Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 2/2014

01-06-2014 | Thema

De decentralisatie begint pas op 1 januari 2015

Auteur: Albert jan Kruiter

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Albert Jan Kruiter heeft zijn hart al meer dan 15 jaar verpand aan de publieke zaak; hij is onder andere oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden met het Sociaal Hospitaal dat gezinnen helpt die zijn vastgelopen in de bureaucratische zorgstructuren, en lid van de Kafka Brigade.
Kruiter is expert op het terrein van Alexis de Tocqueville, de filosoof die bijna 200 jaar geleden al voorspelde dat de democratische samenleving zou ontaarden in individualisme en de democratische overheid zou ontaarden in centralisme en bureaucratie. Beide bewegingen zouden elkaar versterken, zo voorzag hij. Er zou sprake zijn van een neerwaartse spiraal van individualisme aan de kant van de samenleving en meer toezicht en controle aan de kant van de samenleving. Als de overheid steeds meer publieke problemen oplost, zullen burgers zich steeds meer op zichzelf en niet op de samenleving concentreren. Als burgers niet meer gewend zijn om gezamenlijke problemen gezamenlijk op te lossen, houdt de democratie op te bestaan.
Er is niet heel veel fantasie voor nodig, zo stelt Kruiter, om in de voorspelling van Tocqueville de contouren van het jeugdzorgbestel te zien. Een stelsel dat voortkomt uit goede bedoelingen, maar gegijzeld wordt door onverwachte en ongewenste effecten, die vervolgens weer tot meer regels, toezicht en handhaving leiden. De roep om vermaatschappelijking van de jeugdzorg vindt Kruiter nog weinig empirisch gefundeerd.
Literatuur
go back to reference Kruiter, A.J. (2010). Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville. Amsterdam: Van Gennep. Kruiter, A.J. (2010). Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville. Amsterdam: Van Gennep.
Metagegevens
Titel
De decentralisatie begint pas op 1 januari 2015
Auteur
Albert jan Kruiter
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0020-z

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Jeugdbeleid 2/2014 Naar de uitgave

OriginalPaper

Help(t) een baas?!

EditorialNotes

Vooraf