Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Geron 2/2016

01-06-2016 | Thema

De evolutie van de inspraak van ouderen in Vlaanderen

Auteur: Mie Moerenhout

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In Vlaanderen is de inspraak van de zestigplussers geregeld in het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen . Dit specifieke decreet voor de doelgroep ouderen is drieledig. Het bepaalt dat een Coördinerend minister voor Ouderenbeleid wordt aangesteld die per regeerperiode een Vlaams Ouderenbeleidsplan opstelt. Het tweede luik regelt de oprichting van een Vlaamse Ouderenraad. Het derde luik handelt over de stimulansen voor een inclusief ouderenbeleid op lokaal niveau. Meer dan tien jaar gingen vooraf aan dit decreet.
Literatuur
go back to reference Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen(7/12/2012) – Belgisch Staatsblad 8/1/2013. Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen(7/12/2012) – Belgisch Staatsblad 8/1/2013.
go back to reference Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling en de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad 2/5/2005. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling en de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad 2/5/2005.
go back to reference Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vzw Vlaamse Ouderenraad 2016-2020 -Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (28/1/2016). Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vzw Vlaamse Ouderenraad 2016-2020 -Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (28/1/2016).
go back to reference Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vzw Vlaamse Ouderenraad m.b.t. de activiteiten als relevante partnerorganisatie 2015-2020 – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (30/9/2015). Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de vzw Vlaamse Ouderenraad m.b.t. de activiteiten als relevante partnerorganisatie 2015-2020 – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (30/9/2015).
go back to reference Rapport Bevraging lokale ouderenraden – november 2015. Rapport Bevraging lokale ouderenraden – november 2015.
Metagegevens
Titel
De evolutie van de inspraak van ouderen in Vlaanderen
Auteur
Mie Moerenhout
Publicatiedatum
01-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-016-0032-z