Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2021

01-05-2021 | opinie

Nog voldoende ruimte voor preventie?

De bedrijfsarts in de knel

Auteurs: Mark van de Laar, Tinka van Vuuren

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 5/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De bedrijfsarts heeft te maken met veel belangen en belanghebbenden, en met veel regels en procedures. De vraag is of de rol van de bedrijfsarts door deze juridisering niet in de knel komt en of dit ten koste gaat van de taakuitoefening. Niet alleen wat betreft verzuimbegeleiding, waar juridische procedures vaak vooral over gaan, maar ook ten aanzien van preventie. Voor een relatieve buitenstaander lijkt het erop alsof de vraag bevestigend moet worden beantwoord. Als deze indruk juist is, wat zijn dan mogelijke oplossingen? Dat kunnen in ieder geval juridische zijn. Maar hierna wordt vooral het belang van een goede (c.q. een betere) communicatie en samenwerking, en meer inzet op duurzame inzetbaarheid, benadrukt. HRM heeft hierbij een belangrijke, faciliterende rol.
Metagegevens
Titel
Nog voldoende ruimte voor preventie?
De bedrijfsarts in de knel
Auteurs
Mark van de Laar
Tinka van Vuuren
Publicatiedatum
01-05-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 5/2021
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-021-1365-7

Andere artikelen Uitgave 5/2021

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2021 Naar de uitgave

van de verenigingen

van de verenigingen

hoofdredactioneel

Vernieuwing, opinie, 47