van kwaliteitsnormen epidemiologie en beleid. Apeldoorn: TNO Management consultants, 2005. TNO Management consultants. Verslag uitkomsten sessies ter voorbereiding op de ontwikkeling van kwaliteitsnormen epidemiologie en beleid. Apeldoorn: TNO Management consultants, 2005.
4.
go back to reference Werkgroep voorbereiding kwaliteitsnormen OGGZ. Uitkomsten sessie ter voorbereiding op de ontwikkeling van kwaliteitsnormen OGGZ. Utrecht: GGD Nederland, 2005. Werkgroep voorbereiding kwaliteitsnormen OGGZ. Uitkomsten sessie ter voorbereiding op de ontwikkeling van kwaliteitsnormen OGGZ. Utrecht: GGD Nederland, 2005.
5.
go back to reference Vakgroep Epidemiologie. Visiedocument GGD-epidemiologie. Utrecht: GGD Nederland, Vakgroep Epidemiologie, 2003. Vakgroep Epidemiologie. Visiedocument GGD-epidemiologie. Utrecht: GGD Nederland, Vakgroep Epidemiologie, 2003.
6.
go back to reference HKZ-Stichting. Certificatieschema deel 1, versie 2007, Epidemiologie en beleidsadvisering. Utrecht: HKZ-Stichting, 2007. HKZ-Stichting. Certificatieschema deel 1, versie 2007, Epidemiologie en beleidsadvisering. Utrecht: HKZ-Stichting, 2007.
7.
go back to reference Egmond S van, Bekker M, Bal R, Grinten T van der. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:399-406. Egmond S van, Bekker M, Bal R, Grinten T van der. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:399-406.
8.
go back to reference Ameijden E van. Onderzoek en gezondheidsbeleid gaan samen op. G 2004;3: 20. Ameijden E van. Onderzoek en gezondheidsbeleid gaan samen op. G 2004;3: 20.
9.
go back to reference Oers H van, Verkleij H. Regionale VTV's: de eerste ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125. Oers H van, Verkleij H. Regionale VTV's: de eerste ervaringen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:125.
10.
go back to reference Schrijvers C. Landelijk instrument voor maken regionale VTV. GZND, berichten uit de publieke gezondheidszorg. Utrecht: GGD Nederland, 2009. Schrijvers C. Landelijk instrument voor maken regionale VTV. GZND, berichten uit de publieke gezondheidszorg. Utrecht: GGD Nederland, 2009.
Metagegevens
Titel
De gemeentelijke epidemiologie: meer dan het ondersteunen van het gezondheidsbeleid
Auteur
Daan G. Uitenbroek
Publicatiedatum
01-07-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082277

Andere artikelen Uitgave 7/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009 Naar de uitgave

Redactioneel

Overgewicht