Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2009

01-10-2009 | Artikelen

De Cognitieve Screening Test (CST) getoetst aan het schaalmodel van Mokken

Auteur: Dr. H. F. A. Diesfeldt

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De itemreeks van de Cognitieve Screening Test (CST) werd getoetst aan een niet-parametrisch model uit de itemresponsetheorie (IRT), namelijk het schaalmodel van Mokken. Hiervoor waren gegevens beschikbaar van 466 opeenvolgende deelnemers aan een psychogeriatrische dagbehandeling. De volledige CST (20 items) en de standaard verkorte, 14-item versie van de CST voldeden aan de eerste monotonie-eis van het schaalmodel van Mokken, met in beide gevallen een zwakke schaalbaarheidscoëfficiënt H van 0,39. Voor de bepaling van een optimale itemverzameling, die voldeed aan de voorwaarde van unidimensionaliteit (dubbele monotonie), werd at random een ‘training set’ van 233 deelnemers getrokken. Automatische selectie bracht een verzameling van elf items aan het licht met een H-waarde van 0,67 en item-H-waarden van 0,52 of hoger. Deze items werden door kruisvalidering in een tweede deelsteekproef (de ‘test set’; n=233) op hun schaalbaarheid getoetst (H=0,66; item-H-waarden 0,57 of hoger). De geselecteerde items betreffen het huidige jaar, de woonplaats, de geboortedatum van de onderzochte, en de namen van vorstin en premier, inclusief die van hun ambtsvoorgangers. Door middel van non-parametrische optimale discriminantanalyse werd het onderscheidend vermogen van diverse CST-itemcombinaties onderzocht met de Amsterdamse Dementiescreeningstest (ADS) als onafhankelijk criterium. Gelet op het aantal juiste classificaties had de CST20 het hoogste onderscheidend vermogen, met een voor toeval gecorrigeerde voorspellende waarde (prognostic utility) van 47,5%. Voor de CST14 was de prognostic utility 45,2% en voor de selectie van elf CST-items: 46,1%. Gelet op schaalbaarheid en validiteit is de hier gevonden selectie van elf items een nauwkeuriger korte versie van de CST dan de standaard korte versie ‘CST14’.
Literatuur
1 .
go back to reference De Graaf A, Deelman BG. Cognitieve Screening Test. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1991. De Graaf A, Deelman BG. Cognitieve Screening Test. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1991.
2 .
go back to reference Teresi JA. Mini-Mental State Examination (MMSE): scaling the MMSE using item response theory (IRT). Journal of Clinical Epidemiology 2007;60:256-259. Teresi JA. Mini-Mental State Examination (MMSE): scaling the MMSE using item response theory (IRT). Journal of Clinical Epidemiology 2007;60:256-259.
3 .
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2008. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2008.
4 .
go back to reference Sijtsma K, Molenaar IW. Introduction to nonparametric item response theory. London: Sage, 2002. Sijtsma K, Molenaar IW. Introduction to nonparametric item response theory. London: Sage, 2002.
5 .
go back to reference Swanborn PG. Schaaltechnieken. Theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures. Tweede druk. Meppel: Boom, 1988. Swanborn PG. Schaaltechnieken. Theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures. Tweede druk. Meppel: Boom, 1988.
6 .
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
7 .
go back to reference Lindeboom J, Jonker C. Een korte test voor dementie-screening. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1988;19:97-102. Lindeboom J, Jonker C. Een korte test voor dementie-screening. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1988;19:97-102.
8 .
go back to reference Molenaar IW, Van Schuur WH, Sijtsma K, Mokken RJ. MSPWIN 5.0 A program for Mokken scale analysis for polytomous items. Groningen: Science Plus Group, 2002. Molenaar IW, Van Schuur WH, Sijtsma K, Mokken RJ. MSPWIN 5.0 A program for Mokken scale analysis for polytomous items. Groningen: Science Plus Group, 2002.
9 .
go back to reference Morales LS, Flowers C, Gutierrez P, Kleinman M, Teresi JA. Item and scale differential functioning of the Mini-Mental State Exam assessed using the differential item and test functioning (DFIT) framework. Med Care 2006;44:S143-S151. Morales LS, Flowers C, Gutierrez P, Kleinman M, Teresi JA. Item and scale differential functioning of the Mini-Mental State Exam assessed using the differential item and test functioning (DFIT) framework. Med Care 2006;44:S143-S151.
10 .
go back to reference Van der Heijden PGM, Van Buuren S, Fekkes M, Radder J, Verrips E. Unidimensionality and reliability under Mokken scaling of the Dutch language version of the SF-36. Quality of Life Research 2003;12:189-198. Van der Heijden PGM, Van Buuren S, Fekkes M, Radder J, Verrips E. Unidimensionality and reliability under Mokken scaling of the Dutch language version of the SF-36. Quality of Life Research 2003;12:189-198.
11 .
go back to reference Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-Screeningstest. Lisse: Swets and Zeitlinger, 1989. Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-Screeningstest. Lisse: Swets and Zeitlinger, 1989.
12 .
go back to reference Yarnold PR, Soltysik RC. Optimal data analysis. A guidebook with software for Windows. Washington DC: American Psychological Association, 2005. Yarnold PR, Soltysik RC. Optimal data analysis. A guidebook with software for Windows. Washington DC: American Psychological Association, 2005.
13 .
go back to reference Gardner MJ, Altman DG. Statistics with confidence. Confidence intervals and statistical guidelines. London: British Medical Journal, 1989. Gardner MJ, Altman DG. Statistics with confidence. Confidence intervals and statistical guidelines. London: British Medical Journal, 1989.
14 .
go back to reference De Koning I, Luteijn F. Psychometrie. In: Hendriks M, Kessels R, Gorissen M, Schmand B, editors. Neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Boom, 2006: 103-118. De Koning I, Luteijn F. Psychometrie. In: Hendriks M, Kessels R, Gorissen M, Schmand B, editors. Neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Boom, 2006: 103-118.
15 .
go back to reference Maring W, Deelman BG. De Cognitieve Screening Test: kort en lang. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1999;30:205-211. Maring W, Deelman BG. De Cognitieve Screening Test: kort en lang. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1999;30:205-211.
16 .
go back to reference Hengeveld MW, Schudel WJ. Het psychiatrisch onderzoek. Utrecht: De Tijdstroom, 2003. Hengeveld MW, Schudel WJ. Het psychiatrisch onderzoek. Utrecht: De Tijdstroom, 2003.
17 .
go back to reference Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2005 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2005
18 .
go back to reference Ponds RWHM, Verhey FRJ, Rozendaal N, Jolles J, Deelman BG. Dementie-screening; validiteit van de Cognitieve Screeningstest (CST) en de Mini-Mental State Examination (MMSE). Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1992;23:94-99. Ponds RWHM, Verhey FRJ, Rozendaal N, Jolles J, Deelman BG. Dementie-screening; validiteit van de Cognitieve Screeningstest (CST) en de Mini-Mental State Examination (MMSE). Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1992;23:94-99.
19 .
go back to reference Schmand B, Deelman BG, Hooijer C, Jonker C, Lindeboom J. De item-reeks van de Cognitieve Screening Test vergeleken met die van de Mini-Mental State Examination. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1996;27:29-33. Schmand B, Deelman BG, Hooijer C, Jonker C, Lindeboom J. De item-reeks van de Cognitieve Screening Test vergeleken met die van de Mini-Mental State Examination. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1996;27:29-33.
20 .
go back to reference Elzen H, Schmidt I, Bouma A. De diagnostische waarde van de kloktekening in de geriatrie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2004;35:107-113. Elzen H, Schmidt I, Bouma A. De diagnostische waarde van de kloktekening in de geriatrie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2004;35:107-113.
21 .
go back to reference Verhage F. Intelligentie en leeftijd bij volwassenen en bejaarden. Assen: Van Gorcum, 1964 . Verhage F. Intelligentie en leeftijd bij volwassenen en bejaarden. Assen: Van Gorcum, 1964 .
Metagegevens
Titel
De Cognitieve Screening Test (CST) getoetst aan het schaalmodel van Mokken
Auteur
Dr. H. F. A. Diesfeldt
Publicatiedatum
01-10-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03079588

Andere artikelen Uitgave 5/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2009 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda