Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Veel mensen met diabetes krijgen vroeg of laat diabetische voetproblemen. Het grote risico van de complicatie 'diabetische voet' is het krijgen van een voetulcus, met amputatie als mogelijk gevolg. Het is daarom belangrijk dat risicovoeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Door middel van de Simm's classificatie kunnen mensen met diabetes ingedeeld worden in een risicocategorie. Daardoor kunnen op het juiste moment de juiste maatregelen worden genomen.

De diabetische voet en de Simm's classificatie informeert over de huidige stand van zaken rondom de Simm's classificatie. Er is een hoofdstuk gewijd aan de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera, waarin mogelijke behandeltrajecten gekoppeld worden aan de risicoclassificatie. Ook worden aandoeningen die samenhangen met diabetische voetproblemen besproken, namelijk: perifere diabetische neuropathie, perifeer arterieel vaatlijden en mechanische stress. Daarnaast komt het indelen in de Simm's classificatie uitgebreid aan de orde. Het screeningsformulier uit de bijlage is daarbij een praktisch hulpmiddel. In het laatste hoofdstuk wordt de Simm's classificatie concreet in beeld gebracht met diverse casussen. Dit boek zorgt voor meer uniformiteit in preventie en aanpak van voetulcus door de diverse behandelaars, waardoor de professionaliteit rondom de diabetische voet wordt vergroot.

Als u dit boek aanschaft, ondersteunt u de diabetische voetkliniek 'Podiatria Kos' in Gjakova, Kosovo. De auteur stelt alle inkomsten van dit boekje beschikbaar aan deze stichting. Onder de bezielende leiding van Vjolca Murakola en Bardha Murakola genezen daar,in deze voor hen moeilijke tijd, vele mensen met diabetische ulcera en worden amputaties voorkomen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. De diabetische voet en classificaties

Abstract
In dit eerste hoofdstuk wordt naast enkele belangrijke cijfers met betrekking tot diabetes, het ontstaan van de Simm’s classificatie en andere bestaande richtlijnen en classificaties besproken.
Margreet van Putten

2. De Simm’s classificatie en de Zorgmodule

Abstract
In dit hoofdstuk wordt de gemodificeerde Simm’s classificatie besproken. Tevens wordt aangegeven welke professional op welk moment de behandeling van de diabetische voet ter hand zou moeten nemen. Dit is verwoord in de op 1 september 2011 uitgekomen Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. De daarin geformuleerde zorgprofielen zullen besproken worden.
Margreet van Putten

3. Perifere diabetische neuropathie

Abstract
Diabetische neuropathie speelt een cruciale rol in het ontstaan van diabetische ulcera. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe minder(voet)problemen zullen ontstaan.
Margreet van Putten

4. Perifeer arterieel vaatlijden

Abstract
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte (= morbiditeit)en dood (= mortaliteit) van mensen met diabetes. Met betrekking tot de diabetische voet is perifeer arterieel vaatlijden, afgekort als PAV, een belangrijke oorzaak van het ontstaan van voetulcera. In dit hoofdstuk wordt nader in gegaan op PAV, waarbij de vaatproblemen worden onderverdeeld in macro- en micro-angiopathie (= vaatlijden van de grote slagaders en van de allerkleinste bloedvaatjes). Ook de betekenis van een goede of minder goede huiddoorbloeding en de gevolgen voor het genezen van een vaak klein wondje wordt kort aangestipt. Tot slot zal het optreden en de betekenis van mediasclerose of Mönckebergsclerose besproken worden.
Margreet van Putten

5. Mechanische stress

Abstract
Mechanische stress is een verzamelnaam voor (te veel) druk en wrijving op de huid. Hierdoor loopt de huid het risico kapot te gaan. Het wondje dat zo ontstaat, kan bij iemand met diabetes onopgemerkt blijven als er ook verlies van het beschermende gevoel bestaat. Deze combinatie van verlies van het beschermende gevoel en verhoogde mechanische stress is de belangrijkste reden voor het ontstaan van diabetische voetulcera.
Margreet van Putten

6. Het vaststellen van de gemodificeerde Simm’s classificatie

Abstract
In dit hoofdstuk wordt het vaststellen van de gemodificeerde Sim’s classificatie aan de hand van een voorbeeld van een screeningsformulier (zie bijlagen) toegelicht. Alle uit te voeren onderdelen worden voorzien van een protocol volgens de laatste wetenschappelijke standaard.
Margreet van Putten

7. Het geven van voorlichting en de Simm’s classificatie

Abstract
In de vorige hoofdstukken is uitgebreid besproken hoe het risico op een voetulcus bij mensen met diabetes moet worden vastgesteld. De juiste classificatie vraagt niet alleen om de juiste verwijzing bij een Simm’s klasse 1 of hoger, maar ook om de juiste adviezen en informatie. Dit geldt ook voor mensen met een Simm’s classificatie van 0: hoewel er op het moment van screening geen verhoogd risico wordt aangetroffen, dient men ook deze diabetespatiënten de juiste voorlichting te geven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de adviezen en informatie voor mensen met diabetes en een Simm’s klasse 0 of 1. Bij de Simm’s klassen 2 en 3 zal men naast deze algemene adviezen elke patiënt/cliënt ook individueel advies geven. Dit moet afgestemd zijn op de persoon en de aangetroffen pathologie.
Margreet van Putten

8. De Simm’s classificatie in beeld: casuïstiek

Abstract
In dit hoofdstuk worden vijf casus aangeboden aan de lezer. Deze kan telkens zelf de vragen beantwoorden om na te gaan of zijn kennis van de Sim’s classificatie van voldoende niveau is. De antwoorden staan telkens op de volgende pagina uitgewerkt.
Margreet van Putten

Nawerk

Meer informatie