Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

20-09-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 5/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2018

De BPSD-DS evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 5/2018
Auteurs:
Alain D. Dekker, Yannick Vermeiren, Gonny Beugelsdijk, Mieke Schippers, Lyanne Hassefras, José Eleveld, Sharina Grefelman, Roelie Fopma, Monique Bomer-Veenboer, G. Danielle E. Oosterling, Esther Scholten, Marleen Tollenaere, Gert Van Goethem, Christine zu Eulenburg, Antonia M. W. Coppus, Peter P. De Deyn

Samenvatting

Mensen met downsyndroom hebben een bijzonder hoog risico op dementie. Desondanks is er weinig bekend over dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Een nieuwe evaluatieschaal is ontwikkeld om de aard, frequentie en ernst van gedragsveranderingen in kaart te brengen (83 gedragsitems in 12 klinisch-gedefinieerde secties). Centraal stond het identificeren van items die veranderen in relatie tot de dementiestatus. Gestructureerde interviews zijn gehouden met informanten van mensen met downsyndroom zonder dementie (DS, N = 149), met twijfelachtige dementie (DS + TD, N = 65) en met gediagnosticeerde dementie (DS + AD, N = 67). Groepsvergelijkingen toonden een uitgesproken toename in frequentie en ernst van items over angst, slaapproblemen, agitatie & stereotiep gedrag, agressie, apathie, depressieve kenmerken en eet- en drinkgedrag. Het aantal mensen dat een toename liet zien was procentueel het hoogst in de DS + AD groep en het laagst in de DS groep. Een aanzienlijk percentage van de DS + TD groep vertoonde al een toename in angst, slaapproblemen, apathie en depressieve kenmerken, wat erop duidt dat dit mogelijk vroege alarmsignalen zijn van dementie. De schaal zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van de veranderingen, het aanpassen van de dagelijkse zorg/begeleiding, en het bieden van passende behandelingen aan mensen met downsyndroom. Gebaseerd op de resultaten en praktijkervaringen moet de schaal worden verbeterd en moet de toepasbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit nog verder onderzocht worden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen