Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010

01-10-2010 | Artikel

De beleving van beginnende dementie en het gevreesde lijden

Een exploratieve studie

Auteurs: M. E. de Boer, R. M. Dröes, C. Jonker, J. A. Eefsting, C. M. P. M. Hertogh

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze kwalitatief exploratieve veldstudie is onderzocht hoe ouderen in de beginstadia van dementie zelf hun situatie en ziekte beleven en in hoeverre zij onder de gevolgen daarvan lijden. In Nederland is inzicht in dit lijden van belang in het kader van het debat over euthanasie/ hulp bij levensbeëindiging bij dementie. Deelnemers aan het onderzoek waren 24 ouderen (gemiddelde leeftijd 76,3 jaar) met het beginstadium van de ziekte van Alzheimer. De semi-gestructureerde interviews werden verbatim uitgetypt en kwalitatief geanalyseerd. Praten met ouderen over hun ziekte bleek zeer goed mogelijk te zijn. Ze gaven aan dat zij hun situatie ‘als geheel’ niet te ervaren als één groot lijden. De geleidelijke achteruitgang, die kenmerkend is voor de ziekte van Alzheimer, biedt ook ruimte voor aanpassing, als gevolg waarvan de actuele beleving van de ziekte in gunstige zin kan afwijken van de opvattingen die zij daarover in het verleden hadden. De ervaringen van de deelnemers leken minder negatief dan het beeld dat ‘gezonde’ ouderen vaak hebben over een leven met dementie. Deze bevindingen benadrukken het belang om mensen met dementie zelf aan het woord te laten. Gesprekken met ouderen met de ziekte van Alzheimer zijn, in de beginstadia, heel goed mogelijk en essentieel bij het plannen van zorg en behandeling die zo goed mogelijk aansluit bij hun actuele wensen en behoeften.
Literatuur
1.
go back to reference Laforce R Jr., Maclean S. Knowledge and fear of developing Alzheimer’s disease in a sample of healthy adults. Psychological Reports, 2005; 96: 204-206. Laforce R Jr., Maclean S. Knowledge and fear of developing Alzheimer’s disease in a sample of healthy adults. Psychological Reports, 2005; 96: 204-206.
2.
go back to reference Clare L. Developing awareness about awareness in early-stage dementia: The role of psychosocial factors. Dementia, The International Journal of Social Research and Practice 2002; 1: 295-312. Clare L. Developing awareness about awareness in early-stage dementia: The role of psychosocial factors. Dementia, The International Journal of Social Research and Practice 2002; 1: 295-312.
3.
go back to reference Dröes RM. Insight in coping with dementia; listening to the voice of those who suffer from it. Aging & Mental Health 2007; 11: 115-8. Dröes RM. Insight in coping with dementia; listening to the voice of those who suffer from it. Aging & Mental Health 2007; 11: 115-8.
4.
go back to reference Gilmour JA, Huntington AD. Finding the balance: living with memory loss. International Journal of Nursing Practice 2005; 11: 118-24. Gilmour JA, Huntington AD. Finding the balance: living with memory loss. International Journal of Nursing Practice 2005; 11: 118-24.
5.
go back to reference Macquarrie CR. Experiences in early stage Alzheimer’s disease: Understanding the paradox of acceptance and denial. Aging & Mental Health, 2005; 9(5): 430-441. Macquarrie CR. Experiences in early stage Alzheimer’s disease: Understanding the paradox of acceptance and denial. Aging & Mental Health, 2005; 9(5): 430-441.
6.
go back to reference Macrae H. ‘Making the best you can out of it’: living with early-stage Alzheimer’s disease. Sociology of Health and Illness 2008; 30: 396-412. Macrae H. ‘Making the best you can out of it’: living with early-stage Alzheimer’s disease. Sociology of Health and Illness 2008; 30: 396-412.
7.
go back to reference Phinney A. Fluctuating awareness and the breakdown of the illness narrative in dementia. Dementia, The International Journal of Social Research and Practice 2002; 1(3): 329-344. Phinney A. Fluctuating awareness and the breakdown of the illness narrative in dementia. Dementia, The International Journal of Social Research and Practice 2002; 1(3): 329-344.
8.
go back to reference Sorrell J. Struggling to do the right thing: stories from people living with Alzheimer's disease. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 2005; 43: 13-16. Sorrell J. Struggling to do the right thing: stories from people living with Alzheimer's disease. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 2005; 43: 13-16.
9.
go back to reference Steeman E, Dierckx de Casterlé B, Godderis J, Grypdonck M. Living with early-stage dementia: a review of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing 2006; 54: 722-738. Steeman E, Dierckx de Casterlé B, Godderis J, Grypdonck M. Living with early-stage dementia: a review of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing 2006; 54: 722-738.
10.
go back to reference Steeman E, de Casterle BD, Godderis J, Grypdonck M. Living with dementia from the perspective of older people: is it a positive story? Aging & Mental Health 2007; 11: 119-30. Steeman E, de Casterle BD, Godderis J, Grypdonck M. Living with dementia from the perspective of older people: is it a positive story? Aging & Mental Health 2007; 11: 119-30.
11.
go back to reference De Boer ME, Hertogh CMPM, Dröes RM, Riphagen II, Jonker C, Eefsting JA. Suffering from dementia: the patient’s perspective. An overview of the literature. International Psychogeriatrics 2007; 19: 1021-39. Epub 2007 Aug 30. De Boer ME, Hertogh CMPM, Dröes RM, Riphagen II, Jonker C, Eefsting JA. Suffering from dementia: the patient’s perspective. An overview of the literature. International Psychogeriatrics 2007; 19: 1021-39. Epub 2007 Aug 30.
12.
go back to reference Gezondheidsraad Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publication no. 2002/04. Gezondheidsraad Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publication no. 2002/04.
13.
go back to reference Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding. Toegankelijk via: http://wetten.overheid.nl/ Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding. Toegankelijk via: http://​wetten.​overheid.​nl/​
14.
go back to reference Hertogh CMPM, de Boer ME, Dröes RM, Eefsting JA. Would we rather lose our life than lose our self. Lessons from the Dutch debate on euthanasia for patients with dementia. American Journal of Bioethics, 2007; 7: 48-56. Hertogh CMPM, de Boer ME, Dröes RM, Eefsting JA. Would we rather lose our life than lose our self. Lessons from the Dutch debate on euthanasia for patients with dementia. American Journal of Bioethics, 2007; 7: 48-56.
15.
go back to reference Van Delden JJM. The unfeasibility of requests for euthanasia in advance directives. Journal of Medical Ethics 2004; 30: 447-452. Van Delden JJM. The unfeasibility of requests for euthanasia in advance directives. Journal of Medical Ethics 2004; 30: 447-452.
16.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). American Psychiatric Association: Washington DC, 1994. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). American Psychiatric Association: Washington DC, 1994.
17.
go back to reference Van der Roest HG, Meiland FJM, Comijs HC, et al. What do community-dwelling people with dementia need? A survey among those who are known by care and welfare services. International Psychogeriatrics 2009; 21: 949-65. Van der Roest HG, Meiland FJM, Comijs HC, et al. What do community-dwelling people with dementia need? A survey among those who are known by care and welfare services. International Psychogeriatrics 2009; 21: 949-65.
18.
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139: 1136-39. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139: 1136-39.
19.
go back to reference Alexopolous GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry 1988; 23: 271-84. [Dutch translation: Dröes RM. Amsterdam: Department of Psychiatry, Vrije Universiteit, 1993] Alexopolous GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry 1988; 23: 271-84. [Dutch translation: Dröes RM. Amsterdam: Department of Psychiatry, Vrije Universiteit, 1993]
20.
go back to reference Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1983;17:37-49. [Dutch translation: Bleeker JAC, Frohn de Winter ML, Cornelissen E. (1985)] Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1983;17:37-49. [Dutch translation: Bleeker JAC, Frohn de Winter ML, Cornelissen E. (1985)]
21.
go back to reference Derix MM, Hofstede AB, Teunisse S, et al. CAMDEX-N: the Dutch version of the Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly with automatic data processing. Tijdschr Gerontol Geriatr 1991;22:143-50. Derix MM, Hofstede AB, Teunisse S, et al. CAMDEX-N: the Dutch version of the Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly with automatic data processing. Tijdschr Gerontol Geriatr 1991;22:143-50.
22.
go back to reference Roth M, Tym E, Mountjoy CQ, Huppert et al. CAMDEX. A standardised instrument for the diagnosis of mental disorder in the elderly with special reference to the early detection of dementia. Br J Psychiatry 1986; 149: 698–709. Roth M, Tym E, Mountjoy CQ, Huppert et al. CAMDEX. A standardised instrument for the diagnosis of mental disorder in the elderly with special reference to the early detection of dementia. Br J Psychiatry 1986; 149: 698–709.
23.
go back to reference Patton MQ. Qualitative evaluation and research methods (2nd ed). Sage Publications: Newbury Park, CA, 1990. Patton MQ. Qualitative evaluation and research methods (2nd ed). Sage Publications: Newbury Park, CA, 1990.
24.
go back to reference Boeije H. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom Onderwijs, 2006. Boeije H. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom Onderwijs, 2006.
25.
go back to reference Scientific Software Development. ATLAS.ti - the Knowledge Workbench (version 5.2). [Computer software]. January 14, 2008 via http://www.atlasti.de. Scientific Software Development. ATLAS.ti - the Knowledge Workbench (version 5.2). [Computer software]. January 14, 2008 via http://​www.​atlasti.​de.​
26.
go back to reference Phinney A. Living with dementia from the patient's perspective. Aging & Mental Health 1998; 24: 8-15. Phinney A. Living with dementia from the patient's perspective. Aging & Mental Health 1998; 24: 8-15.
27.
go back to reference Clare L. The construction of awareness in early-stage Alzheimer’s disease: A review of concepts and models. British Journal of Clinical Psychology 2004, 43: 155–175 Clare L. The construction of awareness in early-stage Alzheimer’s disease: A review of concepts and models. British Journal of Clinical Psychology 2004, 43: 155–175
28.
go back to reference Albrecht GL, Devlieger. The disability paradox: High quality of life against all odds. Soc Sci Med, 1999; 48: 977-988. Albrecht GL, Devlieger. The disability paradox: High quality of life against all odds. Soc Sci Med, 1999; 48: 977-988.
29.
go back to reference Hertogh CMPM. Boer ME de, Dröes RM, Eefsting JA. Beyond a Dworkinean view on autonomy and advance directives. Response to open peer commentaries. Bioethics 2007; 7: W4-6. Hertogh CMPM. Boer ME de, Dröes RM, Eefsting JA. Beyond a Dworkinean view on autonomy and advance directives. Response to open peer commentaries. Bioethics 2007; 7: W4-6.
30.
go back to reference Sands LP, Ferreira P, Stewart AL, Brod M, Yaffe K. What explains differences between dementia patients’ and their caregivers’ ratings of patients’ Quality of Life? Am J Geriatr Psychiatr, 2004; 12: 272-80. Sands LP, Ferreira P, Stewart AL, Brod M, Yaffe K. What explains differences between dementia patients’ and their caregivers’ ratings of patients’ Quality of Life? Am J Geriatr Psychiatr, 2004; 12: 272-80.
31.
go back to reference Ready RE, Ott BR, Grace J. Patient versus informant perspectives of quality of life in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psyghiatry, 2004; 19: 256-65. Ready RE, Ott BR, Grace J. Patient versus informant perspectives of quality of life in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psyghiatry, 2004; 19: 256-65.
Metagegevens
Titel
De beleving van beginnende dementie en het gevreesde lijden
Een exploratieve studie
Auteurs
M. E. de Boer
R. M. Dröes
C. Jonker
J. A. Eefsting
C. M. P. M. Hertogh
Publicatiedatum
01-10-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096211

Andere artikelen Uitgave 5/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2010 Naar de uitgave

Boekbespreking

Boekbespreking

Congresagenda

Cogersagenda

Signalementen

Signalementen