Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2010 | Artikel | Uitgave 5/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010

De beleving van beginnende dementie en het gevreesde lijden

Een exploratieve studie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 5/2010
Auteurs:
M. E. de Boer, R. M. Dröes, C. Jonker, J. A. Eefsting, C. M. P. M. Hertogh
Belangrijke opmerkingen
Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde, EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Afdeling Psychiatrie/Alzheimer Centrum, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Marike E. de Boer, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde, EMGO instituut, VUmc, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT, Amsterdam. Tel: 020-4449687. Fax: 020-4448234

Samenvatting

In deze kwalitatief exploratieve veldstudie is onderzocht hoe ouderen in de beginstadia van dementie zelf hun situatie en ziekte beleven en in hoeverre zij onder de gevolgen daarvan lijden. In Nederland is inzicht in dit lijden van belang in het kader van het debat over euthanasie/ hulp bij levensbeëindiging bij dementie. Deelnemers aan het onderzoek waren 24 ouderen (gemiddelde leeftijd 76,3 jaar) met het beginstadium van de ziekte van Alzheimer. De semi-gestructureerde interviews werden verbatim uitgetypt en kwalitatief geanalyseerd. Praten met ouderen over hun ziekte bleek zeer goed mogelijk te zijn. Ze gaven aan dat zij hun situatie ‘als geheel’ niet te ervaren als één groot lijden. De geleidelijke achteruitgang, die kenmerkend is voor de ziekte van Alzheimer, biedt ook ruimte voor aanpassing, als gevolg waarvan de actuele beleving van de ziekte in gunstige zin kan afwijken van de opvattingen die zij daarover in het verleden hadden. De ervaringen van de deelnemers leken minder negatief dan het beeld dat ‘gezonde’ ouderen vaak hebben over een leven met dementie. Deze bevindingen benadrukken het belang om mensen met dementie zelf aan het woord te laten. Gesprekken met ouderen met de ziekte van Alzheimer zijn, in de beginstadia, heel goed mogelijk en essentieel bij het plannen van zorg en behandeling die zo goed mogelijk aansluit bij hun actuele wensen en behoeften.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010 Naar de uitgave

Congresagenda

Cogersagenda

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking