Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. De contractfase en opbouw van de supervisierelatie

Auteur : Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een goed verlopend supervisieproces vereist een duidelijk kader en een stevige werkalliantie. Transparante en heldere afspraken met betrekking tot de samenwerkingsvorm, het formele kader en de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de voorbereiding, het verloop en de evaluatie van de supervisiesessies en het supervisieparcours dienen bij aanvang – in de contractfase – worden geëxpliciteerd en eventueel geformaliseerd in de vorm van een contract. Daarnaast is de opbouw van een veilige werkalliantie van het grootste belang. Een supervisiealliantie impliceert een overeenstemming over de supervisiedoelen en -taken – de concrete werkwijzen die we in de supervisie hanteren –, en een relationele band waarbinnen de supervisant zich als persoon erkend, gehoord, gestimuleerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Er wordt toegelicht hoe de supervisiealliantie kan worden opgebouwd via het differentiëren en concretiseren van de competenties en via het werken aan een veilig leeromgeving, rekening houdend met de leerstijl van de supervisant. Er wordt afgesloten met het onderscheid tussen supervisie en leertherapie.
Literatuur
go back to reference Bernard, J. M. (1997). The discrimination model. In C. E. Watkins (Red.), Handbook of psychotherapy supervision (pag. 310–327). New York: Wiley. Bernard, J. M. (1997). The discrimination model. In C. E. Watkins (Red.), Handbook of psychotherapy supervision (pag. 310–327). New York: Wiley.
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5de ed.). Edinburgh Gate: Pearson Education. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5de ed.). Edinburgh Gate: Pearson Education.
go back to reference Beunderman, R., Van der Maas, F., Hafkenscheid, A., & Huls, R. (2016). Leren. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens, & F. Van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ (pag. 41–47). Utrecht: de Tijdstroom. Beunderman, R., Van der Maas, F., Hafkenscheid, A., & Huls, R. (2016). Leren. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens, & F. Van der Maas (Red.), Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ (pag. 41–47). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Bordin, E. S. (1983). A working alliance model of supervision. The Counseling Psychologist, 11, 35–42.CrossRef Bordin, E. S. (1983). A working alliance model of supervision. The Counseling Psychologist, 11, 35–42.CrossRef
go back to reference Gray, L., Ladany, M., Walker, J., & Ancis, J. (2001). Psychotherapy trainee’s experience of counterproductive events in supervision. Journal of Counseling Psychology, 48, 371–383.CrossRef Gray, L., Ladany, M., Walker, J., & Ancis, J. (2001). Psychotherapy trainee’s experience of counterproductive events in supervision. Journal of Counseling Psychology, 48, 371–383.CrossRef
Metagegevens
Titel
De contractfase en opbouw van de supervisierelatie
Auteur
Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_5