Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2018

20-09-2018 | Oorspronkelijk artikel

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom

Auteurs: Alain D. Dekker, Yannick Vermeiren, Gonny Beugelsdijk, Mieke Schippers, Lyanne Hassefras, José Eleveld, Sharina Grefelman, Roelie Fopma, Monique Bomer-Veenboer, G. Danielle E. Oosterling, Esther Scholten, Marleen Tollenaere, Gert Van Goethem, Christine zu Eulenburg, Antonia M. W. Coppus, Peter P. De Deyn

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mensen met downsyndroom hebben een bijzonder hoog risico op dementie. Desondanks is er weinig bekend over dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Een nieuwe evaluatieschaal is ontwikkeld om de aard, frequentie en ernst van gedragsveranderingen in kaart te brengen (83 gedragsitems in 12 klinisch-gedefinieerde secties). Centraal stond het identificeren van items die veranderen in relatie tot de dementiestatus. Gestructureerde interviews zijn gehouden met informanten van mensen met downsyndroom zonder dementie (DS, N = 149), met twijfelachtige dementie (DS + TD, N = 65) en met gediagnosticeerde dementie (DS + AD, N = 67). Groepsvergelijkingen toonden een uitgesproken toename in frequentie en ernst van items over angst, slaapproblemen, agitatie & stereotiep gedrag, agressie, apathie, depressieve kenmerken en eet- en drinkgedrag. Het aantal mensen dat een toename liet zien was procentueel het hoogst in de DS + AD groep en het laagst in de DS groep. Een aanzienlijk percentage van de DS + TD groep vertoonde al een toename in angst, slaapproblemen, apathie en depressieve kenmerken, wat erop duidt dat dit mogelijk vroege alarmsignalen zijn van dementie. De schaal zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van de veranderingen, het aanpassen van de dagelijkse zorg/begeleiding, en het bieden van passende behandelingen aan mensen met downsyndroom. Gebaseerd op de resultaten en praktijkervaringen moet de schaal worden verbeterd en moet de toepasbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit nog verder onderzocht worden.
Literatuur
1.
go back to reference Dekker AD, Sacco S, Carfi A, Benejam B, Vermeiren Y, Beugelsdijk G, et al. The behavioral and psychological symptoms of dementia in down syndrome (BPSD-DS) scale: comprehensive assessment of psychopathology in down syndrome. J Alzheimers Dis. 2018;63:797–820. CrossRef Dekker AD, Sacco S, Carfi A, Benejam B, Vermeiren Y, Beugelsdijk G, et al. The behavioral and psychological symptoms of dementia in down syndrome (BPSD-DS) scale: comprehensive assessment of psychopathology in down syndrome. J Alzheimers Dis. 2018;63:797–820. CrossRef
2.
go back to reference Ballard C, Mobley WC, Hardy J, Williams G, Corbett A. Dementia in Down’s syndrome. Lancet Neurol. 2016;15:622–36. CrossRef Ballard C, Mobley WC, Hardy J, Williams G, Corbett A. Dementia in Down’s syndrome. Lancet Neurol. 2016;15:622–36. CrossRef
3.
go back to reference Wiseman FK, Al-Janabi T, Hardy J, Karmiloff-Smith A, Nizetic D, Tybulewicz VLJ, et al. A genetic cause of Alzheimer disease: mechanistic insights from Down syndrome. Nat Rev Neurosci. 2015;16:564–74. CrossRef Wiseman FK, Al-Janabi T, Hardy J, Karmiloff-Smith A, Nizetic D, Tybulewicz VLJ, et al. A genetic cause of Alzheimer disease: mechanistic insights from Down syndrome. Nat Rev Neurosci. 2015;16:564–74. CrossRef
4.
go back to reference Alzheimer Nederland. Cijfers en feiten over dementie. 2017. Alzheimer Nederland. Cijfers en feiten over dementie. 2017.
