Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2016

01-06-2016 | Voor de praktijk

De betekenis van de ICOH Code of Ethics voor de Nederlandse praktijk

ICOH Code of Ethics for occupational health professionals 3rd edition 2014

Auteurs: Monique Loo, Peter van Wenum, Sabrina Kwint, Ineke van Werven, Bea Groenenberg, André Weel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 6/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2014 verscheen de derde editie van de Code of Ethics, uitgebracht door de ICOH (International Commission on Occupational Health).1 Deze nieuwe versie van de internationale ethische grondslag voor gezond en veilig werken is vorig jaar uitgebreid in TBV besproken.2 De Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) van de NVAB heeft in november 2015 een studiedag gewijd aan de betekenis van de Code voor Nederland. De discussies tijdens en volgend op deze studiedag hebben geleid tot dit artikel. Als commissieleden willen wij de betekenis van de Code voor de Nederlandse praktijk duidelijk maken aan de hand van de beantwoording van de volgende vier vragen:
Literatuur
2.
go back to reference Westerholm P, Weel A. The ICOH Code of Ethics: a set of norms for professional conduct. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 336–339. CrossRef Westerholm P, Weel A. The ICOH Code of Ethics: a set of norms for professional conduct. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 336–339. CrossRef
3.
go back to reference Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift Universiteit Maastricht, 17 december 2014. Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift Universiteit Maastricht, 17 december 2014.
5.
go back to reference Mooren JHM. Verbeelding en bestaansoriëntatie. Utrecht: de Graaff, 2011. Mooren JHM. Verbeelding en bestaansoriëntatie. Utrecht: de Graaff, 2011.
6.
go back to reference ZonMw. De mens centraal. ZonMw-signalement over Zingeving in zorg. Den Haag: ZonMw, maart 2016. ZonMw. De mens centraal. ZonMw-signalement over Zingeving in zorg. Den Haag: ZonMw, maart 2016.
7.
go back to reference Kwint S, Weel A. Onafhankelijkheid bestaat niet. Is integriteit bruikbaar als centraal begrip voor de professionaliteit van de bedrijfsarts? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 278–283. CrossRef Kwint S, Weel A. Onafhankelijkheid bestaat niet. Is integriteit bruikbaar als centraal begrip voor de professionaliteit van de bedrijfsarts? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2015; 23: 278–283. CrossRef
8.
go back to reference Kwint SJC. Moeilijke kwesties in de bedrijfsartsenpraktijk. Een onderzoek naar de aard van en de reflectie op de ethische kwesties die bedrijfsartsen hebben beschreven in het kader van hun kwaliteitsvisitatie. Utrecht: NVAB, 2015. Kwint SJC. Moeilijke kwesties in de bedrijfsartsenpraktijk. Een onderzoek naar de aard van en de reflectie op de ethische kwesties die bedrijfsartsen hebben beschreven in het kader van hun kwaliteitsvisitatie. Utrecht: NVAB, 2015.
9.
go back to reference Richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen’. Utrecht: NVAB, 2007. Richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen’. Utrecht: NVAB, 2007.
Metagegevens
Titel
De betekenis van de ICOH Code of Ethics voor de Nederlandse praktijk
ICOH Code of Ethics for occupational health professionals 3rd edition 2014
Auteurs
Monique Loo
Peter van Wenum
Sabrina Kwint
Ineke van Werven
Bea Groenenberg
André Weel
Publicatiedatum
01-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 6/2016
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-016-0103-z

Andere artikelen Uitgave 6/2016

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2016 Naar de uitgave