Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2015 | Artikelen

De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen in kaart te brengen

Auteurs: Dr. A. Elianne Zijlstra, Prof. dr. mr. Margrite E. Kalverboer, Dr. Wendy J. Post, Mijntje D.C. ten Brummelaar, MSc, Prof. dr. Erik J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Best Interest of the Child Questionnaire (BIC-Q) is een instrument om de door gedragsdeskundigen waargenomen kwaliteit van de opvoedingsomgeving van kwetsbare kinderen te meten. De vragenlijst is gebaseerd op pedagogische, psychologische en juridische uitgangspunten. Verondersteld wordt dat het psychosociaal functioneren van een kind gerelateerd is aan de kwaliteit van de opvoedingsomgeving waarin het verblijft. Doel van het onderzoek is op basis van deze aanname de criteriumgeoriënteerde validiteit van de BIC-Q te toetsen bij een specifieke groep minderjarigen: asielzoekerskinderen voor wie een verblijfsvergunning in Nederland is aangevraagd (n = 79). Naast de BIC-Q is een vragenlijst voor psychosociaal functioneren van kinderen gehanteerd (VSPS). Uit logistische regressieanalyse blijkt dat er – zoals verwacht – een negatieve relatie bestaat tussen de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de kans op internaliserende gedragsproblemen. De ROC-curve laat zien dat de BIC-Q een goed onderscheidend vermogen bezit: 81% van de kinderen wordt correct geclassificeerd wat betreft het al dan niet hebben van internaliserende gedragsproblematiek. We gaan in op de implicaties en reikwijdte van het onderzoek, en formuleren aanbevelingen voor nadere studie.
Literatuur
go back to reference Andersson, H. E. H., Ascher, H., Björnberg, U., Eastmond, M., & Mellander, L. (Eds.). (2005). The asylum-seeking child in Europe. Göteborg: Göteborg University, Centre for European Research. Andersson, H. E. H., Ascher, H., Björnberg, U., Eastmond, M., & Mellander, L. (Eds.). (2005). The asylum-seeking child in Europe. Göteborg: Göteborg University, Centre for European Research.
go back to reference Belsky, J., & Vondra, J. (1989). Lessons from child abuse: The determinants of parenting. In D. V. Cicchetti & V. Carlson (Red.), Child maltreatment. Theory and research on the cause and consequences of child abuse and neglect (pp. 153–202). Cambridge: Erlbaum.CrossRef Belsky, J., & Vondra, J. (1989). Lessons from child abuse: The determinants of parenting. In D. V. Cicchetti & V. Carlson (Red.), Child maltreatment. Theory and research on the cause and consequences of child abuse and neglect (pp. 153–202). Cambridge: Erlbaum.CrossRef
go back to reference Biehal, N. (2006). Reuniting looked after children with their families: A review of the research. London: National Children’s Bureau. Biehal, N. (2006). Reuniting looked after children with their families: A review of the research. London: National Children’s Bureau.
go back to reference Boendermaker, L., Harder, A. T., Speetjens, P., Van der Pijll, M., Bartelink, C., & Van Everdingen, J. (2007). Programmeringsstudie Jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Boendermaker, L., Harder, A. T., Speetjens, P., Van der Pijll, M., Bartelink, C., & Van Everdingen, J. (2007). Programmeringsstudie Jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Bronstein, I., & Montgomery, P. (2011). Psychological distress in refugee children: A systematic review. Clinical Child and Family Psychology Review, 14, 44–56.CrossRefPubMed Bronstein, I., & Montgomery, P. (2011). Psychological distress in refugee children: A systematic review. Clinical Child and Family Psychology Review, 14, 44–56.CrossRefPubMed
go back to reference Brown, R., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: Findings of a 17-year prospective study of officially recorded and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse and Neglect, 22(11), 1065–1078.CrossRefPubMed Brown, R., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: Findings of a 17-year prospective study of officially recorded and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse and Neglect, 22(11), 1065–1078.CrossRefPubMed
go back to reference Cicchetti, D., & Lynch, M. (1993). Toward an ecological/transactional model of community violence and child maltreatment: Consequences for children’s development. Psychiatry, 56, 96–118.PubMed Cicchetti, D., & Lynch, M. (1993). Toward an ecological/transactional model of community violence and child maltreatment: Consequences for children’s development. Psychiatry, 56, 96–118.PubMed
go back to reference De Haene, L., & Grietens, H. (2005). Vluchtelingenkinderen en -jongeren. In H. Grietens, et al. (Red.), Handboek orthopedagogische hulpverlening. Deel I (pp. 367–393). Leuven: Acco. De Haene, L., & Grietens, H. (2005). Vluchtelingenkinderen en -jongeren. In H. Grietens, et al. (Red.), Handboek orthopedagogische hulpverlening. Deel I (pp. 367–393). Leuven: Acco.
go back to reference Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied refugee children and adolescents: The glaring contrast between a legal and a psychological perspective. International Journal of Law and Psychiatry, 31, 319–330.CrossRefPubMed Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied refugee children and adolescents: The glaring contrast between a legal and a psychological perspective. International Journal of Law and Psychiatry, 31, 319–330.CrossRefPubMed
go back to reference Doreleijers, T. A. H., & Fokkens, J. W. (2010). Minderjarigen en jongvolwassenen: Pleidooi voor een evidence based strafrecht. Rechtstreeks, 2, 9–47. Doreleijers, T. A. H., & Fokkens, J. W. (2010). Minderjarigen en jongvolwassenen: Pleidooi voor een evidence based strafrecht. Rechtstreeks, 2, 9–47.
go back to reference Doreleijers, T. A. H., Scholte, E. M., & Matser, D. (2002). Het samengaan van ernstige en geweldsdelinquentie met andere problemen. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies (pp. 129–154). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Doreleijers, T. A. H., Scholte, E. M., & Matser, D. (2002). Het samengaan van ernstige en geweldsdelinquentie met andere problemen. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies (pp. 129–154). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Farber, E. A., & Egeland, B. (1987). Invulnerability among abused and neglected children. In E. G. Anthony & B. J. Cohler (Red.), The invulnerable child (pp. 253–288). New York: Guilford. Farber, E. A., & Egeland, B. (1987). Invulnerability among abused and neglected children. In E. G. Anthony & B. J. Cohler (Red.), The invulnerable child (pp. 253–288). New York: Guilford.
go back to reference Farrington, D. (1997). Early prediction of violent and nonviolent youthful offending. European Journal on Criminal Policy and Research, 3, 157–173. Farrington, D. (1997). Early prediction of violent and nonviolent youthful offending. European Journal on Criminal Policy and Research, 3, 157–173.
go back to reference Garmezy, N. (1991). Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34, 416–430.CrossRef Garmezy, N. (1991). Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34, 416–430.CrossRef
go back to reference Heiner, H., & Bartels, A. (1989). Jeugdstrafrecht en het belang van het kind. Het belang van het kind nader omschreven. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 11(3), 59–64. Heiner, H., & Bartels, A. (1989). Jeugdstrafrecht en het belang van het kind. Het belang van het kind nader omschreven. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 11(3), 59–64.
go back to reference Hodes, M., & Tolmac, J. (2005). Severely impaired young refugees. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10(2), 251–261.CrossRef Hodes, M., & Tolmac, J. (2005). Severely impaired young refugees. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10(2), 251–261.CrossRef
go back to reference Hodes, M., Jagdev, D., Chandra, N., & Cunniff, A. (2008). Risk and resilience for psychological distress amongst unaccompanied asylum-seeking adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(7), 723–732.CrossRefPubMed Hodes, M., Jagdev, D., Chandra, N., & Cunniff, A. (2008). Risk and resilience for psychological distress amongst unaccompanied asylum-seeking adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(7), 723–732.CrossRefPubMed
go back to reference Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: Wiley.CrossRef Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: Wiley.CrossRef
go back to reference Kalverboer, M. E. (2014). Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht; pedagogisch geduid en gewogen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Kalverboer, M. E. (2014). Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht; pedagogisch geduid en gewogen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Kalverboer, M. E., Ten Brummelaar, M. D. C., Post, W. J., Zijlstra, A. E., Harder, A. T., & Knorth, E. J. (2012).The best interest of the child questionnaire; reliability and validity. Preliminary data on the question: Where to live after detention or secure treatment? Criminal Behaviour and Mental Health, 22(1), 41–52. doi:10.1002/cbm.825.CrossRefPubMed Kalverboer, M. E., Ten Brummelaar, M. D. C., Post, W. J., Zijlstra, A. E., Harder, A. T., & Knorth, E. J. (2012).The best interest of the child questionnaire; reliability and validity. Preliminary data on the question: Where to live after detention or secure treatment? Criminal Behaviour and Mental Health, 22(1), 41–52. doi:10.1002/cbm.825.CrossRefPubMed
go back to reference Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2006). Het belang van het kind in het Nederlands recht: Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2006). Het belang van het kind in het Nederlands recht: Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2008a). Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Kinderen uit asielzoekersgezinnen. Ontwikkeling, perspectief en juridische positie. Onderzoeksverslag periode 2006–2008. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek. Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2008a). Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Kinderen uit asielzoekersgezinnen. Ontwikkeling, perspectief en juridische positie. Onderzoeksverslag periode 2006–2008. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2008b). Handleiding BIC-Q. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (interne publicatie). Kalverboer, M. E., & Zijlstra, A. E. (2008b). Handleiding BIC-Q. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (interne publicatie).
go back to reference Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2009). The developmental consequences for asylum-seeking children living with the prospect for five years or more of enforced return to their home country. European Journal of Migration and Law, 11(1), 41–67.CrossRef Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2009). The developmental consequences for asylum-seeking children living with the prospect for five years or more of enforced return to their home country. European Journal of Migration and Law, 11(1), 41–67.CrossRef
go back to reference Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., Ten Brummelaar, M. D. C., Huyghen, A. M. N., Winter, H. B., & Knorth, E. J. (2011). Children first? The significance of child-oriented social welfare reports for legal decision-making in asylum procedures. International Journal of Child and Family Welfare, 14(1), 2–18. Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., Ten Brummelaar, M. D. C., Huyghen, A. M. N., Winter, H. B., & Knorth, E. J. (2011). Children first? The significance of child-oriented social welfare reports for legal decision-making in asylum procedures. International Journal of Child and Family Welfare, 14(1), 2–18.
go back to reference Kostelny, K., & Garbarino, J. (1994). Coping with the consequences of living in danger: The case of Palestinian children and youth. International Journal of Behavioural Development, 17(4), 595–611.CrossRef Kostelny, K., & Garbarino, J. (1994). Coping with the consequences of living in danger: The case of Palestinian children and youth. International Journal of Behavioural Development, 17(4), 595–611.CrossRef
go back to reference Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviours and number of placements. Child Abuse and Neglect, 24, 1363–1374.CrossRefPubMed Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviours and number of placements. Child Abuse and Neglect, 24, 1363–1374.CrossRefPubMed
go back to reference Oosterlaan, J., & Veerman, J. W. (2002). Achtergronden en gebruik van vragenlijsten voor het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. In T. Kievit, J. A. Tak, & J. D. Bosch (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (pp. 255–300). Utrecht: De Tijdstroom. Oosterlaan, J., & Veerman, J. W. (2002). Achtergronden en gebruik van vragenlijsten voor het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. In T. Kievit, J. A. Tak, & J. D. Bosch (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (pp. 255–300). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Parker, G. R., Cowen, E. L., Work, W. C., & Wyman P. A. (1990). Test correlates of stress resilience among urban school children. The Journal of Primary Prevention, 11(1), 19–35.CrossRefPubMed Parker, G. R., Cowen, E. L., Work, W. C., & Wyman P. A. (1990). Test correlates of stress resilience among urban school children. The Journal of Primary Prevention, 11(1), 19–35.CrossRefPubMed
go back to reference Rutter, M. (1979). Protective factors in children’s responses to stress and disadvantage. In M. W. Kent & J. E. Rolf (Red.), Primary prevention of psychopathology. Vol. 3: Social competence in children (pp. 49–74). Hanover: University Press of New England. Rutter, M. (1979). Protective factors in children’s responses to stress and disadvantage. In M. W. Kent & J. E. Rolf (Red.), Primary prevention of psychopathology. Vol. 3: Social competence in children (pp. 49–74). Hanover: University Press of New England.
go back to reference Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598–611.CrossRefPubMed Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598–611.CrossRefPubMed
go back to reference Sameroff, A. J., Seifer, R., Baldwin A., & Baldwin, C. (1993). Stability of intelligence from preschool to adolescence: The influence of social and family risk factors. Child Development, 64, 80–97.CrossRefPubMed Sameroff, A. J., Seifer, R., Baldwin A., & Baldwin, C. (1993). Stability of intelligence from preschool to adolescence: The influence of social and family risk factors. Child Development, 64, 80–97.CrossRefPubMed
go back to reference Scholte, E. M. (1993). Basisdiagnostiek in de psychosociale jeugdhulpverlening I: De Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 251–270. Scholte, E. M. (1993). Basisdiagnostiek in de psychosociale jeugdhulpverlening I: De Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 251–270.