5.
go back to reference Mann DMA. Alzheimer’s disease and Down’s syndrome. Histopathology. 1988;13:125–37. CrossRef Mann DMA. Alzheimer’s disease and Down’s syndrome. Histopathology. 1988;13:125–37. CrossRef
6.
go back to reference Zigman WB, Lott IT. Alzheimer’s disease in Down syndrome: neurobiology and risk. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2007;13:237–46. CrossRef Zigman WB, Lott IT. Alzheimer’s disease in Down syndrome: neurobiology and risk. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2007;13:237–46. CrossRef
7.
go back to reference Dekker AD, De Deyn PP. De ziekte van Alzheimer bij mensen met het syndroom van Down. Neuropraxis. 2018;2:1–9. Dekker AD, De Deyn PP. De ziekte van Alzheimer bij mensen met het syndroom van Down. Neuropraxis. 2018;2:1–9.
8.
go back to reference Finkel SI. Behavioral and psychological symptoms of dementia: a current focus for clinicians, researchers, and caregivers. J Clin Psychiatry. 2001;62(Suppl 2):3–6. PubMed Finkel SI. Behavioral and psychological symptoms of dementia: a current focus for clinicians, researchers, and caregivers. J Clin Psychiatry. 2001;62(Suppl 2):3–6. PubMed
9.
go back to reference Jost BC, Grossberg GT. The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: a natural history study. J Am Geriatr Soc. 1996;44:1078–81. CrossRef Jost BC, Grossberg GT. The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: a natural history study. J Am Geriatr Soc. 1996;44:1078–81. CrossRef
10.
go back to reference Gauthier S, Cummings JL, Ballard C, Brodaty H, Grossberg G, Robert P, et al. Management of behavioral problems in Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr. 2010;22:346–72. CrossRef Gauthier S, Cummings JL, Ballard C, Brodaty H, Grossberg G, Robert P, et al. Management of behavioral problems in Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr. 2010;22:346–72. CrossRef
11.
go back to reference Cummings JL, Mega MS, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994;44:2308–14. CrossRef Cummings JL, Mega MS, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994;44:2308–14. CrossRef
12.
go back to reference Cummings JL. The Neuropsychiatric Inventory: assessing psychopathology in dementia patients. Neurology. 1997;48:S10–S6. CrossRef Cummings JL. The Neuropsychiatric Inventory: assessing psychopathology in dementia patients. Neurology. 1997;48:S10–S6. CrossRef
13.
go back to reference Cheng T‑W, Chen T‑F, Yip P‑K, Hua M‑S, Yang C‑C, Chiu M‑J. Comparison of behavioral and psychological symptoms of Alzheimer’s disease among institution residents and memory clinic outpatients. Int Psychogeriatr. 2009;21:1134–41. CrossRef Cheng T‑W, Chen T‑F, Yip P‑K, Hua M‑S, Yang C‑C, Chiu M‑J. Comparison of behavioral and psychological symptoms of Alzheimer’s disease among institution residents and memory clinic outpatients. Int Psychogeriatr. 2009;21:1134–41. CrossRef
14.
go back to reference Eustace A, Coen R, Walsh C, Cunningham CJ, Walsh JB, Coakley D, et al. A longitudinal evaluation of behavioural and psychological symptoms of probable Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2002;17:968–73. CrossRef Eustace A, Coen R, Walsh C, Cunningham CJ, Walsh JB, Coakley D, et al. A longitudinal evaluation of behavioural and psychological symptoms of probable Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry. 2002;17:968–73. CrossRef
15.
go back to reference Mega MS, Cummings JL, Fiorello T, Gornbein J. The spectrum of behavioral changes in Alzheimer’s disease. Neurology. 1996;46:130–5. CrossRef Mega MS, Cummings JL, Fiorello T, Gornbein J. The spectrum of behavioral changes in Alzheimer’s disease. Neurology. 1996;46:130–5. CrossRef
16.
go back to reference Van der Mussele S, Mariën P, Saerens J, Somers N, Goeman J, De Deyn PP, et al. Behavioral syndromes in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 2014;38:319–29. CrossRef Van der Mussele S, Mariën P, Saerens J, Somers N, Goeman J, De Deyn PP, et al. Behavioral syndromes in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 2014;38:319–29. CrossRef
17.
go back to reference Robert PH, Verhey FR, Byrne EJ, Hurt C, De Deyn PP, Nobili F, et al. Grouping for behavioral and psychological symptoms in dementia: clinical and biological aspects. Consensus paper of the European Alzheimer disease consortium. Eur Psychiatry. 2005;20:490–6. CrossRef Robert PH, Verhey FR, Byrne EJ, Hurt C, De Deyn PP, Nobili F, et al. Grouping for behavioral and psychological symptoms in dementia: clinical and biological aspects. Consensus paper of the European Alzheimer disease consortium. Eur Psychiatry. 2005;20:490–6. CrossRef
18.
go back to reference Aalten P, Verhey FR, Boziki M, Bullock R, Byrne EJ, Camus V, et al. Neuropsychiatric syndromes in dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;24:457–63. CrossRef Aalten P, Verhey FR, Boziki M, Bullock R, Byrne EJ, Camus V, et al. Neuropsychiatric syndromes in dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;24:457–63. CrossRef
19.
go back to reference Dekker AD, Strydom A, Coppus AMW, Nizetic D, Vermeiren Y, Naudé PJW, et al. Behavioural and psychological symptoms of dementia in Down syndrome: early indicators of clinical Alzheimer’s disease? Cortex. 2015;73:36–61. CrossRef Dekker AD, Strydom A, Coppus AMW, Nizetic D, Vermeiren Y, Naudé PJW, et al. Behavioural and psychological symptoms of dementia in Down syndrome: early indicators of clinical Alzheimer’s disease? Cortex. 2015;73:36–61. CrossRef
20.
go back to reference Evenhuis HM, Kengen MMF, Eurlings HAL. Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (DVZ). 2e druk. Amsterdam: Harcourt Test Publishers; 1998. Evenhuis HM, Kengen MMF, Eurlings HAL. Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten (DVZ). 2e druk. Amsterdam: Harcourt Test Publishers; 1998.
21.
go back to reference Maaskant MA, Hoekman J. Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH). 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011. Maaskant MA, Hoekman J. Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH). 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
22.
go back to reference Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. J R Stat Soc Series B. 1995;57:289–300. Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. J R Stat Soc Series B. 1995;57:289–300.
23.
go back to reference McHugh ML. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochem Med. 2012;22:276–82. CrossRef McHugh ML. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochem Med. 2012;22:276–82. CrossRef
24.
go back to reference Makary AT, Testa R, Einfeld SL, Tonge BJ, Mohr C, Gray KM. The association between behavioural and emotional problems and age in adults with Down syndrome without dementia: Examining a wide spectrum of behavioural and emotional problems. Res Dev Disabil. 2014;35:1868–77. CrossRef Makary AT, Testa R, Einfeld SL, Tonge BJ, Mohr C, Gray KM. The association between behavioural and emotional problems and age in adults with Down syndrome without dementia: Examining a wide spectrum of behavioural and emotional problems. Res Dev Disabil. 2014;35:1868–77. CrossRef
25.
go back to reference Tsao R, Kindelberger C, Fréminville B, Touraine R, Bussy G. Variability of the aging process in dementia-free adults with Down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2015;120:3–15. CrossRef Tsao R, Kindelberger C, Fréminville B, Touraine R, Bussy G. Variability of the aging process in dementia-free adults with Down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2015;120:3–15. CrossRef
26.
go back to reference Dekker AD, Fortea J, Blesa R, De Deyn PP. Cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer’s disease in Down syndrome. Alzheimers Dement. 2017;8:1–10. Dekker AD, Fortea J, Blesa R, De Deyn PP. Cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer’s disease in Down syndrome. Alzheimers Dement. 2017;8:1–10.
27.
go back to reference Annus T, Wilson LR, Hong YT, Acosta-Cabronero J, Fryer TD, Cardenas-Blanco A, et al. The pattern of amyloid accumulation in the brains of adults with Down syndrome. Alzheimers Dement. 2016;12:538–45. CrossRef Annus T, Wilson LR, Hong YT, Acosta-Cabronero J, Fryer TD, Cardenas-Blanco A, et al. The pattern of amyloid accumulation in the brains of adults with Down syndrome. Alzheimers Dement. 2016;12:538–45. CrossRef
28.
go back to reference Sheehan R, Sinai A, Bass N, Blatchford P, Bohnen I, Bonell S, et al. Dementia diagnostic criteria in Down syndrome. Int J Geriatr Psychiatry. 2015;30:857–63. CrossRef Sheehan R, Sinai A, Bass N, Blatchford P, Bohnen I, Bonell S, et al. Dementia diagnostic criteria in Down syndrome. Int J Geriatr Psychiatry. 2015;30:857–63. CrossRef
29.
go back to reference Iacono T, Bigby C, Carling-Jenkins R, Torr J. Taking each day as it comes: staff experiences of supporting people with Down syndrome and Alzheimer’s disease in group homes. J Intellect Disabil Res. 2014;58:521–33. CrossRef Iacono T, Bigby C, Carling-Jenkins R, Torr J. Taking each day as it comes: staff experiences of supporting people with Down syndrome and Alzheimer’s disease in group homes. J Intellect Disabil Res. 2014;58:521–33. CrossRef
30.
go back to reference Keller SM, Janicki MP, Esralew L. Dementia: screening, evaluation, diagnosis and management. In: Rubin IL, Merrick J, Greydanus DE, Patel DR, red. Heal care people with intellect dev disabil across lifesp. Cham: Springer; 2016. pag. 1449–63. CrossRef Keller SM, Janicki MP, Esralew L. Dementia: screening, evaluation, diagnosis and management. In: Rubin IL, Merrick J, Greydanus DE, Patel DR, red. Heal care people with intellect dev disabil across lifesp. Cham: Springer; 2016. pag. 1449–63. CrossRef
31.
go back to reference Seitz DP, Brisbin S, Herrmann N, Rapoport MJ, Wilson K, Gill SS, et al. Efficacy and feasibility of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia in long term care: a systematic review. J Am Med Dir Assoc. 2012;13:503–506.e2. CrossRef Seitz DP, Brisbin S, Herrmann N, Rapoport MJ, Wilson K, Gill SS, et al. Efficacy and feasibility of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia in long term care: a systematic review. J Am Med Dir Assoc. 2012;13:503–506.e2. CrossRef
32.
go back to reference Esbensen AJ, Hooper SR, Fidler D, Hartley SL, Edgin J, Liogier d’Ardhuy X, et al. Outcome measures for clinical trials in down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2017;122:247–81. CrossRef Esbensen AJ, Hooper SR, Fidler D, Hartley SL, Edgin J, Liogier d’Ardhuy X, et al. Outcome measures for clinical trials in down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2017;122:247–81. CrossRef
33.
go back to reference Liogier d’Ardhuy X, Edgin JO, Bouis C, Sola S de, Goeldner C, Kishnani P, et al. Assessment of cognitive scales to examine memory, executive function and language in individuals with down syndrome: implications of a 6-month observational study. Front Behav Neurosci. 2015;9:300. PubMedPubMedCentral Liogier d’Ardhuy X, Edgin JO, Bouis C, Sola S de, Goeldner C, Kishnani P, et al. Assessment of cognitive scales to examine memory, executive function and language in individuals with down syndrome: implications of a 6-month observational study. Front Behav Neurosci. 2015;9:300. PubMedPubMedCentral
Metagegevens
Titel
De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom
Auteurs
Alain D. Dekker
Yannick Vermeiren
Gonny Beugelsdijk
Mieke Schippers
Lyanne Hassefras
José Eleveld
Sharina Grefelman
Roelie Fopma
Monique Bomer-Veenboer
G. Danielle E. Oosterling
Esther Scholten
Marleen Tollenaere
Gert Van Goethem
Christine zu Eulenburg
Antonia M. W. Coppus
Peter P. De Deyn
Publicatiedatum
20-09-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0262-8

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen