De ambulante tandarts krijgt het steeds drukker | mijn-bsl Skip to main content
Top

28-09-2015 | Nieuws

De ambulante tandarts krijgt het steeds drukker

Auteur: Marijke Simons

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Terwijl Europa naar oplossingen zoekt om het grote aantal vluchtelingen van een dak, voedsel en zorg te voorzien, wordt deze maand ook aandacht  besteed aan groepen mensen die juist nauwelijks hun huis uit komen. Op de Wereld Alzheimer Dag werd aandacht besteed aan de problematiek van mensen die lijden aan Alzheimer en dementie en in de Week tegen Eenzaamheid komt de eenzame mens in beeld. Deze mensen ontberen allen vaak medische, cq. tandheelkundige zorg, omdat zij niet uit eigener beweging naar de zorgpraktijk komen. Voor hen is de ambulante tandarts een uitkomst.

Opvouwbare tandartsstoel

De ambulante tandarts, cq.  thuistandarts, cq. de praktijk op wieltjes, komt bij mensen aan huis met een speciale draagbare tandartsunit  in een koffer, plus een opvouwbare tandartsstoel en een operatielamp. Alles kan in een personenauto vervoerd worden; de unit is self-sufficient, er is alleen een stopcontact nodig.

Maar er zijn ook tandartsen die patiënten in hun eigen stoel of in bed behandelen. Dat doen bijvoorbeeld tandarts Rob Schaub en zijn medewerkers in de omgeving van Groningen en de zesdejaars studenten van de opleiding Tandheelkunde van het UMC in Utrecht, die sinds 2013 ouderen in hun huiselijke omgeving gratis de noodzakelijke mondzorg verstrekken.

De Stichting Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) heeft geconstateerd dat 12% van de inwoners van Utrecht niet of verminderd mobiel is. Dit aantal zal in de toekomst in verband met de vergrijzing alleen maar toenemen. De ambulante tandarts biedt met name uitkomst voor patiënten, die vanwege immobiliteit vaker sneller van tandheelkundige hulp afzien, waardoor het gebit vaak verwaarloosd wordt. Ook het gebrek aan tijd of middelen van de verzorgenden die de patiënt moeten begeleiden, speelt hierbij een rol.

Algehele gezondheid

En dat terwijl juist bij ouderen problemen in de mond ernstige gevolgen kunnen hebben voor de algehele gezondheid. Bij diabetespatiënten kan door verwaarlozing van het gebit de bloedsuikerspiegel ontregeld raken, bij COPDpatiënten wordt de kans op longontsteking vergroot en door bijwerkingen van medicijnen kan men last krijgen van een droge mond, hetgeen weer parodontitis tot gevolg kan hebben. Het is dus zaak zoveel mogelijk de  al dan niet demente ouderen de nodige tandverzorging te blijven bieden, opdat zij, zonder pijn en ontstekingen goed kunnen blijven kauwen.

Gespecialiseerd personeel

Een en ander vereist steeds vaker gespecialiseerd personeel die screening en verzorging op locatie kan leveren. Niet alleen bij ouderen thuis, maar ook in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Maar niet alleen de oudere patiënt, ook iemand die langdurig bedlegerig is, lichamelijk- of geestelijk gehandicapten, mensen met extreme tandartsangst (die wel in huiselijke omgeving geholpen willen worden), mensen met straat- of pleinvrees, gedetineerden en bedrijven (die door tandarts op het werk te laten komen minder 'manuren' missen) zijn gebaat met de ambulante tandarts.

Niet alleen vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook vanwege efficiency en kostenbesparing zal de ambulante tandarts in de toekomst een steeds grotere rol  gaan vervullen. 

Bron: Omroep Gelderland, Haren de Krant en www.ambulante tandarts.nl

Gerelateerd

 

Boek: Geriatrische tandheelkunde (hfst.20: Zorgverlening aan hulpbehoevenden) Drs. JA.H.G. Moerenburg, dr.C.Baat

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.