go back to reference Scholte, E. M. (2000). Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie 4.2. Amsterdam: NIPPO. Scholte, E. M. (2000). Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie 4.2. Amsterdam: NIPPO.
go back to reference Scholte, E. M., & Douma, M. (1999). Validiteit en betrouwbaarheid van de VSPS. Kind en Adolescent, 20, 22–43. Scholte, E. M., & Douma, M. (1999). Validiteit en betrouwbaarheid van de VSPS. Kind en Adolescent, 20, 22–43.
go back to reference Siero, F. W., Huisman, M., & Kiers, H. A. L. (2009). Voortgezette regressie- en variantieanalyse. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Siero, F. W., Huisman, M., & Kiers, H. A. L. (2009). Voortgezette regressie- en variantieanalyse. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Ten Brummelaar, M. D. C., Kalverboer, M. E., Harder, A. T., Post, W. J., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2013). The Best Interest of the Child Self-report questionnaire (BIC-S): Results of a participatory development procedure. Child Indicators Research. doi:10.1007/s12187-013-9225-3. Ten Brummelaar, M. D. C., Kalverboer, M. E., Harder, A. T., Post, W. J., Zijlstra, A. E., & Knorth, E. J. (2013). The Best Interest of the Child Self-report questionnaire (BIC-S): Results of a participatory development procedure. Child Indicators Research. doi:10.1007/s12187-013-9225-3.
go back to reference Van den Brink, W. P., & Mellenbergh, G. J. (2003). Testleer en testconstructie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Van den Brink, W. P., & Mellenbergh, G. J. (2003). Testleer en testconstructie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (2007). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico’s. Rotterdam: Lemniscaat. Van der Ploeg, J. D. (2007). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico’s. Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Verhulst, F. C., & Koot, H. M. (1992). Child psychiatric epidemiology: Concepts, methods and findings. Newbury Park: Sage Publications.CrossRef Verhulst, F. C., & Koot, H. M. (1992). Child psychiatric epidemiology: Concepts, methods and findings. Newbury Park: Sage Publications.CrossRef
go back to reference Weinstein, M. C., & Feinberg, H. V. (1980). Clinical decision analysis. Philadelphia: WB Saunders. Weinstein, M. C., & Feinberg, H. V. (1980). Clinical decision analysis. Philadelphia: WB Saunders.
go back to reference Werner, E. E. (1996). Vulnerable but invincible: High risk children from birth to adulthood. European Child and Adolescent Psychiatry, 5, 47–51.CrossRefPubMed Werner, E. E. (1996). Vulnerable but invincible: High risk children from birth to adulthood. European Child and Adolescent Psychiatry, 5, 47–51.CrossRefPubMed
go back to reference Zevulun, D., Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., Post, W. J., & Knorth, E. J. (in voorbereiding). The Best Interest of the Child – Questionnaires in a cultural context: An exploration of child rearing conditions in asylum-seeking families returned to Kosovo and Albania. Zevulun, D., Kalverboer, M. E., Zijlstra, A. E., Post, W. J., & Knorth, E. J. (in voorbereiding). The Best Interest of the Child – Questionnaires in a cultural context: An exploration of child rearing conditions in asylum-seeking families returned to Kosovo and Albania.
go back to reference Zijlstra, A. E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Zijlstra, A. E. (2012). In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylum-seeking children’s rights from a behavioural scientific perspective. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Knorth, E. J., & Ten Brummelaar, M. D. C. (2012). The quality of the childrearing environment of refugee or asylum-seeking children and the best interest of the child: reliability and validity of the BIC-Q. Behavioral Sciences and the Law, 30, 841–855.CrossRefPubMed Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Knorth, E. J., & Ten Brummelaar, M. D. C. (2012). The quality of the childrearing environment of refugee or asylum-seeking children and the best interest of the child: reliability and validity of the BIC-Q. Behavioral Sciences and the Law, 30, 841–855.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De BIC-Q: een instrument om de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen in kaart te brengen
Auteurs
Dr. A. Elianne Zijlstra
Prof. dr. mr. Margrite E. Kalverboer
Dr. Wendy J. Post
Mijntje D.C. ten Brummelaar, MSc
Prof. dr. Erik J. Knorth
Publicatiedatum
01-03-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-014-0068-6

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Kind en adolescent 1/2015 Naar de uitgave